Для студентів 2020 року вступу

ВК1        Хімія вуглеводів і полісахаридів

ВК2        Хімія і технологія переробки апіпродуктів

ВК3        Емульгатори у харчовій промисловості

ВК4        Аналіз косметичних засобів

ВК5        Аналіз полімерів

ВК-6      Аналіз фармацевтичних препаратів

ВК7        Тепломасообмінні процеси в хімічній технології

ВК8        Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів

ВК9        Кристалохімічний дизайн магнітокерованих матеріалів

ВК10      Хімічне матеріалознавство і нанотехнології

ВК11      Адсорбенти та адсорбційні процеси

ВК12      Біотехнології харчових продуктів

ВК13      Термокаталітичні процеси в органічному синтезі

ВК14      Хімія і технологія хлорорганічних сполук і полімерів

ВК15      Криміналістична експертиза

ВК16      Галургія

ВК17      Термотривкі полімери