2019 (бакалавр)

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 102 Хімія (2019):

1. Гринькевич П.П. – директор ДВНЗ «Калуський політехнічний коледж».
2. Білогубка О. – завідувач сектору ДНЗПРАП відділу дослідження матеріалів, речовин і виробів Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.