Освітні компоненти ОП 2019

ОК 1-Укр. мова (за проф. спрямуванням)

ОК 2-Історія України

ОК 3-Історія української культури

ОК 4-Філософія

ОК 5-Фізична культура

ОК 6-Політологія

ОК 7-Безпека життєдіяльності та цивільний захист

ОК 8-Загальна та хімічна екологія

ВК 9-Біонеорганічна хімія

ВК 10-Хімія та аналіз продуктів харчування

ВК 11-Процеси і апарати хімічних виробництв

ВК 12-Лакофарбові матеріали

ОК 13-Вища математика

ОК 14-Фізика

ОК 15-Іноземна мова (перша)

ОК 16-Іноземна мова (англійська) мова за проф. спрямуванням (хімія)

ОК 17-Комп’ютерні технології в хімії

ОК 18-Загальна хімія

ОК 19-Неорганічна хімія

ОК 20-Кристалохімія

ОК 21-Аналітична хімія

ОК 22-Основи квантової хімії

ОК 23-Органічна хімія

ОК 24-Фізико-хімічні методи аналізу

ОК 25-Фізична хімія

ОК 26-Фізичні методи дослідження речовин

ОК 27-Хімія високомолекулярних сполук

ОК 28-Колоїдна хімія

ОК 29-Навчальна практика

ОК 30-Виробнича практика

ОК 31-Курсова робота

ОК 32-Атестація (екзамен)

ОК 33-Атестація (дипломна робота)

ОК 34-Підготовка дипломної роботи

ОК 35-Курсова робота

ОК 36-Курсова робота

ОК 37-Координаційна хімія

ОК 38-Будова речовини

ОК 39-Математичне моделювання в хімії

ОК 40-Основи хімічної технології

ОК 41-Статистичні методи в хімії

ОК 42-Хімія наноструктурованих матеріалів

ОК 43-Спектроскопія неорганічних токсикантів

ВК 44-Хімія неорганічних продуктів

ВК 45-Корозія та антикорозійний захист

ВК 46-Лабораторний практикум з неорганічного синтезу

ВК 47-Методи дослідження неорганічних матеріалів

ВК 48-Хімія наповнювачів та пігментів

ВК 49-Основи сучасної нафтохімії

ВК 50-Неорганічне матеріалознавство

ВК 51-Хімія сорбентів та фотокаталізаторів

ВК 52-Хімія косметичних засобів

ВК 53-Хімія амінопластів

ВК 54-«Зелена» хімія

ВК 55-Хімія силікатних та керамічних матеріалів

ВК 56-Хімія неорганічних волокон

ВК 57-Нові полімери та композиційні матеріали

ВК 58-Електрохімічні процеси

ВК 59-Хімія та біохімія води

ВК 60-Хімія і технологія поверхнево-активних речовин

ВК 61-ІЧ-спектроскопія в аналізі харчових продуктів

ВК 62-Хімічні технології переробки полімерів

ВК 63-Полімеризаційні процеси

ВК 64-Методи синтезу органічних сполук

ВК 65-Хімія мінеральних добрив