Освітній рівень “Бакалавр”

Кафедра хімії готує фахівців за спеціальністю 102 ХІМІЯ за освітнім рівнем бакалавр денної форми навчання.