Методи органічного синтезу

Дисципліна – Методи органічного синтезу
Викладач – кандидат хімічних наук, доцент Лучкевич Є.Р.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік (4 семестр).
Навантаження –10 год. лекційних, 20 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: є теоретичне вивчення методів проведення основних типів хімічних перетворень: засвоєння методів практичного проведення реакції сульфування, нітрування, нітрозування, галогенування, окиснення та відновлення аліфатичних і ароматичних сполук.
Модульний контроль: домашня контрольна робота і одна модульна контрольна робота.
Тема 1. . Класифікація органічних реакцій за напрямком, за характером зміни зв’язку. Технічна класифікація. Реакція сульфування. Практика проведення реакції сульфування.
Тема 2. Реакція нітрування. Практика проведення реакції нітрування. Реакція нітрозування. Практика проведення реакції нітрозування.
Тема 3. Реакція галогенування. Практика проведення реакції галогенування.
Тема 4. Реакції відновлення. Практика проведення реакції відновлення.
Тема 5. Реакція лужної плавки. Практика проведення реакції лужної плавки.
Тема 6. Реакція заміщення галогенів. Практика проведення реакції заміщення галогенів.
Тема 7. Реакція заміщення аміно- та гідроксигруп. Практика проведення реакції взаємної заміни аміно- та гідроксигруп.
Тема 8. Реакція діазотування. Практика проведення реакції діазотування.
Тема 9. Реакція ацилювання і алкілування. Практика проведення реакції ацилювання і алкілування.
Тема 10. Реакції окиснення, конденсації та перегрупування. Практика проведення реакції окиснення, конденсації та перегрупування.
Рекомендована література:
1. Лебедев Н.Н., Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. – М.: Химия, 1981.
2. Горелик М.В., Эфрос Л.С., Основи химии технологии ароматических соединений. – М.:Химия, 1992.
3. Мищенко Г.Л., Вацуро К.В., Синтетические методы органической химии. – М.:Химия. 1992.
4. Титце Л., Айхер Т., Препаративная органическая химия. – М.: Мир, 1999.
5. Мандельштам Т.В., Стратегия и тактика органического синтеза. – Л.: Издательство Ленинградского ун-та, 1989.