Вибіркові дисципліни для студентів 2019 року вступу (бакалавр)

ВК 9-Біонеорганічна хімія

ВК 10. Хімія та аналіз продуктів харчування

ВК 11-Процеси і апарати хімічних виробництв

ВК 12-Лакофарбові матеріали

ВК 44-Хімія неорганічних продуктів

ВК 45-Корозія та антикорозійний захист

ВК 46-Лабораторний практикум з неорганічного синтезу

ВК 47-Методи дослідження неорганічних матеріалів

ВК 48-Хімія наповнювачів та пігментів

ВК 49-Основи сучасної нафтохімії

ВК 50-Неорганічне матеріалознавство

ВК 51-Хімія сорбентів та фотокаталізаторів

ВК 52-Хімія косметичних засобів

ВК 53-Хімія амінопластів

ВК 54-«Зелена» хімія

ВК 55-Хімія силікатних та керамічних матеріалів

ВК 56-Хімія неорганічних волокон

ВК 57-Нові полімери та композиційні матеріали

ВК 58-Електрохімічні процеси

ВК 59-Хімія та біохімія води

ВК 60-Хімія і технологія поверхнево-активних речовин

ВК 61-ІЧ-спектроскопія в аналізі харчових продуктів

ВК 62-Хімічні технології переробки полімерів

ВК 63-Полімеризаційні процеси

ВК 64-Методи синтезу органічних сполук

ВК 65-Хімія мінеральних добрив