Курта Сергій Андрійович

Академік АТН України, доктор технічних наук,  професор кафедри хімії

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Курта Сергій Андрійович народився 11 серпня 1955 року в місті Калуш, Івано-Франківської області. Батько, Курта А.І. – інженер-хімік-технолог, будував і працював на КХМК (Калуський хіміко-металургійний комбінат). Мати, Логойда Ганна Олексіївна – вчитель української мови і літератури. На даний час батьки – пенсіонери.

В 1962-1972 роках Курта С.А. навчався в середній школі №5 м.Калуша, яку закінчив на відмінно. Активно займався спортом, чемпіон області та республіканський призер, в 1972 році він захистив звання кандидата в майстри спорту СРСР по вільній боротьбі.

В 1977 році закінчив факультет технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту та одержав диплом інженера хіміка-технолога, №В-1608279 від 18.06.1977 по спеціальності технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу.

В 1978-1982 роки, навчався в  аспірантурі інститутів фізичної хімії та хімії поверхні АН України в м.Києві. Тема дисертації “Взаємодія вінілхлориду з поверхнею дисперсних окислів ”, яку захистив 18.02.1988 р. в м. Москва в ІХФ АН СРСР за спеціальністю 02.00.16 -“Хімія і технологія полімерних композиційних матеріалів” на Спеціалізованій вченій раді Д.002.26.05 при Інституті хімічної фізики АН СРСР. Рішенням ВАК СРСР від 01.07.1988р. йому присвоєна наукова ступінь кандидата технічних наук, диплом ТН№.109440 від 18.02.1988 р. Науковим керівником по дисертації були—доктор хімічних наук, професор АН СРСР Новокшонова Л.А., та академік НАН України д.х.н.професор Чуйко О.О., консультант д.т.н. професор Хабер М.В. Курта С.А. в  1977-1988 роках працював інженером, старшим інженером технологічної науково-дослідної лабораторії високодисперсних окислів Калуського дослідного виробництва ІХП НАН України.

В 1986 році добровольцем брав участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, за що нагороджений пам’ятною медаллю. В 1990 році йому присвоєно звання заслуженого раціоналізатора і винахідника СРСР з врученням медалі.

В 1988-2003 роках Курта Сергій Андрійович провідний інженер, начальник сектору ВХ і ПВХ центральної лабораторії ВАТ «Оріана», м.Калуш. З 1996 по 2002 рік працював за сумісництвом на посаді доцента кафедри хімії Прикарпатського університету, а 2003 року 2008 рік –доцентом кафедри логанічної та аналітичної хімї, (атестат доцента ДЦ №006494, рішення Атестаційної колегії від 23.12.2002 р., протокол №5/2-Д від 23.12.2002).

З 21.01.2008 по 2009 рік, виконував обов’язки .а з 01.01.2010 по 01.01.2011 року завідував кафедрою органічної та аналітичної хімії Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в м. Калуші. При переведенні кафедри в 2008-2010рр. з приміщення хіміко-технологічного технікуму в м. Калуші в приміщення Інституту природничих наук університету в м.Івано-Франківськ , працюючи на посаді завідувача кафедри ОАХ, проявив себе як талановитий керівник, швидко організував та наладив навчальний-освітній та науковий процес в Івано-Франківську, з введенням в роботу 3-х нових навчальних та наукової хімічних лабораторій університету, забезпечених відповідним обладнанням, хімічними реактивами та персоналом.

В 2008 році за особистий вклад в розвиток наукового напрямку високі технології йому присвоєно почесне звання з врученням диплому академіка академії технологічних наук АТН України № 155 від 11.04.2008р.

Курта С.А. має опубліковано у своєму списку більше 200 найменувань наукових та навчально-методичних праць і публікацій. За останні 20 років роботи в університеті на основній посаді опублікував 79 статтей у фахових наукових виданнях України, Росії та Польщі, США та інших країн, В тоиу числі 12 статтей в науково метричній базі «Scopus» з імпакт-фактором, має Індекс Хірша -4 , а також 12-патентів України та 15 патентів СРСР на винахід, 83 тезів доповідей на н\т міжнародних конференціях, а також 6 навчально-методичних посібників та підручників і дві монографії, які захищені 5 свідоцтвами авторського права на твір в Україні.

В період 2011-2012 року виграв конкурс на виконання міжнародного н/д гранту з Китайською народною республікою, через МОН України, по темі « Стимулюючі полімерні плівкоутворюючі композиції для агрохімічної технології передпосівної обробки насіння», з загальною сумою фінансування 100 тис. гривен, який було успішно виконано на кафедрі органічної та аналітичної хімії Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В період 2013-2015 року керівник міжнародного європейського гранту HUSCROUA, CLAMROUA 1102/127: «Контроль та аналіз чистоти  повітря в Транскордонному регіоні Україна-Румунія» на суму в 40 тис. Євро.                                                                                             В 2014—організатор (спів.голова оргкомітету) Polsko-Ukraińskiej VIII Międzynarodowej Konferencji “Polimery specjalnych zastosowań “, 01-04.10.2014— на гірсько-лижному курорті «Буковель», в Івано-Франківській обл. України. 06.02.2017 до 06.04.2017- науково – педагогічне стажування на факультеті промислової технології університету імені Олександр Дубчак в Тренчині в рамках конкурсного відбору Національної стипендіальної програми Словацької Народної Республіки SAIA  для підтримки мобільності викладачів університетів і науковців

Під його керівництвом, як наукового керівника успішно захистилось 2 кандидати наук, (к.т.н.Микитин І.М. ─ 2009р., к.т.н.Закржевський О.Ю. ─ 2012р.), які були його аспірантами на кафедрі органічної та аналітичної хімії, к.т.н. Микитин І.М. успішно працює викладачем на кафедрі

За період роботи в університеті Курта С.А. підготував та захистив  в 2015 році докторську дисертацію по темі «Удосконалення технології синтезу1,2-дихлоретану і вінілхлориду з утилізацією хлорорганічних відходів» на спеціалізованій вченій раді 05.17.04–технологія продуктів органічного синтезу в університеті «Львівська політехніка»,членом якої був обраний в 2016 році. На сьогоднішній день працює, на посаді професора кафедри хімії.

Курта С.А. одружений, має двоє дітей. Дружина, Курта Надія Семенівна (1953 р.н.), з 2005 року працює інженером кафедри органічної та аналітичної хімії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Старший син, Курта Микола, (1978 р.н.) магістрант факультету інженерної механіки Університету Південної Флоріди в м. Тампа США. Молодший син, Курта Олександр, (1985 р.н.), аспірант університету «Львівська політехніка», приватний підприємець.

С.А,Курта  в 2018 році отримав вчене звання професора кафедри хімії, атестат професора АП №000679 від 18.12.2018 року.
2. В 2018 р.- Курта С.А, став переможецем  обласного конкурсу стартапів в м. Івано-франківську за темою «Жуйка на основі меду, воску та прополісу для профілактики і лікування гінгівіту, пародонтиту і пародонтозу з фінансуванням 100 тис. Грн.

Монографії:

 1. Курта С.А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук. Монографія. Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Підп. до друку 30.12.2008., опуб. 12.03.2009 р.,-262 с. тираж 300 шт., 76000, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні № 30576 від 08.10.2009 р.Міністерство освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної власності.
 2. Angela M. Michnea, Kurta Sergiy. Calitatea aerului in regiunea transfrontaliera Romania- Ukraina. Monografie. // Raport “Managementul pentru un aer in regiunea transfrontaliera Romania-Ukraina (CLAMROUA)-HUSKROUA 1101|127”. Монографія. “Якість повітря у румунсько-українському транкордонному регіоні. Звіт. “Менеджент чистого повітря у румнсько-українському транскордонному регіоні”.Baia Mare Romania, http:apmmm.anpm.ro. ДВНЗ ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “ м. Івано-Франківськ Україна. -98 р.

Навчально-методичні посібники, підручники:

 1. Курта С.А.,Сіренко Г.В., Шийчук А.В. та інші «Хімія-збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності хімія та агрохімія та грунтознавство», м.Івано-Франківськ, видавництво »Плай»,2005 р.,184 с.
 2. Курта С.А., Курганський В.С. Хімія та технологія високомолекулярних речовин.// Навчально-методичний посібник, м.Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,2006 р.,-132 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 25394 від 20.08.2008р.Міністерство освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної власності.
 3. Курта С.А. Будова речовини // Навчально-методичний посібник, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника м.Івано-Франківськ- Калуш,.2007 р.,162 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 25395,від 20.08.2008р.Міністерство освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної власності.
 4. Федорченко С.В., Курта С.А. Хроматографічні методи аналізу // Навчальний посібник. УДК 543.544, ББК24.471, вид-во. Прикарпат. нац. у-ту. ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ ,2012р.-146с.
 5. Курта С.А. Наповнювачі-синтез властивості та використання. // Навчальний посібник. ISBN 947-966-640-337-0, вид-во. Прикарпат. нац. у-ту. ім. В.Стефаника,м. Івано-Франківськ, 2012р.-296с.
 6. Курта С.А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук. Монографія, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника м.Івано-Франківськ,.2009 р.,262 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні № 30576 від 08.10.2009 р. Міністерство освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної власності.
 7. Курта С.А. Основи нафтохімії. Навчальний посібник. Друк: Голіней О.М..76008, Івано-Франківськ, вул. Галицька 128 Тел.: (0342) 58-04-32(+380505403064 – 193 с.( друк. арк. 11,62) Подана на затвердження рішення Вченої Ради Факультету природничих наук  ПНУ, протокол №3  від «12» грудня 2019 року.
 8. Курта С.А. , Хацевич О.М. Основи квантової хімії. (навчально посібник) . Реком. рішення Вченої Ради Факультету природничих наук ПНУ, протокол № 2 від «22» лютого 2018 року р.-235с.

International Refereed Papers:

 1. Oleksandra Voronych, Sergiy Kurta, Sofiya Fedorchenko. Technology of recycling, properties and use of polyvinylchloride-coated paper waste // Сhemistry & chemical technology. Vol. 10, No. 2, 2016 . р.219-226. http://science2016.lp.edu.ua/uk/jcct
 2. Sergiy A Kurta, Igor M Mykytyn, Tetiana R Tatarchuk. Structure and the catalysis mechanism of oxidative chlorination in nanostructural  layers of a surface of alumina // Springer  Journal:  Nanoscale Research Letters.  15.06.2014, №9\1, —Р.357 http: // www. nanoscalereslett.com/content
 3. Olena Struminska, Sergey Kurta, Lilia Shevchuk, Stanislaw Ivanyshyn. Biopolymers for Presowing Treatment of Seed // Chemistry & chemical technology. Publisher. Nat . Univ “Lviv Polytechnic” str. Lviv, Ukraine. 2014. — Vol. 8, No.1, —P.81-88.
 4. Sergei A. Kurta, Alex A. Volinsky, Mykola S. Kurta. Environmentally-friendly organochlorine waste processing and recycling // Journal of Cleaner Production, ( doi: 10.1016/j. jclepro.2013.05.010.) vol.54, 01.09.2013, p. 150 – 156. USA.
 5. Sergey Kurta . Catalysis of ethylene oxyclorination into 1,2-diclorethane in the presence of CuCl2/CuCl active  centres  on the  surface of γ-Al2O3  // Chemistry & chemical technology. Publisher. Nat . Univ “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine. 2012., Vol. 6, No.1, ,p.1-8.
 6. Kurta, S.A. Investigating active centers of industrial catalysts for the oxidative chlorination of ethylene on a γ-Al2O3 surface.// Catalysis in Industry. Ed. “Kalvis” Moscow, Russia. №2 2011 p. 15-21.
 7. Kurta, S. , Zakrzhevsky, A. ,  Kurta, M. S.  Utilization of chloroorganic waste by their catalytic copolymerization // Polimery/Polymers, Polska 2007,52, №1, р.51-55.
 8. Kurta, S.A. , Mykytyn, I.M. ,  Khaber, M.V. Influence of regeneration conditions on the activity of the catalyst for oxidative chlorination of ethylene// Russian Journal of Applied Chemistry. Russia, 2005, t.76, V.7, p.1110-1113.
 9. Kurta, S.A. , Fedorchenko, S.V. ,  Chaber, M.V. Investigation of the stability of the modified urea-formaldehyde resin. // Polimery. 2004, 49,№1.P.53
 10. Kurta, S.A. , Chuiko, A.A. ,  Makarov, O.A. ,  Khaber, N.V. MAGNETIC REGULARITIES OF GAS-PHASE POLYMERIZATION OF VINYL CHLORIDE ON THE SURFACE OF AEROSILS // Journal / Soviet progress in chemistry.1985, №12, р.10302-1306.
 11. Kurta, S.A. , Chuiko, A.A. ,  Khaber, N.V. ,  Novokshonova, L.A.The synthesis and properties of filled polyvinyl chloride // Journal / Polymer Science U.S.S.R.1985,v.22,№6,р.1262-1268.
 12. Kurta, S.A. , Chuiko, A.A. ,  Khaber, N.V. EFFECT OF AEROSIL ON POLYMERIZATION OF VINYL CHLORIDE AND PROPERTIES OF THE OBTAINED POLYMER. // Journal   Soviet Progress in Chemistry (English translation of Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal) 1983,v.49,№8 р.874-877.
 13. S.А.Кurta, О.М. Khatsevich, М. R.Tsap, D. Ondrušová, T.M.Gro movy, N.V.Boyko., //BIOPOLIMERIC NANO STRUCTURAL COMPOSITIONS BASED ON CARAMELI-ZEDHONEY. // PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 20, №4 (2019) С.445-452 :http://journals.pu. if.ua/index.php/pcss/index. (Web of Science )
 14. Sergiy Kurta, Victoria Ribun, Olga Khatsevich. Current state of synthesis and use of oxygen generating additives // Evolution in Polymer Technology Journal ISSN: 2642-0864 (2019) Mini-Review, Volume2;Issue 4. р. 1-7. https://chembiopublishers.com/EPTJ/EPTJ180023.pdf (Index Copernicus), December 24, 2019.
 15. Sergiy Kurta, Ihor Mykytyn, Alexandra Voronych and Viktoria Ribun. Monitoring Ambient Air Quality in the Carpathian Region of Ukraine// J. Chem. Chem. Eng. 12 (2018) p.31-37.doi: 10.17265/1934-7375.David published, USA.
 16. Sergiy Kurta, Ihor Mykytyn, Victoria Ribun, Olga Khatsevich. Features of the structure active centers of industrial catalysts for the oxidative chlorination of ethylene // International Journal of Engineering & Technology, 7 (2.23) (2018) 307-316. https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/issue/view/326
 17. Kurtа S., Ribun V. THE IMPROVEMENT OF SYNTHESIS TECHNOLOGY OF OXYGEN-GENERATING ADDITIVES TO DIESEL FUEL//Open Access Рeer Journal, Science Review, vol.7. December 2017 p.4-8. Scientific Educational Center Warsaw, Poland.
 18. Volodymyr Starchevsky,Viktoriia Ribun, Sergii Kurta, Olga Khatsevich. PROPERTIES AND COMPOSITION OF ABSOLUTIZED BY CHEMICALLY ETHANOL AND THEIR EFFECT ON THE GASOLINE OCTANE NUMBER // Chemistry & chemical technology. Publisher. Nat . Univ “Lviv Polytechnic” str. Lviv, Ukraine. 2018. – Vol. 8, No.3, –р.346-354.
 19. Курта С.А., Микитин І.М., Хацевич О.М., Рібун В.С. «Механизм  каталитического  процесса адитивного хлорирования этилена в 1,2- дихлорэтан». // «Теоретич. И эксперим. химия». Київ, ІФХ НАН України. 2018. T/34 , N4., P.258-264. www.inphyschemnas.kiev.ua/ua/TECh// http://www.springer.com/chemistry/journal/11237
 20. S. A. Kurta ,I. M. Mykytyn, O. M. Khatsevich, V. S. Ribun. MECHANISM OF CATALYTIC ADDITIVE CHLORINATIONOF ETHYLENE TO 1,2-DICHLOROETHAN \\ Theoretical and Experimental Chemistry, Vol. 54, No. 4,September, 2018 (Russian Original Vol. 54, No. 4, July-August, 2018) p.283-291. https://link.springer. com/article/10.1007%2Fs11237-018-9574-6.
 21. В.С. Рібун, С.А. Курта, Т.Ю. Громовий,О.М. Хацевич. Удосконалення технології синтезу та властивості біодизельного палива // ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 19, №3 (2018) С. 258-269 V. 19, № 3 (2018) P. 258-269. DOI: 10.15330/pcss.19.3.258-269. http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view/3269/3388
 22. Kurta S.A., Ribun V.S.,Fedorchenko S.V. DEWAXING OF MOTOR FUELS IS THE COMPLEX METHOD OF INCREASING THE OCTANE AND CETANE NUMBERS OF GASOLINE AND DIESEL // Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald, N 3/2017-23, р. 76-92.athttp://dnb.de .Germany. https://www.researchgate.net/publication/319443553_1

Наукові публікації, статті в н\т часописах:

 1. Курта С.А., Чуйко А.А., Хабер Н.В. Влияние аэросила на полимеризацию винилхлорида и свойства полученного полимера. – Укр.хим. жур.,1983, т. 49,№8, с. 874-877.
 2. Курта С.А., Хома М.И., Хабер Н.В. Модификация аеросила путем газофазной полимеризации на его поверхносты винилхлорида. – В сб.: Наполнители полимерных метериалов. М. Знание,1984г.с. 100-109.
 3. Курта С.А. Чуйко А.А., Хабер Н.В.Новокшонова Л.А. Получение и свойства наполненного поливинилхлорида. – Высокомолекул. Соединения, 1985, с.А., т 22, №6, с. 1262-1268.
 4. Курта С.А. Чуйко А.А., Хабер Н.В. Макаров С.А. Кинетические закономерности газофазной полимеризации винилхлорида на поверхности аэросилов., Укр. Хим. журн. 1985, №12, с. 1302-1306.
 5. Кайдарова Р.В.,Артемова Т.А.,Сурнин Е.Г., Пономарева Е.А., Воробьева И.М., Тарасов В.А., курта С.А. Влияние модификации диоксида кремнезема на горючесть, термо-стабильность и дымообразование поливинилхлорида..Авиационные материалы, 1988, г.Масква,с. 89-92
 6. Курта С.А.,Мельник Т., Корнага Я., “Дослідження якісних характеристик полівінілхлоридних пінопленів”. “Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. Хімія”, 1999р., випуск 2, ст. 127-135.
 7. Курта С.А., Чухрій М., “Вивчення впливу інгібуючих добавок бензолу та гексахлорбензолу на піроліз 1,2-дихлоретану”. “Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. Хімія”, 1999р., випуск 3, ст. 157.
 8. Курта С.А., Хабер М.В.,”Дослідження ініціюючого впливу хлору на процес піролізу 1,2-дихлоретану”. “Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. Хімія”, 1999р., випуск 4, ст. 148-152.
 9. Курта С.А., Хабер М.В.,Дослідження ініціюючого впливу хлору на процес піролізу 1,2-дихлоретану.//Хімічна промисловість України”, 2001 р., №6 (47), ст. 20-23.
 10. Курта С.А., Хабер М.В., Федорченко С.В., “Синтез карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату”. “Хімічна промисловість України”, 2001 р., №6 (47), ст.40-44.
 11. Курта С.А., Хабер М.В., Федорченко С.В., “Дослідження технологічного процесу одержання карбамідоформальдегідних смол”. “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2002р., випуск 1, ст. 57-61.
 12. Курти С.А., Хабера М.В., Федорченко С.В. “Дослідження процесу утилізації відходів виробництва карбамідоформальдегідних смол”. Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції “Хімія і хімічна технологія -2002”, Україна, м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2002 р., ст. 100-101.
 13. Курта С.А., Федорченко С.В., Хабер М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. “Питання хімії та хімічної технології”, 2002 р., №3, ст. 77-80.
 14. Федорченко С.В., Курта С.А., Хабер М.В. Дослідження процесу утилізації відходів виробництва карбамідоформальдегідних смол // Питання хімії та хімічної технології. – 2002 . – № 6. – С. 179-183.
 15. Курта С.А.. Хабер М.В., Микитин І.М. Вивченя впливу інгібуючих добавок бензолу та гексахлорбензолу на піроліз 1,2-дихлоретану // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2002р., випуск Ι Ι, ст. 49-55.
 16. Курта С.А., Хабер М.В., Закржевський О. Дослідженя способу утилізації хлорорганічних відходів виробництва 1,2-дихлоретану // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2002р., випуск Ι Ι Ι, ст. 29–34.
 17. Курта С.А., Закржевський О. Експериментальне дослідженя методу переробки хлорорганічних відходів виробнитцтва 1,2-дихлоретану // Тези доповідей Ι Міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів „хімія і сучасні технології”, м.Дніпропетровськ, 26-28 травня 2003 р.-с. 163.
 18. Курта С.А.. Хабер М.В., Микитин І.М. Дослідження роботи промислового каталізатора оксіхлоруваня етилену // Хімічна промисловість України”, 2003 р., №2 (55), ст. 9-14.
 19. Курта С.А.. Хабер М.В., Микитин І.М. Розчиність промислового каталізатора процесу прямого хлоруваня етилену та вплив його вмісту на якість 1,2-дихлоретану // Хімічна промисловість України”, 2003 р., №6 (59), -с. 33-38.
 20. Федорченко С.В., Курта С.А.. Хабер Н.В Изучение особенностей получения карбамидоформальдегидних смол на основе форконденсата // „ Вопросы химии и химической технологии”,№6, 2003г.-с.106-111.
 21. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Исследование условий регенерации катализатора окислительного хлорирования етилена. // „ Вопросы химии и химической технологии”,№6, 2003г.-с.106-111.
 22. A.Kurta, S.V.Fedorchenko, M.V.Chaber. Investigation of the stability of the modified urea-formaldehyde resin // Polimery. – 2004, 49. – № 1. –P.53-55.
 23. Закржевський О., Курта С.А Вивченя властивостей хлорорганічних відходів з виробництва 1,2-дихлоретану // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2004р., випуск ΙV,- ст. 47-49.
 24. Микитин І.М., Курта С.А.. Хабер М. В дослідженя процесу каталітичного хлоруваня етилену // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2004р., випуск ΙV, -ст. 23-28.
 25. Курта С.А..Закржевський О.,Хабер М.В. Утилізація хлорорганічних відходів виробництва 1,2-дихлоретану лужним гідролізом // Хімічна промисловість України”, 2004 р., №6, -с. 38-40.
 26. Курта С.А.,Луців В. Визначеня ініціюючого впливу хлору на процес пролізу 1,2-дихлоретану // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2004р., випуск ΙV, -ст. 29-49.
 27. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Дослідження впливу Fe=3 на процес отруєння каталізатора CuCl2.нанесенного на γ-Al2O3 .// Фізика і хімія твердого тіла // 2004 р.,т.5,№4, с.804-808.
 28. Курта С.А., Мыкытын И.М., Хабер М.В. Исследование зависимости активности катализатора окислительного хлорирования этилена от условий регенерации // Журнал прикладной химии.2005.Т.76.Вып.7.с1110-1113.
 29. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Гранулометричні дослідження каталізатора оксіхорування етилену // Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // 2005 р.,т.6, №3, с.476-480.
 30. Закржевський О., Курта С.А, Хабер М.В. Дослідження умов хлорування відходів виробництва вінілхлориду.Вісник національного університету «Львівська політехніка», №536,с.129-133.Львів, 2005 р.
 31. Курта С.А..Закржевський А.Ю.Изучение совмесной утилизации серосодержащих и хлорорганических отходов..// „ Вопросы химии и химической технологии”,№2, 2006г., с.158-160.
 32. Курта О.С.,Луців В.С., Тарас Г.В.,Курта С.А Моделювання синтезу високодисперсних кремнеземів на стендовій лабораторній усьановці // Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // 2006 р.,т.7, №2, с.321-325.
 33. Курта С.А..Закржевський О.Ю., Курта О.С. Вивчення дегідрохлорування хлорорганічних на ганиці розділу фаз// Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // т.7,№ 3(2006) р.с523-526.
 34. Закржевський О., Курта С.А. Дослідження процесу ректифікації хлорорганічних відходів виробництва 1,2-дихлоретану і вінілхлориду.//Восточно-европейский журнал передовых технологий.// №6/3(24) 2006 р,.с.41-45.
 35. Курта О.С., Луців В.С., Курта С.А. Кількісне визначення метильних СН3-груп на поверхні модифікованих кремнеземів методом ІЧ-спектроскопії.// Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // 2007 р.,т.8, №1, с.619-623
 36. Kurta., A.Zakrhevsky, M.Kurta . Utilization of chloroorganic waste by their catalytic copolymtrization. // Polimery ISSN0032-2725// Polska, 2007, tom.52, № 1, р.51-55.
 37. Курта С.А., Закржевський О.Ю, Хабер М.В., Курта О.С. Хлорорганічні відходи .синтез та властивості сірковмісних полімерів на їхній основі // Хімічна промисловість України”, 2007 р., №1(78), с. 49-55..
 38. Закржевський О.Ю., Курта С.А. Дослідження тіоколовмісних полімерів методом ДТА // Східно-Європейський журнал передових технологій, 3/4, 2007, С. 69-72.
 39. Kurta., A.Zakrhevsky, M.Chaber . Utilization of chloroorganic waste by method their catalytic copolymtrization. // Polymers of special applications // Radom university of technology, Radom, Polska.2007,monografe ISSN 1642-5278, р.100-107.
 40. Курта С.А.,Микитин І.М.,Курта О.С.Характеристика та активність каталізаторів окислювального хлорування етилену різного походження. //Фізика і хімія твердого тіла.-Івано-Франківськ,-2008, №1, т.9 с. 143-148.
 41. О.С.Курта, В.С.Луців, С.А.Курта, І.І.Керестій. Визначення концентрації гідроксильних груп на поверхні високодисперсних кремнеземів. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,серія Хімія, випуск V.2008 р.с.24-27.
 42. Курта С.А., Микитин І.М., Курта О.С. Будова активних центрів каталізаторів CuCl2/γ-Al2O3. // Фізика і хімія твердого тіла. Івано-Франківськ,-2008, №3, т.9 с. 577-582.
 43. Курта С.А.,Закржевський О.Ю., Курта О.С. , Методи утилізації хлорорганічних та сульфідовмісних відходів //Экология и промышленность, №1, 2009р., с.64-68.
 44. І.Ф. Миронюк, С.А. Курта, Т.В. Гергель, Є.П. Воронін, В.Л. Челядин, О.С. Курта Хемосорбція олігомерного полідиметилсилоксану на поверхні пірогенного кремнезему // Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // 2009р.,т.10№1, с.767-774.
 45. Курта С.А., Курганський В.С., Курта М.С., Воронич О.Л., Неспляк Н.І. Властивості полімерних композицій на основі емульсійного полівінілхлориду. Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, серія Хімія, «Гостинець» м.Івано-Франківськ,-2009р., випуск VІІ, 2009 р.с.45-49.
 46. С.В. Федорченко, С.А. Курта, M. Горланова, М.С. Курта //Дослідження синтезу форконденсату для карбамідоформальдегідних смол. Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, серія Хімія, «Гостинець» м.Івано-Франківськ, випуск VІІІ, 2009 р.с.13-18.
 47. Курта С.А. Екологічні ресурсозберігаючі технології утилізації хлорорганічних відходів. Вісник НІАЦ НАТО Прикарпатського нац. У-ту. Ім. В.Стефаника МОН України, №3 с.94-101, видав. “Симфонія форте” м. Івано-Франківськ 2009 р.
 48. С.В. Федорченко, С.А. Курта, M. Горланова, М.С. Курта .Дослідження синтезу форконденсату для карбамідоформальдегідних смол. МОН України, Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, серія Хімія, випуск №VII, 2009 р. с.13-18.»Плай»м.Івано-Франківськ-2010 р.
 49. Воронич О.Л., Курта С.А. // Очистка та освітлення промислових стічних вод методом коагуляціїї та окислення гіпохлоритом натрію.»Экология ипроышленность». №4 (25) , 2010 р. с. 63-68 ,м. Харков, Украина.
 50. О.С.Курта, В.Л.Старчевський , В.М.Кисленко , І.Ф.Миронюк, С.А.Курта . Деполімеризації лінійних полідиметилсилоксанів та гідрофобізація ними базальтового волокна // Восточно-европейский журнал передовых технологий.(технология органических и неорганических вещест), №3/6(51) 2011 р. с. 54-58, Харьков ,Украина.
 51. Воронич О.Л., Курта С.А., Струмінська О.О., Курта М.С. Переробка та утилізація відходів рулонів шпалер з полімерним покриттям. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, серія Хімія – Випуск XIII, 2011 – C. 130-133
 52. М.В. Панчук, Л.С. Шлапак, С.А. Курта., Струмінська О.О. Виробництво та використання біополімерів − шлях до покращення екології довкілля. // Науковий Вісник національного технічного університету нафти і газу. №4(30) 2011р.,с.92-101.
 53. Курта С.А., Струмінська О.О. Природні полімерні плівкоутворювачі для передпосівної обробки насіння. Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія Хімія. – Випуск XIII, 2011. – C. 122-129.
 54. Федорченко С.В., Курта С.А. Синтез низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол з використанням доконденсації. – Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія Хімія. – Випуск XIII, 2011. – C. 134-140.
 55. С.А.Курта. Исследование активных центров промышленных катализаторов окислительного хлорирования этилена на поверхности γ-Al2O3 // Катализ в промышленности, №2 2011 г. с. 15-21. Изд. ЗАО «Калвис» г.Москва, Россия ISSN 1816-0387.
 56. Sergey Kurta . Catalysis of ethylene oxyclorination into 1,2-diclorethane in the presence of CuCl2/CuCl active centres on the surface of γ-Al2O3 // CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY / Vol. 6, No.1, 2012.p.1-8 ISSN: 1996-4196. Свід. Держ. Реєс. КВ № 13066-1950 від07.2007Фах.Реєстр.ВАКУкраїни:Дод.Постанови№1-05/4від09.04.2008;Постанова № 1-05/2 від 13.02.2008.. Видавництво національногоуніверситету “Львівська політехніка”вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79013.
 57. С.А.Курта, Т.Р.Татарчук, І.М.Микитин. Кристалоквазіхімічний механізм каталізу окисного хлорування етилену // Український хімічний журнал, Видав.м. Київ, № 5, 2012 р.
 58. А.Л.Воронич, С.А.Курта, О.О.Струминська. Новая жизнь старых обоев или переработка отходов производства обоев с рециклингом бумажной основы и полимерного покрытия // ж-л «Твердые бытовые отходы» №11 изд.м. Москва, Россия. 2012 г. С.26-30.
 59. Воронич О.Л., Курта С.А., І.Я. Сулим І.Я. Фізико-хімічні властивості целюлозних волокон одержаних при переробці выдходів шпалер // Фізика та хімія твердого тіла. вид-во. Прикарпат. нац. у-ту. ім. В.Стефаника,м. Івано-Франківськ, 2012р.
 60. О.О.Струминська, С.А.Курта, Куцела О.Я., Синтез та властивості біополімерних плівко- утворюючих композицій для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур // Агрохімічний журнал України. Київ, №4 2013 р с.56-63.

Авторські свідоцтва на винаходи та патенти:

 1. А.с. 907005 (СССР) Способ получения наполненных полимеров. /Ениколопов Н.С., Чуйко А.А.,Курта С.А. и др. – Опубл. В Б.И., 1982, №7, с.110.
 2. А.с. 98131 (СССР) . Способ получения модифицированного полимером наполнителя. /Чуйко А.А., Курта С.А. , Павлов М.И. и др. – Опубл. В Б.И.,1982, №47.
 3. А.с. 1181290 (СССР). Способ получения модифицированного наполнителя /Ениколопов Н.С.,Курта С.А.,Чуйко А.А. и др. – 1983, не подлежит опубликованию.
 4. А.с. 1192331 (СССР). Способ получения композиций на основе ПВХ. /Хома М.И., Чуйко А.А., Курта С.А. и др. – 1983, не подлежит опубликованию.
 5. Заявка №4135521/05. Способ получения органоминеральных сопоимеров. /Курта С.А.. Чуйко А.А., Хома М.И. – 1986, не подлежит публикованию, положит. решение 28.04.87.
 6. А.с. 1227640 (СССР) Отделочный лак для матирования искуственой кожи. /Чуйко А.А, Хома М.И., Сушко Р.В. Курта С.А. и др. – Опубл. В Б. И.№16, 30.04.86.
 7. Заявка №3973948/23-05 Композиция для покрытия кожи. /Курта С.А., Чуйко А.А, Хома М.И., Сушко Р.В. и др. – 1985, не подлежит публикованию, положит. решение от 29.09.86.
 8. Авт. св.№ 1330073 “Спосіб одержання фосфоровмісного кремнезему” авт. Богатирьов В.м., Чуйко А.А., Сушко В.В., Курта С.А., заяв. 09.12.1985р., опубл. 15.04.1987р. кл. С ОІ В 33/18.
 9. Авт. св.№ 1396532 “Спосіб одержання привитих органомінеральних сополімерів” авт. Курта С.А.,Чуйко А.А., Хома М.І., Сушко В.В., Хабер М.В., заяв. 15.10.1986 р., опубл. 15.01.1988р.,кл. С 08 Р 29/00, 2/44.
 10. Авт. св. №273146 “Спосіб дезактивації техніки і дезактивуючий розчин” авт. Миронюк І.Ф., Чуйко А.А., Огенко В.М., Курта С.А., Морєв А.В., Пикалов В.К., Кунцевич А.А., Климкуш О.Д., Лахно Ю.А., Гамоцький Р.П., Гуняєв А.А., заяв. 29.07.1987р., опубл. 01.04.1988р.
 11. Авт. св. №281935 “Захисний полімерний розчин” авт. Курта С.А., Чуйко А.А., Огенко В.М., Миронюк І.Ф., Пикалов В.К., Кунцевич А.А., Климкуш О.Д., Лахно Ю.А., Гамоцький Р.П., Гуняєв А.А., заяв. 06.11.1987 р., опубл. 01.09.1988р.
 12. Авт. св. №1631983 “Спосіб одержання пастоутворюючого ПВХ” авт. Курта С.А., Хабер М.В., Курганський В.С., Волос м.М., Скакун П.Т., заявл. 09.01.1989 р., опубл. 01.11.0990р., Патент України №2781 від 15.04.1994р., кл. С 08 Р 2/44.
 13. Авт. св. №1641368 “Огнетушащий порошковый состав” авт. Курта С.А. і ін., заявл. 08.06.1988 р., опубл. 15.12.1990р. Б.И. №14 15.04.1991 р., кл. А 62 Д 1/00.
 14. Авт. св. №164022 “Суміш для гасіння пожеж” авт. Курта С.А. і ін., заявл. 17.10.1988 р., опубл. 22.12.1990 р. Б.И. №15, 23.04.191 р., кл. А 62 Д 1/00.
 15. Авт. св. №1710505 “Спосіб одержання модифікованого органокремнезему”авт. Курта С.А. і ін., заявл 06.12.1989р., опубл. 08.10.1991р. Б. №5, 07.02.1992р., кл. С 01 В 33/155, С 07 Г 7/02.
 16. С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер, П.Т. Скакун. Патент України на винахід №88262 «Спосіб одержання каталізатора окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан » // заявка № а2005 11892 від 12.12.2005 р.,опубл.12.10.2009, Бюл.№19. Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
 17. С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер, П.Т. Скакун. Патент №86214 України на винахід «Спосіб одержання 1,2-дихлоретану окислювальним хлоруванням етилену» // заявка № а2006 06592 від 13.06. 2006 р.,опубл.10.04.2009 р. Бюл.№ 7, власник Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.
 18. Курта С.А., Закржевський О.Ю., Хабер М.В., Курта М.С. Патент України на винахід «Спосіб виділення вінілхлориду та вініліденхлориду з хлорорганічних відходів лужним дегідрохлоруванням», заявка № а 2006 03302 від 27.03.2006., опубл.10.02.2009 р., Бюл..№3, власник Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.
 19. Курта С.А., Закржевський О.Ю Спосіб утилізації хлорорганічних відходів».: заявка на патент України №а2006 09335 від 28.08. 2006.
 20. Курта С.А., Закржевський О.Ю., Скакун П.Т., Курта О.С. Патент України на корисну модель «Спосіб переробки хлорорганічних відходів шляхом співполімеризації продуктів їх дегідрохлорування з ненасиченими мономерами в присутності каталізаторів.» №24612 МПК С08G 11/02. опуб. 10.07.2007 р. Бюл.№10,2007 р.
 21. Курта С. А., Микитин І. М., Проник О. Д. Патент на корисну модель 200700022 Україна, МПК (2006) В01J 10/00, C07C 17/08 (2007.01). Дослідно-лабораторна установка для моделювання промислового процесу окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан /; заявник і патентоволодар Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № 24933 ; заявл. 02.01.2007 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11.
 22. Курта С.А.. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.Навчально-методичний посібник „Хімія і технологія високомолекулярних сполук”. № 25394 від 20.08.2008р.
 23. Курта С.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.Навчально-методичний посібник „Будова речовини”. № 25395,від 20.08.2008р.
 24. Курта О.С, Миронюк І.Ф., Старчевський В.Л., Кисленко В.М., Курта С.А ,Луців В.С. Композиція для гідрофобізації. Патент України на корисну модель №32273, № заявки u 2008 06831, подано19.05.2008, опубл.25.11.2008 р. Бюл. №22. власник Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.
 25. Федорченко С.В., Курта С.А, Курта О.С. Спосіб одержання низькотоксичних карбамідоформальдегної смоли . Патент на корисну модель №37272, № заявки u 2008 06828,від 19.05.2008,авторське право з 25.11.2008,Опубл. Бюл.№22,від 25.11.2008 р., власник Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.
 26. Курта С.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні.Монографія. Хімія і технологія хлорорганічних сполук. № 30576 від 08.10.2009 р.
 27. Курта С.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.Навчально-методичний посібник „Хімія і технологія високомолекулярних сполук”. № 25394 від 20.08.2008р.
 28. Курта С.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.Навчально-методичний посібник „Будова речовини”. № 25395,від 20.08.2008р.
 29. Курта С.А., Миронюк І.Ф., Куцела О.Я., Федорченко С.В., Курта М.С. Полімерна композиція для передпосівної обробки насіння . Заявка: u 2009 04832 від 18.05.2009. Патент України на корисну модель № 45057 від 26.10.2009 опубліковано 26.10.2009, Бюл. № 20.
 30. Курта С.А.,Воронич О.Л., Миронюк І.Ф.,Курта М.С. Спосіб утилізації та переробки целюлозовмісних та паперових відходів з лакофарбовим покриттям. Заявка ;u2011 10426 від 29.08.2011. Патент на корисну модель № 68408 ,опб. 26.03.2012 р. Бюл.№ 6.

Тезиси виступів на науково-технічних конференціях:

 1. ХаберН.В., Хома М.И., Курта С.А. Функцыональные органокремнеземы, их получение и применение. – Тез. докл. 9 обл. Научн. Техн. Конф. „Внедрение научно-технического прогреса в химическую промышленность в 11 пятилетке”, Калуш, 29.10.1981, с.39-40.
 2. Курта С.А. Исследование полимеризации ВХ на поверхности органокремнеземов. – Доклад на республиканском семинаре, „Химия поверхности, технология и области практического применения” модифицированных твердых тел», Шифр 10, 81-231, Калуш ,11.11.1981, с.5.
 3. Курта С.А., Хабер Н.В. Синтез и исследование полимеризационного наполненного поливинилхлорида. Всесоюзная научно-техническая конференция «Высоконаполненные полимерные композиционные материалы, развитие их производства и применение в народном хозяйстве». – тез. докл., Москва 1981, с.41-42.
 4. Курта С.А., Хабер Н.В.,Хома М.И. Изучение возможности ассортимента продукции, производимой на основе винилхлорида. – Тез. Докл. Всесоюзная науч. Техн. Конф. «Основные направления развития хлорной промышленности в соответствии с потребностями народного хозяйства», Калуш 21.09.81, с.50-60, Изд: Черкассы 1983.
 5. Курта С.А., Хабер Н.В. Исследование взаимодействия хлористого винила с поверхностью высокодисперсной двуокиси кремния-аэросила. – Тезисы докл. 11 Всесоюзн конференции молодых ученых по физхимии., 1983, с.36.
 6. Курта С.А. Тонкодисперсный высоконаполненный кремнеземом поливинилхлорид, его получение и применение в народном хозяйстве. – Областная научно-техническая конференция по химии и химической технологии, 1984, с.2
 7. Курта С.А. Чуйко А.А., Хабер Н.В. Макаров С.А. Производство и применение аеросилов модифицированных поливинилхлоридом. – 2 Всесоюзная науч. техн. Конф. «Высоконаполненные полимерные композиционные материалы, развитие их производства и применение их в народном хозяйстве»., ноябрь, 1984., Москва, с. 10.
 8. Курта С.А., Хабер Н.В.,Хома М.И. Газофазная полимеризация винилхлорида на кремнеземах – перспективная технология получения новых полимеризационных материалов. – Тез. Докл. Всесоюзная конференция Состояние и перспективы развития технологических процессов хлорной промыщленности»., Сумгаит, 1986, с. 9.
 9. Курта С.А., Хабер М.В., Хома М.І. “Модифікація кремнеземів полівінілхлоридом – перспективна технологія одержання нових композиційних матеріалів”. Збірка тез доповідей І всесоюзної школи-семінара по хімії поверхні дисперсних тіл, Славськ, 1987р., ст. 9.
 10. Курта С.А. “Синтез і властивості полівінілхлориду на поверхні кремнезему”. Збірка тез доповідей ІІІ міжнародного симпозіуму по макромолекулах “Полівінілхлорид”, Чехословакія, Прага, 18-21 липня 1988р., ст. Р.62-І.
 11. Курта С.А. “Синтез і властивості полівінілхлориду на поверхні кремнезему”. Збірка тез доповідей ІІ всесоюзної школи-семінара по хімії поверхні дисперсних тіл, смт. Славськ, Львівська обл., 6-9 березня 1988 р., ст. 87
 12. Курта С.А. “Кінетика і термодинаміка процесу емульсійної і газофазної полімеризації вінілхлориду на поверхні кремнезему”. Збірка тез доповідей І міжнародного мікросимпозіуму “Радикальна полімеризація в гетерогенних системах”, Чехословакія, с. Смоленіце, 10-14 квітня 1989р., Р6 ст. 447.
 13. Курта С.А. “Модифікація полівінілхлориду на кремнеземній поверхні”. Збірка тез доповідей IX наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с. Поляніца Здрой, 25-30 вересня 1989 р., ст. 38, д. СН – 1.22.
 14. Курта С.А., Курганський В.С. “Аналіз ПВХ методом хроматографії і ДТА”. Збірка тез доповідей ІІІ міжнародного симпозіуму по аналізу полімерів і їх характеристиках, Чехословакія, м. Брно, 22-27 липня 1990 р., ст. Р-В-50.
 15. Курта С.А., Курганський В.С., Хабер М.В., Токарєв В.С., Папірянський В.Л. “Взаємодія в полівінілхлоридній емульсії на границі розділу фаз і властивості водних розчинів функціональних поліпероксидів”. Збірка тез доповідей 8 Братіславської міжнародної конференції по полімерах “Властивості розчинів модифікованих полімерів”, Чехословакія, Стара Лечна, Високі Татри, 11-14 червня 1991 р., ст. 82.
 16. Курта С.А., Хабер М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. Збірка тез доповідей XI міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с. Душніки Здрой, 26-30 вересня 1993 р., ст. 241.
 17. Тези доповіді Курти С.А., Хабера М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол латексом ПВХ”. Збірка тез доповідей XIІ міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с. Кудова, 11-15 вересня 1995 р., ст. 156.
 18. Курта С.А., Хабер М.В. “Синтез, структура і властивості поліакриламілу”. Збірка тез доповідей міжнародного симпозіуму по макромолекулах. Чехія, Прага, 15-18 липня 1996 р., ст. 14-15.
 19. Курта С.А., Хабер М.В. “Плівкоутворюючі властивості модифікованого ПВХ латексу “. Збірка тез доповідей XIІI міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”. Польща, с. Кудова, 11-19 вересня 1997 р., ст. 18.
 20. Курта С.А., Хабер М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. Збірка тез доповідей української конференції “Полімерні плівкоутворювачі”, Харків, 10-15 вересня 1997 р., ст. 45.
 21. Курта С.А.”Синтез і модифікація низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол”. Збірка тез доповідей звітної наукової конференції кафедр Прикарпатського університету за 1997р., Івано-Франківск, 7-8 квітня 1998 р., ст. 6.
 22. Курта С.А., Хабер М.В. “Аналіз полівінілхлориду методом хроматографії”. Збірка тез доповідей 28 міжнародної конференції по вакуумній мікробалансовій технології, Київ, ІХП АН України, 23-25 травня 1999 р., ст. 23.
 23. Курта С.А., Хабер М.В. “Аналіз ПВХ методом ДТА”. Збірка тез доповідей XIV міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с. Кудова Здрой, 26-30 вересня 1999 р., ст. 5.
 24. Курти С.А., Хабера М.В., Федорченко С.В. “Синтез карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату”. Збірка тез доповідей XV міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с.Свірадов Здрой, 19-21 вересня 2001 р., ст. 314-318.
 25. Курти С.А., Хабера М.В., Федорченко С.В. “Дослідження процесу утилізації відходів виробництва карбамідоформальдегідних смол”. Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції “Хімія і хімічна технологія -2002”, Україна, м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2002 р., ст. 100-101.
 26. Курти С.А., Федорченко С.В., Хабера М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. Збірка тез доповідей ІІ Українсько-польської наукової конференції “Полімери спеціального призначення”, Україна, м. Дніпропетровськ, 27-31 травня 2002 р., ст. 19.
 27. Курта С.А., Федорченко С.В., Хабер М.В. Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації // Праці ІІ Українсько-польської наукової конференції “Полімери спеціального призначення”, Україна, м. Дніпропетровськ, 27-31 травня 2002.- С.19
 28. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Вивченя характеристик промислового каталізатора оксіхлоруваня етилену в процесі експлуатації // Тези доповідей Ι Міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів „хімія і сучасні технології”, м.Дніпропетровськ, 26-28 травня 2003 р. – с.162-163.
 29. Курта С.А., Закржевський О. Експериментальне дослідженя методу переробки хлорорганічних відходів виробнитцтва 1,2-дихлоретану // Тези доповідей Ι Міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів „хімія і сучасні технології”, м.Дніпропетровськ, 26-28 травня 2003 р.-с.163.
 30. Федорченко С.В., Курта С.А.. Хабер М.В. Дослідження технологічних особливостей одержання низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату // Праці V Української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук , Київ, 20-21 травня 2003. – С.104.
 31. Курта С.А..Микитин І.М.Вивчення ефективності використаня етилену в процесі оксихлоруваня етилену в 1,2-дихлоретан // Збірник тез доповідей ΙΙΙ науково-технічної конференції ”Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості ”,Украіна,м.Львів,14-16 вересня 2004 р –с.316-317.
 32. Курта С.А..Закржевський О. Утилізація хлорорганічних відходів з виробництва вінілхлориду // Збірник тез доповідей 111 науково-технічної конференції ”Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості ”,Украіна,м.Львів,14-16 вересня 2004 р –с.322.
 33. Kurta S., Zakrzhevsky A. / Utilization of the chlororganic waste by the method polymerization of there // III Polish-Ukrainian Conference “Polymers of special applications”, Radom, Poland, 2004, р. 9.
 34. Закржевський О., Курта С.А, Хабер М.В. Ефективність роботи ректифікаційних колон виробництва 1,2-дихлоретану. Матеріали 8-міжнародної наук.практ конференції:»Наука і освіта -2005»,Україна, м.Дніпропетровськ ,7-21 лютого 2005р.сер.:Хімія,том.70 с.13-14.
 35. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Гранулометричний склад каталізатора процесу оксіхлорування етилену // Матеріали 8-міжнародної наук.практ конференції:»Наука і освіта -2005»,Україна, м.Дніпропетровськ ,7-21 лютого 2005р.сер.:Хімія,том.70 с.63.
 36. Микитин І.М., Курта С.А.. Хабер М.В. Дослідженя хімії поверхні та складу каталізатора окислювального хлорування етилену. // Матеріали 1V-міжн. наук.практ конф.:»динаміка наукових досліджень 2005»,Україна, м.Дніпропетровськ ,20-30 червня 2005р.сер.:Хімія,том.65 с.48-49.
 37. Kurta, V. Lutsiv, G. Taras, S. Kurta . SYNTHESIS OF SUPERFINE SILICA IN LABORATORY CONDITIONS \\ Book of abstract internation conferece “Nanomaterials in chemistry.biology and medicine”,Kyiv. Ukraine,14-17 september.2005,PPG Ind. U.S.A..Science and technology center in Ukraine.
 38. Микитин І.М., Курта С.А., Курта О.С. Носій і каталізатор окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан на основі високодисперсного кремнезему і хлориду міді.//Материал ХХІІ научной конференции стран СНГ „Дисперсные системы”.-Одесса, 18-22 сентября, 2006 р.
 39. Курта С.А..Закржевський О.Ю., Курта О.С. Екологічна ресурсосберігаюча технологія сумісної утилізації хлорорганічних та сульфідовмісних відходів //Матеріали наук.практ конференції:»Екологічні проблеми промислових підприємств і перспективи їх вирішення в рамках співробітництва з Євросоюзом», Україна, м.Поляна Закарпатської обл., 19-23 лютого 2007 року, Київ, тов.»Знання» с.70-71.
 40. Микитин І.М., Курта С.А.. Будова реакційних центрів на поверхні дисперсного γ-Аl2O3 з нанесеними хлоридами міді. // Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції: »Фізика і технологія тонких плівок та наносистем», Україна, м.Івано-Франківськ , 7-12 травня 2007 р.с.91-92.
 41. Закржевський О., Курта С.А. Вивчення будови тіоколових полімерів методами ДТА та ІЧ-спектроскопії.// Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції: »Фізика і технологія тонких плівок та наносистем», Україна, м.Івано-Франківськ , 7-12 травня 2007 р.с.130.
 42. Бойчук Є.Я., Курта О.С.,Курта С.А. Вивчення властивостей тонких плівок латексу полівінілхлориду.// Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції: «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем», Україна, м.Івано-Франківськ , 7-12 травня 2007 р.с.55.
 43. Закржевський О.Ю., Курта С.А. Переробка хлорорганічних відходів промислового виробництва 1,2-дихлоретану і вінілхлориду //Екологічна безпека:проблеми і шляхи вирішення. Збірник наукових статей ІІІ міжнародної наук. конференції:,Алушта АР Крим, 10-14 вересня 2007 р.,том.ІІ с.24-27.Харків,2007.
 44. Курта С.А. , к.т.н. Федорченко С.В., Романко О.Б. Екологічна оцінка та утилізація відходів виробництва карбамідо-формальдегідних смол. // Матеріали міжнародної наук.практ конференції:»Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очищення природних і стічних вод», Україна, м.Миргород, 14-18 квітня 2008 року, Київ, тов.»Знання» с.70-71.
 45. Курта С.А., Микитин І.М. Активні центри каталізатора CuCl2 на поверхні γ-Al2O3 та механізм реакції оксіхлорування етилену в 1,2-дихлоретан. Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Хімія,фізика та технологія поверхні наноматеріалів» .ІХП ім.О.О.Чуйка НАН України ,Киів, 28-30 травня, 2008 р.
 46. Курта С.А., Федорченко С.В. Очищення питтєвої води від нафтопродуктів //Екологічна безпека:проблеми і шляхи вирішення. Збірник наукових статей ІІІ міжнародної наук. конференції:, Алушта АР Крим, 8-12 вересня 2008 р.,том.ІІ с.24-27.Харків,2008.
 47. Курта С.А., Воронич О.Л., Михайлович М.М. Вплив коагулянтів та флокулянтів на ефективність очистки промислових стоків виробництва емульсійного полівінілхлориду. Праці міжнародної конференції «Сучасні проблеми довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очищення природних і стічних вод»,м. Миргород, Україна,06-10.04.2009р. “Знання “, Київ 2009 с.51-53.
 48. Курта С.А., Федорченко С.В., Курта М.С. Екологічна безпека в агрохімії при використанні полімерних плівкоутворювачів для передпосівної обробки насіння сількогосподарських культур. Збірник наукових статей міжнародної наук. конференції обекологічної безпеки довкілля та життєдіяльності людини”,«Квітка Полонини»,Свалявський р-н, с. Солочин 24.02-28.02.2009 р.тов.»Знання»» м.Київ с.12
 49. Курта С.А., Воронич О.Л., Курта М.С. //Екологічні ресурсозберігаючі технології в агрохімії при використанні полімерних плівкоутворювачівмдля передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». 7-11 вересня 2009 р. м.Алушта АР Крим, Україна. с. 324-328.
 50. Курта С.А., Федорченко С. В., Бащук М. // «Синтез та властивості каталізатора для процесу каталітичного окиснення метанолу у формальдегід» Матеріали ХII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технологія-2009» з міжнародною участю, Сєвєродонецьк, 16-17 квітня 2009р. – Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В. Даля. – ч. 1, с32-34.
 51. Kurta S.A. Ecological Resource Saving Technologies of the Synthesis of 1,2-dichloroethane and Vinyl Chloride with Utilization of Chlororganic Wastes. // 8-th International Conference Electronic Processes in ORGANIC AND Inorganic Materials (ICEPOM-8), May 17 – 22, 2010, Residence Synyogora, Ivano-Frankivsk Region, Ukraine, Nauk.svit., Kyiv,239-240 p.
 52. Воронич О.Л., Курта С.А. Очистка висококонцентрованих стічних вод з рекуперацією води і утилізацією осаду. // Матеріали VІІІ міжнародної конференції «Сотрудничество для решения проблемы отходов»,23-24.02.2011,м.Харков Украина, с.106-107. Вид. Екоинформ.Харьков.2011 г.
 53. Voronych O.L., Kurta S.A. Chemical method of preparing silver liquid compo-zition.// Material XIII international conference “ Physics and technology of thin films and nanosystems” , 16-21 may 2011 , Ivano-Frankivsk Ukraine, p.292.. Publisher Carpathian University, 2011, 312 p.
 54. Курта С.А. , Воронич О.Л., Курта М.С. // Переробка та утилізація паперових відходів з рeцинклінгом целюлози та лако-фарбних покрить. // Материалы международной выставки и конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов», 28–30 марта 2012 г., Спорткомплекс ХПИ, Харьков, Украина, WasteECo-2012.с.4-5.
 55. O. Struminska, S.A. Kurta. Biopolymers for Presowing Treatment of Seed // Abstracts VII Polish-Ukrainian conference polymers of special application, Radom-Swieta Katarzyna, Poland, September 24-27, 2012, p.73.
 56. КардашЛ.Ю. , КуртаС. А. Вивчення оксисен генеруючи присадок до моторних палив. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS) Україна, Львів, 6–8 листопада 2012 р. C. 12.
 57. Курта С.А. Екологічні,ресурсозберігаючі технології синтезу 1,2-дихлоретану, вінілхлориду та утилізації хлорорганічних відходів // Матеріали міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS)Україна, Львів, 6–8 листопада 2012 р. C. 65.
 58. Voronych O.L., Kurta М. Processing and recycling of polymer-coated waste paper// Матеріали міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS) Україна, Львів, 6–8 листопада 2012 р. C.55
 59. Струмінська О.О., к.т.н. проф. Курта С.А., Куцела О.Я., Козак Т.І. — м. Івано-Франківськ Україна, Baoku Zhou, PhD Xingzhu , Yordan Dimitrov Tsvetkov— г. Харбін КНР. // Агроекологічні аспекти технології передпосівної обробки насіння. Матер. між нар. наук. практ. інтерн. конфер. «Хімія, екологія та освіта»,25-26.03.2013 р. м. Полтава, C. 121-124
 60. Sergey Kurta, Olexandra Voronych, Igor Mykytyn , Andrea Feriancová. PROPERTIES OF THE PVC POLYMER COMPOSITIONS,WITH WASTE OF CELLULOSE CONTAINING POLYMER// Zbiór abstrakty XVI Konferencję Naukowo-Techniczną „Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne”, 09-12.05.2017   Kompleks Zagroń Istebna, Polska, p.21 , // www. kompozyty. polsl. pl.
 61. Kurta Sergey, Mykytyn Igor. Nanostuktura of the surface of the catalyst CuCl(1,2) on γ-Al2O3.// Abstract book International research and practice conference NANO-2017, 23-26 august 2017, Chernivtsi Ukraine, p.424-425.
 62. A. Kurta, I.M. Mykytyn, S.V. Fedorchenko, O.M. Khatsevych// Features of the nanocatalysts structure the oxidative chlorination of ethylene. Theses of II Simposium “Modern problems of nanocatalysis NANO CAT 2017” 25-29.09.2017. Kiev. p. 23.

Напрямки та галузі наукових інтересів:

 1. Полімеризація ВХ на поверхні дисперсних окислів з отриманням високонаповнених ПВХ композицій..
 2. Удосконалення технології синтезу ДХЕ і ВХ з утилізацією хлорорганічних відходів.
 3. Біохімічні копозиції для агрохімічної технології передпосіної обробки насіння сільськогосподарських культур з мінімальним використанням мінеральних добрив.
 4. Екологічні чисті технології сепарації та рециклінгу паперових відходів із вмістом полімерів.
 5. Спеціальні оксиген генеруючі присадки для моторних палив.
 6. Улосконалення технології виробництва поро- та пінопластів на основі карбамідо-формальдегідних смол.
 7. Екстрація пахучих речовин з кави та їх вплив на метаболізм алкоголю.
 8. Карамелізація меду з виділенням біологічно активних речовин для лікування та профілактики стоматогічних захворювань

ПРЕДМЕТИ, НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАННЯ:

 1. Будова речовини і квантова хімія
 2. Органічна хімія
 3. Хімія ВМС
 4. Наповнювачі і пігменти
 5. Хімія виноградарства і виноробства
 6. Хімія і технологія хлорорганічних сполук.
 7. Основи сучасної нафтохімії
 8. Біохімічні технології харчових продуктів