Хімія в’яжучих речовин та вогнетривких матеріалів

Дисципліна – Хімія в’яжучих речовин та вогнетривких матеріалів
Викладач – к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 32 год. лекційних, 30 год. лабораторних, 118 год. самостійна робота.
Мета курсу: отримати теоретичні знання в області в’яжучих речовин, навчитися їх використовувати в технологічній практиці; поглиблення відомостей про технологію різноманітних керамічних виробів та матеріалів та розгляд взаємозв’язку між фазовим складом, структурою матеріалів з їх експлуатаційної стійкістю, систематизація тонкокерамічних матеріалів нового покоління.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота, лабораторний модуль, реферат.
Тема 1. Хімія силікатів як сировинних матеріалів для в’яжучих речовин.
Тема 2. Портландцемент та сировина для його виробництва.
Тема 3. Стадії виробництва портландцементного клінкеру.
Тема 4. Цеоліти як добавки при помелі клінкеру.
Тема 5. Механізм гідратації портландцементу.
Тема 6. Класифікація портландцементів.
Тема 7. Пісок. Види та властивості.
Тема 8. Вапно. Види, одержання та властивості.
Тема 9. Кераміка.
Рекомендована література:
1. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський та ін. – К., 2004.
2. Технологія скла : підруч. у 3-х ч. / Й.М. Ящишин, Я.І. Вахула, Т.Б. Жеплинський, О.І. Козій. – Ч. 3 : Технологія скляних виробів. – Львів: Растр-7, 2011. – 416 с.
3. Пащенко О.О., Сербін В.П., Старчевська О.О. В’яжучі матеріали. – К.: Вища шк., 1995.