2020/2021

Теми магістерських робіт (2020/2021) на вибір

проф. Миронюк І.Ф.

 1. Структурно-морфологічні властивості діоксиду титану, допованого атомами Феруму.
 2. Фотокаталітична активність діоксиду титану, допованого Sn.
 3. Золь-метод одержання наночастинок діоксиду титану.

проф. Курта С.А.

 1. Вивчення методів очищення та хімічного аналізу інуліну з топінамбуру.
 2. Дослідження сополімеризації хлорорганічних та ненасичених відходів для бітумних композицій.
 3. Удосконалення хімічної технології переестерефікації олій та вивчення властивостей біодизельного палива.

проф. Шийчук О.В.

 1. Спектрофотометричне визначення поліфенолів.
 2. Кількісне визначення аніонактивних поверхнево-активних речовин.
 3. Визначення оптичної густини розчинів за допомогою смартфону.

доц. Татарчук Т.Р.

 1. Фотокаталітична декструкція аніонних барвників.
 2. Синтез магнетиту з використанням природних відновників.
 3. Фотокаталітична деструкція коротколанцюгових карбонових кислот.

доц. Хацевич О.М.

 1. Гідрохімічний аналіз басейну великих рік нашого регіону.
 2. Моніторинг показників якості поверхневих вод Івано-Франківської області.
 3. Оптичні методи дослідження лікарських засобів у фармацевтичному аналізі.

проф. Сіренко Г.О.

 1. Теоретичні основи моделювання експериментів в хімії і хімічній технології.
 2. Застосування дисперсійної аналізи в хімії та хімічній технології.
 3. Застосування кореляційної аналізи в хімії та хімічній технології.
 4. Застосування регресійної аналізи в хімії та хімічній технології.
 5. Теоретичні основи планування експерименту лінійними моделями.
 6. Теоретичні основи планування експерименту моделями другого порядку.
 7. Теоретичні основи математичних методів пошуку оптимальних рішень в хімії і хімічній технології.
 8. Теоретичні основи і методи дослідження теплоємності в термодинамічних системах.
 9. Теоретичні основи і методи дослідження теплопровідності в термодинамічних системах.
 10. Методи і процедури застосування в математичних методів досліджень в медичній хімії.
 11. Дослідження і математична обробка результатів експерименту механо-фізико-хімічного контакту пар полімерний композит – метал.
 12. Виявлення грубих помилок та фальшувань результатів експерименту при дослідженнях в хімії та хімічній технології.

Доц. Микитин І.М.

 1. Сорбенти на основі глини для очищення стічних вод.
 2. Модифікація допованого діоксиду титану сухим методом.
 3. Темплатний синтез мезопористого вуглецю.
 4. Рідкофазний синтез діоксиду титану допованого В.

 

Витяг

з протоколу № 2 засідання

кафедри хімії

Факультету природничих наук

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

від ”13” жовтня 2020 р.

Присутні:

Викладацький склад – 8

Інженерно-лаборантський склад – 4

СЛУХАЛИ: про затвердження тематики та наукових керівників дипломних та магістерських робіт (денна і заочна форма навчання) на 2020-2021 н.р.

УХВАЛИЛИ: затвердити тематику та наукових керівників дипломних та магістерських робіт (денна і заочна форма навчання) на 2020-2021 н.р.:

Тематика магістерських робіт на 2020/2021 н.р.

для студентів І курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

денна форма навчання 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Вінтоняк Володимир Васильович Курта С.А. Вивчення методів очищення та  хімічного аналізу інуліну з топінамбуру
2 Гордіца Руслана Русланівна Хацевич О.М. Фізико-хімічні методи визначення основних показників біохімічного аналізу крові
3 Ліщинська Марія-Софія Ігорівна Татарчук Т.Р. Синтез магнетиту з використанням природних відновників
4 Мицак Мар`яна Іванівна Микитин І.М. Рідкофазний синтез діоксиду титану допованого В
5 Петренко Тетяна Сергіївна Микитин І.М. Темплатний синтез мезопористого вуглецю
6 Пилипів Віта Василівна Татарчук Т.Р. Фотокаталітична деструкція аніонних барвників
7 Рій Володимир Романович Курта С.А. Дослідження сополімеризації хлорорганічних та ненасичених відходів для бітумних композицій
8 Гайналь Марія Юріївна Курта С.А. Синтез та деполімеризація  поліорганосилоксанів
9 Котлярчук Сиверин Миронович Курта С.А. Удосконалення хімічної технології переестерефікації  олій та вивчення властивостей біодизельного  палива