Результати опитування здобувачів на предмет зацікавленості у вивченні дисциплін

Анонімне анкетування здобувачів вищої освіти щодо зацікавленості у вивченні професійно-орієнтованих дисциплін на ОНП Хімія (PhD) було проведено у червні 2020 року. В опитуванні взяло участь 10 респондентів.

Результати анкетування заслухано на засіданні кафедри хімії (протокол № 8 від 22.06.2020 р.)