для студентів 2020 року вступу

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1       Молекулярні механізми здорового харчування

ОК2       Токсикологія харчових продуктів

ОК3       Хімія вітамінів і харчових добавок

ОК4       Методологія та організація наукових досліджень

ОК5       Охорона праці в галузі

ОК6       Аналіз ґрунту і води

ОК7       Моніторинг хімічних параметрів атмосфери

ОК8       Аналітична хімія харчових продуктів

ОК9       Практикум спектрофотометричного аналізу

ОК10     Прикладні аспекти електрохімії

ОК11     Математичне планування та аналіз експерименту

ОК12     Науково-педагогічна практика практика (виробнича)

ОК13     Науково-дослідна практика, магістерська робота (проект)

ОК14     Атестація

 

Вибіркові компоненти ОП

ВК1        Хімія вуглеводів і полісахаридів

ВК2        Хімія і технологія переробки апіпродуктів

ВК3        Емульгатори у харчовій промисловості

ВК4        Аналіз косметичних засобів

ВК5        Аналіз полімерів

ВК6        Аналіз фармацевтичних препаратів

ВК7        Тепломасообмінні процеси в хімічній технології

ВК8        Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів

ВК9        Кристалохімічний дизайн магнітокерованих матеріалів

ВК10       Хімічне матеріалознавство і нанотехнології

ВК11      Адсорбенти та адсорбційні процеси

ВК12      Біотехнології харчових продуктів

ВК13      Термокаталітичні процеси в органічному синтезі

ВК14      Хімія і технологія хлорорганічних сполук і полімерів

ВК15      Криміналістична експертиза

ВК16      Галургія

ВК17      Термотривкі полімери