Хацевич Ольга Мирославівна

доцент, к.т.н.

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася у м. Калуш (Івано-Франківська обл.)

2002  р. завершила Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, Інститут  природничих наук, спеціальність 7.070301 – хімія; магістр, викладач хімії.

2002-2005 рр. – аспірантура Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Технологія перероблення полімінеральної  калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт”, (керівник к.т.н.  Костів І. Ю) за спеціальність 05.17.01 – технологія неорганічних речовин; спеціалізована вчена рада Д 35.052.09 при НУ  “Львівська політехніка”. 14.06.2007 р. отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 2003 до 2005 р. працювала у виробничій лабораторії ТзОВ «Орісіл-Калуш»;

З 2005 до 2009 р. працювала науковим співробітником лабораторії технологічних проблем  ДП “Науково-дослідний інститут галургії” (м. Калуш).

З  2009  р. – викладач кафедри органічної та аналітичної хімії, інститут природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»;

2014 – 2017 рр. – доцент кафедри органічної та аналітичної хімії,

2017 – 2018 рр. – доцент теоретичної та прикладної хімії

З 02.01. 2018  року – доцент кафедри хімії, факультет природничих наук.

Участь у вебінарах, конференціях, семінарах:

Викладання хімії в умовах дистанційного навчання – сертифікат

ПЕРЕЛІК ОСТАННІХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Хацевич О.М., Артус М.І., Костів І.Ю. Технологія безхлоридного калійного добрива конверсією мірабіліту з калію хлоридом у хлоридмагнієвому розчині // Хімічна промисловість України. – 2015. – № – 3. – С. 37-41.
 2. В.С. Рібун, С.А. Курта, Т.Ю. Громовий, О.М. Хацевич. Удосконалення технології синтезу та властивості біодизельного палива // ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА / PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE – Vоl. 19, № 3 (2018) -P. 258-269.
 3. Volodymyr Starchevsky, Viktoriia Ribun, Sergii Kurta, Olga Khatsevich Properties and composition of absolutized by chemically etanol and their effect on the gasoline octanenumber // Chemistry & chemical technology. Publisher. Nat . Univ “Lviv Polytechnic” str. Lviv, Ukraine. -2018. – Vol. 8, No.3, -р.346-354. (IF=0,292)
 1.  S. A. Kurta, I. M. Mykytyn, O.M. Khatsevych, and V.S. Ribun. Mechanism of catalytic additive chlorination of ethylene to 1,2-dichloroethane / Theoretical and experimental Chemistry, Vol. 54, No. 4, pp. 258-264, September, 2018 (Russian Original Vol. 54, No. 4, July-August, 2018) (SCOPUS, IF = 0.52)
 2.  Sergiy Kurta, Ihor Mykytyn, Victoria Ribun, Olga Khatsevich. Features of the structure active centers of  industrial catalysts for the oxidative chlorination of ethylene / International Journal of  Engineering &Technology. – Vol. 7, №2.23 (2018), 307-316. (SCOPUS, IF = 0.08)
 3.  V. Boychuk, V. Kotsyubynsky, K. Bandura, M. Hodlevska , B. Dzundza , O. Khatsevych The mechanisms of nickel-iron spinel phase nucleation in  aquous solutions: crystal quasichemical approach / PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. – V. 20, № 2 (2019) – P. 156-164. (Web of Science )
 4.  S.А. Кurta, О.М. Khatsevich, М. R. Tsap, D. Ondrušová, T.M. Gromovy, N.V. Boyko BIOPOLIMERIC NANO STRUCTURAL COMPOSITIONS BASED ON CARAMELIZED HONEY / PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE – V. 21, №4 (2019) P.445-452 .  (Web of Science )

Навчально-методична література

 1. Загальна хімічна технологія: навчально-методичний посібник / Беженар В.П., Хацевич О.М. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 204 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії /Хацевич О.М., Федорченко С.В., Стецьків А.О. – Івано-Франківськ: Територія А, 2014. – 190 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії (ФХМА) / Федорченко С.В., Хацевич О.М., – Івано-Франківськ: Територія А, 2015. – 174с.
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи з аналітичної хімії / Хацевич О.М., Федорченко С.В. – Івано-Франківськ: Територія А, 2016. – 185 с.
 5. Методичні вказівки до самостійної роботи з неорганічної хімії / Хацевич О.М., Бережницька І. Д. – Івано-Франківськ: Територія А, 2016. – 159 с.
 6. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Харчова хімія» / Хацевич О.М.- Івано-Франківськ: Територія А, 2016. – 95 с.
 7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Харчова хімія» / Хацевич О.М., Дзепчук Б.Б. – Івано-Франківськ: Територія А, 2017. – 90 с.
 8. Основи квантової хімії (Навчально-методичний посібник) / [Електронний ресурс] / Курта С.А., Хацевич О.М. / Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2018. – 235 с.
 9. Мінеральні добрива: класифікація, властивості, застосування (Навчально-методичний посібник) [текст] / Хацевич О.М., Джус Р.Р. / Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. – 82 с.
 10. Практикум з неорганічного синтезу Друк. [Електрон-ний ресурс] / Хацевич О.М., / Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2019. – 92 с.
 11. Аналіз хімічного складу ґрунту: навчально-методичний посібник / Хацевич О.М., Ковальська Ю.І. / Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней, 2019. -70 с.
 12. Аналіз води: навчально-методичний посібник / Хацевич О.М., Федорченко С.В. / Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней, 2019. -110 с.
 13. Прикладні аспекти потенціометрії / Хацевич О.М., Микитин І.М., Бортейчук Л.М./ Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней, 2019. – 95 с.
 14. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з курсу «Хімічна технологія» / Стельмах М.І., Микитин І.М., Хацевич О.М., Лясковська М.Р. / Факультет природничих наук; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» .- Івано-Франківськ, 2019. – 109 с.
 15. Хімія та аналіз харчових продуктів: Лабораторний практикум. – Навчально-методичний посібник. / Хацевич О.М., Складанюк М.Б./ Факультет природничих наук; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» – Івано-Франківськ: Вид. Супрун В.П., 2019.–– 105 с.

 

Охоронні документи

Пат. України 74092, МПК С01D 5/00. Cпосіб вилуговування сполук калію, магнію і сульфатів з лангбейнітової руди / І.Ю. Костів, М.В. Хабер,                   О.М. Хацевич (Україна) – № 2004042490; Заявл. 02.04.2004; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. – 4 c.

Пат. України 75809, МПК С01D 5/00, С01F 5 /00, C05D 1/00. Cпосіб переробки полімінеральної калійної руди / І.Ю. Костів, М.В. Хабер, О.М. Хацевич  (Україна) – № 20040907612; Заявл. 20.09.2004; Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. – 5 с.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СТАЖ

Теоретичні та практичні курси для спеціальності «хімія»

 1. Аналітична хімія – (ОКР бакалавр)
 2. Фізико-хімічні методи аналізу (ФХМА) (ОКР бакалавр)
 3. Координаційна хімія (ОКР бакалавр)
 4. Основи квантової хімії (ОКР бакалавр)
 5. Біонеорганічна хімія (ОКР бакалавр)
 6. Аналіз ґрунту та води (ОКР магістр)
 7. Аналіз косметичних засобів (ОКР магістр)
 8. Харчова хімія – для спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (ОКР бакалавр).

Організовує практику студентів кафедри хімії, ініціювала залучення нових баз практики для студентів спеціальності «Хімія» (підписаний договір про співпрацю з Дністровським БУВР, ТзОВ «Падана Кемікал Компаундс», з ТзОВ «Калуський трубний завод» та тристороння угода з ТзОВ «Карпатнафтохім»).

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 • Нові підходи до перероблення полімінеральних руд Прикарпаття.
 • Екологічні аспекти при виробництві калійних добрив з полімінеральних руд Прикарпаття.
 • Аналіз меду та продуктів бджільництва.
 • Екологічні аспекти аналізу ґрунту та води.