ВК8 Кристалохімічний дизайн магнітокерованих матеріалів (2020)

Силабус