Освітня програма 102 Хімія – акредитована !

15 грудня 2020 р. відбулось засідання Національного Агентства із
Забезпечення Якості Вищої Освіти. Прийнято рішення про акредитацію
Освітньо-професійної програми 102 Хімія за Освітнім рівнем Магістр.

­Кафедра хімії ПНУ щиро дякує всім стейкхолдерам:  випускникам,
студентам, працівникам промисловості і хіміко-аналітичних лабораторій.
Обіцяємо і надалі підвищувати рівень хімічної освіти !