Дисципліни вільного вибору студента

Бакалавр

Екохімія 2 семестр

Хімія і технологія мінеральних добрив 2 семестр

Методи органічного синтезу 4 семестр

Хімія неорганічних продуктів 4 семестр

Процеси і апарати хімічних виробництв 4 семестр

Лакофарбові матеріали та антикорозійний захист 4 семестр

Лабораторний практикум (з неорганічного синтезу) 5 семестр

Аналіз технічної сировини і готової продукції 5 семестр

Координаційна хімія 5 семестр

Хімія азо- та діазосполук 5 семестр

Лабораторний практикум (з органічного синтезу) 5 семестр

Основи сучасної нафтохімії 5 семестр

Хімія гетероциклічних сполук 5 семестр

Хімія наповнювачів і пігментів 5 семестр

Біонерганічна хімія 6 семестр

Біоорганічна хімія 6 семестр

Галогеновмісні полімери 6 семестр

Хімія в’яжучих речовин та вогнетривких матеріалів 6 семестр

Відходи виробництва та їх утилізація і рециклінг 6 семестр

Лабораторний практикум (органічної хімії) (для 6.040101) 7 семестр

Галогеновмісні полімери 7  семестр

Лабораторний практикум (з неорганічного синтезу) (для 6.040101) 7 семестр

Хімічна технологія харчових продуктів 7 семестр

Хімія органічних напівпродуктів і барвників 7 семестр

Екологічна хімія 7 семестр

Лакофарбові матеріали 8 семестр

Хімічна технологія переробки полімерів 8 семестр

Амінопласти 8 семестр

Металознавство 8 семестр

Хлорорганічні сполуки 8 семестр