Науковий парк «Прикарпатський університет» розпочинає реалізацію університетського інноваційного проекту державного значення

Комерціалізація перспективних наукових розробок наших вчених є
пріоритетним напрямом діяльності Наукового парку «Прикарпатський
університет». У цьому контексті проводиться постійна робота щодо
використання наявних можливостей державно-приватного партнерства
задля реалізації цікавих дослідницьких рішень.
Згідно статті 13 закону України «Про інноваційну діяльність», 16
травня цього року Наказом Міністерства освіти і науки України № 697 проект
ТОВ Науковий парк «Прикарпатський університет» «Синтез та властивості
природних оксигенгенеруючих активаторів згорання моторних палив,
біоетанолу і біодизелю» було кваліфіковано як інноваційний та занесено до
відповідного Державного реєстру інноваційних проектів. Цим самим було
офіційно визнано актуальність творчого доробку наших науковців та
створено правові підстави для надання державної підтримки у реалізації
зазначеного проекту згідно положень Закону України «Про інноваційну
діяльність».
Автором ідеї та технологічного рішення згаданого проекту є
авторитетний у світі науковець, академік АТН України, доктор технічних наук,
професор кафедри хімії Прикарпатського національного університету Сергій
Курта.
Ця подія стала черговим підтвердженням ефективної діяльності
вчених нашого Університету у сфері розробки та втілення в життя унікальних
наукових продуктів загальнодержавної ваги. Адже наш проект було
включено до Державного реєстру інноваційних проектів першим в Івано-
Франківській області.