Договори про співпрацю

ДОГОВІР про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Інститутом сорбції та проблем ендоекології НАН України

Угода про науково-навчальну співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Технологічно-Природничим Університетом імені Яна і Єнджея Снядецьких

Договір про наукове співпробітництво між Ужгородським національним університетом та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника

Угода про співпрацю між ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Івано-Франківським національним медичним університетом

Угода про співпрацю між ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Ягеллонським університетом

ДОГОВІР про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України