102-ХІМІЯ (МАГІСТР)

Список дисциплін
для спеціальності “102-хімія”
освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”

 1. Обробка та моделювання експерименту
 2. Дифракційні та спектральні методи діагностики речовин
 3. Презентація результатів наукових досліджень
 4. Нафтохімія і вуглехімія
 5. Хімічна метрологія та хемометрія
 6. Комп’ютерні системи пошуку інформації в хімії
 7. Моніторинг і методи вимірювання хімічних параметрів
 8. Прикладні аспекти електрохімічної енергетики
 9. Хімія поверхні твердого тіла
 10. Галогеновмісні полімери
 11. Адсорбенти для еферентної медицини
 12. Хлорорганічні сполуки
 13. Хімія наноматеріалів
 14. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів
 15. Неорганічні матеріали для електронної техніки
 16. Біотехнології харчових продуктів
 17. Хімічні процеси в багатокомпонентних сольових системах