Бакалавр

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Освітньо-професійна програма 2019

Навчальний план 2019 денна форма навчання

Навчальний план 2019 заочна форма навчання

Графік державних (випускових) екзаменів та захисту бакалаврських робіт

Програмові вимоги до державного (випускового) іспиту з хімії для студентів IV курсу напряму підготовки 102 “Хімія”