2022/2023

Витяг

з протоколу № 9 засідання

кафедри хімії

Факультету природничих наук

Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника

від ”18” жовтня 2022 р.

 

Присутні:

Викладацький склад – 7

Інженерно-лаборантський склад – 5

Аспіранти – 4

 

СЛУХАЛИ: про затвердження тематики та наукових керівників дипломних та магістерських робіт (денна і заочна форма навчання) на 2022-2023 н.р.

УХВАЛИЛИ: затвердити тематику та наукових керівників дипломних та магістерських робіт (денна і заочна форма навчання) на 2022-2023 н.р.:

 

Тематика магістерських робіт на 2022/2023 н.р.

для студентів І курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

денна форма навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Бедрій Мар`яна Василівна Микитин І.М. Адсорбція лікарських препаратів на діоксиді титану
2 Вілянд Олександра Олегівна Складанюк М.Б. Фізико-хімічні методи датування артефактів
3 Могаммад Тагір Курта С.А. Декристалізація та стабілізація рідкого бджолиного меду при зберіганні
4 Переклита Надія Михайлівна Хацевич О.М. Сучасні підходи до процесу пастеризації молока та оцінки якості молочних продуктів
5 Підгірна Марія Ярославівна Микитин І.М. Адсорбція пептидів і білків на TiO2
6 Попович Віталій Володимирович Микитин І.М. Дослідження адсорбції органічних барвників на діоксиді титану
7 Рошко Юлія Миколаївна Миронюк І.Ф. Структурно-морфологічні та адсорбційні властивості TiO2 допованого F
8 Смолянін Олег Миколайович Курта С.А. Отримання та вивчення характеристик целюлозних волокон з відходів
9 Цінурчин Володимир Ігорович Федорченко С.В. Використання карбамідоформальдегідних полімерів для видалення важких металів зі стічних вод