2020/2021 (бакалавр)

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 13 жовтня 2020 р.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 19 листопада 2020 р

 

Тематика дипломних робіт на 2020/2021 н.р.

для студентів ІV курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

 денна форма навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Галькевич Христина Василівна Татарчук Т.Р. Адсорбційне та фотокаталітичне очищення води від токсичних речовин
2 Гринів Євген Ярославович Шийчук О.В. Синтез і властивості неорганічних пігментів
3 Демидюк Денис Тарасович Складанюк М.Б. Дослідження питної води на вміст металів
4 Дячишин Ігор Андрійович Хацевич О.М. Перспективи виробництва калійних добрив в Україні
5 Калинчук Віра Михайлівна Складанюк М.Б. Моніторинг якості питної води с. Микуличин
6 Лапчук Іванна Василівна Татарчук Т.Р. Адсорбційні властивості магній-цинкових феритів
7 Нетикша Вероніка Вадимівна Татарчук Т.Р. Вплив поверхнево-активних речовин на структуру та морфологію алюмінату кобальт
8 Пенгрин Марія Миколаївна Миронюк І.Ф. Розклад пероксиду водню каталізаторами на основі діоксиду титану
9 Смолянін Олег Миколайович Курта С.А. Отримання та вивчення хімічних характеристик теплоізоляціних матеріалів
10 Червонецька Вікторія Сергіївна Хацевич О.М. Протимікробний та противірусний засіб на основі прополісу
11 Бедрій Мар’яна Василівна Микитин І.М. Очищення стічних вод від важких металів сорбентами
12 Підгірна Марія Ярославівна Микитин І.М. Визначення домішок у молоці різних торгових марок