Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ «Укрнафта»

 

Рудий Сергій  Мирославович

 Начальник відділу нафтовіддачі та інтенсифікації

Науково-дослідного і проектного інституту ПАТ «Укрнафта»

Кандидат технічних наук, член-кореспондент Української нафтогазової академії

У 2001–2006 рр. був студентом Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, після закінчення якого отримав кваліфікацію «хімік».

Працює в Науково-дослідному і проектному інституті ПАТ «Укрнафта». Пройшов шлях від інженера-хіміка до начальника відділу нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти.

Сфера наукових інтересів — дослідження властивостей різних кислот, поверхнево-активних речовин та полімерів для створення високоефективних технологій дії на пласт чи ділянку покладу з метою інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Більша частина розроблених технологій апробована та використовується на нафтових і газових родовищах України.

Є автором дев’яти патентів України, співавтором двох монографій: «Використання поверхнево-активних речовин в процесах нафтовидобутку на родовищах ВАТ «Укрнафта» та «Кислотне діяння на нафтогазовий пласт». У спеціалізованих виданнях надруковано низку статей та тез доповідей відповідно до сфери наукових інтересів С. М. Рудого.

Розроблені технології дії на привибійну зону пласта із використанням нових кислотних систем, поверхнево-активних систем, вітчизняних біополімерів та інших продуктів апробовані та використовуються на нафтових та газових родовищах України. Так, за період з 2005 по 2020 р. проведено біля 1500 свердловино-операцій з використанням нових технологій дії. Їх використання дозволило додатково отримати 1736,5 тис. т. нафти. В середньому на одну свердловино-операцію додатковий видобуток нафти становить 1588 тон (з перехідним ефектом).