ОР Доктор філософії (132 Матеріалознавство)

 1. Освітньо-наукова програма
 2. Навчальний план
 3. Теми дисертацій
 4. Відділ аспірантури
 5. Практика (PhD)
 6. Атестація (PhD)
 7. Путівник для аспіранта
 8. Лабораторії ПНУ
 9. Індивідуальна освітня траєкторія
 10. Корисна інформація
 11. Силабуси вибіркових дисциплін