2023(бакалавр)

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 102 Хімія (2023):

1. Засідко М. – начальник лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів.

2. Гев’юк І.М. – начальник лабораторії з КВ та К ПрАТ «Івано-Франківськцемент».

3. Курганський В.С. – директор ТОВ «Поліком».

4. Гринькевич П.П. – директор ДВНЗ “Калуський політехнічний коледж”