Попередній захист дипломних робіт

31 травня 2022 року відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 «Хімія». Для дистанційного спілкування було обрано платформу для проведення відеоконференцій Zoom. У захисті взяли участь 8 студентів – Мирослава Ванджурак, Олександра Вілянд, Дмитро Данилюк, Інна Ляшук, Тагір Могаммад, Олександра Таранець, Юлія Рошко та Володимир Цінурчин.

Під час доповідей здобувачі представили результати проведених досліджень, акцентуючи увагу на практичній значущості та використанні результатів у майбутній професійній діяльності. Доповіді супроводжувались демонстрацією мультимедійних презентацій. Членами комісії були висловлені зауваження та рекомендації щодо вдосконалення демонстраційного матеріалу для належної їх презентації під час державної атестації.

Усі роботи виконані на належному рівні та допущені до захисту. Бажаємо нашим студентам-бакалаврам успіхів на захисті дипломних робіт, який відбудеться вже на початку червня.