для студентів 2019 року вступу

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1       Молекулярні механізми здорового харчування

ОК2       Токсикологія харчових продуктів

ОК3       Хімія вітамінів і харчових добавок

ОК4       Аналіз ґрунту і води

ОК5       Охорона праці в галузі

ОК6       Аналітична хімія харчових продуктів

ОК7       Методологія та організація наукових досліджень

ОК8       Моніторинг хімічних параметрів атмосфери

ОК9       Практикум спектрофотометричного аналізу

ОК10     Прикладні аспекти електрохімічної енергетики

ОК11     Математичне планування та аналіз експерименту

ОК12     Підготовка магістерської роботи

ОК13     Виробнича практика

ОК14     Атестація

 

Вибіркові компоненти ОП

ВК1        Хімія вуглеводів і полісахаридів

ВК2        Хімія і технологія продуктів бджільництва

ВК3        Емульгатори у харчовій промисловості

ВК4        Аналіз косметичних засобів

ВК5        Аналіз полімерів

ВК6        Тепломасообмінні процеси в хімічній технології

ВК7        Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів

ВК8        Кристалохімічний дизайн магнітокерованих матеріалів

ВК9        Хімічне матеріалознавство і нанотехнології

ВК10      Сорбенти та адсорбційні процеси

ВК11      Біотехнології харчових продуктів

ВК12      Термокаталітичні процеси в органічному синтезі

ВК13      Криміналістична експертиза

ВК14      Галургія

ВК15      Термотривкі полімери