Лакофарбові матеріали та антикорозійний захист

Дисципліна – Лакофарбові матеріали та антикорозійний захист
Викладач – к.т.н., доцент Микитин І.М.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 30 год. лекційних, 30 год. лабораторних, 120 год. самостійна робота.
Мета курсу: подати студентам загальні відомості про найважливіші компоненти і основні властивості лакофарбових матеріалів і покрить, принципів їх класифікації і позначення, технології виробництва, властивостей і областей застосування найбільш поширених плівкоутворювачів, лаків, емалей, ґрунтовок і шпаклівок, методів підготовки поверхні перед нанесенням покрить, способів нанесення і сушки лакофарбових матеріалів, догляду за пофарбованою поверхнею, охорони праці при приготуванні, нанесенні і сушки лакофарбових матеріалів.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Змістовний модуль №1. Загальні відомості про лакофарбові матеріали і лакофарбові матеріали на основі синтетичних смол
Тема 1. Компоненти лакофарбових матеріалів.
Тема 2 Основні властивості і методи досліджень лакофарбових матеріалів і покрить.
Тема 3 Класифікація і принципи позначення лакофарбових матеріалів і покрить.
Змістовний модуль №2. Природні, екологічно чисті лакофарбові матеріали і технологія фарбування металоконструкцій, обладнання і споруд
Тема 1. Лакофарбові матеріали на основі ефірів целюлози. Одержання, властивості і застосування нітроцелюлозних лакофарбових матеріалів.
Тема 3. Водоемульсійні фарби. Характеристика складових. Одержання, властивості і застосування водоемульсійних фарб.
Тема 4. Масляні, алкідні і порошкові фарби. Одержання, властивості і застосування масляних, алкідних і порошкових фарб. Особливості нанесення.
Змістовний модуль 3. Практикум з лакофарбових матеріалів
Тема 1. Визначення умовної в’язкості лакофарбового матеріалу.
Тема 2. Визначення покрівельної здатності (уривистості) лакофарбового матеріалу.
Тема 3. Методи визначення адгезійної міцності лакофарбового покриття.
Тема 4. Визначення хімічної стійкості лакофарбового покриття.
Рекомендована література:
1. 1. Лившиц И.Л., Пшияковский Б.И. Лакокрасочные материалы: Справочное пособие—М.: Химия, 1982. – 360 с.
2. Рейбман А.И. Защитные лакокрасочные покрытия—Л.: Химия, 1973.– 336 с.
3. Охрименко И.С., Верхоланцев В.В. Химия и технология пленкообразующих веществ. — Л.: Химия, 1978 – 392 с.
4. Карякина М.И., Попцов В.Е. Технология полимерных покрытий. Химия, 1983.
5. Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий—Л.: Химия, 1989. – 384 с.
6. Карякина М.И. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий. Химия, 1988.
7. Байбаева С.Т., Милкинд Л.А., Крылова Л.П. и др. Методы анализа лакокрасочных материалов. Химия, 1974.
8. Применение полимерных покрытий для антикоррозионной защиты технологического оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств: Тематический обзор. Серия: Эксплуатация, модернизация и ремонт оборудования в нефтеперерабатывающей и нефте химической промышленности.—М.: ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1986. – 60 с.
9. Іванов С.В., Самарська Т.Г. Лакофарбові матеріали цільового призначення К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 52 с.