2018/2019

Теми магістерських робіт (2020/2021)

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 13 вересня 2018 р.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 18 жовтня 2018 р.

 

денна форма навчання 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Гаврилів Уляна Володимирівна Курта С.А. Каталітичне окислення метанолу до формальдегіду
2 Кийлюк Марина Василівна Татарчук Т.Р. Синтез та властивості магнітних сорбентів на основі феритів та TiO2
3 Шевчук Віталія Іванівна Миронюк І.Ф. Вплив хімічного модифікування TiO2 на його адсорбційні властивості
4 Поленюк Євген Анатолійович Микитин І.М. Удосконалення рецептури ПВХ композицій
5 Цап Марта Романівна Курта С.А. Хімія і технологія карамелізації меду
6 Мердух Надія Ярославівна Микитин І.М. Підвищення ефективності окиснювального хлорування етилену
7 Григорчук Святослав Васильович Курта С.А. Утилізація та переробка високотоксичних хлорорганічних відходів
8 Струтинська Вікторія Валентинівна Микитин І.М. Синтез хімічночистого карбіду кремнію

заочна форма навчання

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Цимбаліста Інна Зіновіївна Курта С.А. Хімія і технологія очистки сірковмісних стічних вод
2 Васютин Лєна Вікторівна Курта С.А. Утилізація стічних вод виробництва шпалер
3 Хащинська Уляна Вікторівна Хацевич О.М.. Моніторинг хімічного складу грунтів
4 Грейда Надія Василівна Татарчук Т.Р. Одсорбійні властивості ферит-алюмінатів магнію
5 Корнага Лев Павло Львович Курта С.А. Особливості синтезу діоктилтерафталату