Освітній рівень “Магістр”

Кафедра хімії готує фахівців за спеціальністю 102 Хімія  за освітнім рівнем МАГІСТР денної форми навчання з присвоєнням кваліфікації Магістра хімії. Прийом на освітній рівень магістра проводиться для осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра.