ВИПУСКНИКИ  (PhD) 

 

 

БРУСКОВА Діана Ярославівна

 

кандидат хімічних наук

Тема дисертації: «Визначення концентрації розривів та зшивок макромолекул за змінами ММР»

Науковий керівник – д.х.н., професор Шийчук О.В.

Захистила дисертацію у 2004 році в спеціалізованій вченій раді

К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук

 

Доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету “Україна”

 

 

 

ТОКАРИК Галина Володимирівна

 

кандидат хімічних наук

Тема дисертації: «Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю в полімері»

Науковий керівник – д.х.н., професор Шийчук О.В.

Захистила дисертацію у 2005 році в спеціалізованій вченій раді

К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук

 

Доцент кафедри біологічної та медичної хімії Івано-Франківського національного медичного університету

 

 

 

 

 

ТАТАРЧУК Тетяна Романівна

 

кандидат хімічних наук

Тема дисертації: «Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей»

Науковий керівник – д.х.н., професор Лісняк С.С.

Захистила дисертацію у 2005 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді

К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла

 

Доцент кафедри хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Директор навчально-наукового Центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Лауреатка Премії L’Oréal-UNESCO «‎Для жінок у науці»‎ у 2020 році

 

 

СИРОТИНСЬКА Ірина Дмитрівна

 

кандидат хімічних наук

Тема дисертації: «Кількісне визначення параметрів фотооксидаційної деградації поліпропілену»

Науковий керівник – д.х.н., професор Шийчук О.В.

Захистила дисертацію у 2009 році в спеціалізованій вченій раді

К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук

 

Доцент кафедри біологічної та медичної хімії Івано-Франківського національного медичного університету

 

 

СОЛТИС Любов Михайлівна

 

кандидат хімічних наук

Тема дисертації: «Вплив нано- та мікрошорсткості поверхні твердих тіл, змодельованих випадковим полем, на фізико-хімічні контактні явища»

Науковий керівник – д.т.н., професор Сіренко Г.О.

Захистила дисертацію у 2012 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді

К 20.051.03 зі спеціальності 01.04.18 – фізика і хімія поверхні (хімічні науки).

Завідувач навчальних лабораторій кафедри хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

ПАЛІЙЧУК Наталія Дмитрівна

 

Тема дисертації: «Вплив катіонного заміщення в магнітокерованих кобальт-цинкових феритах на їх структурні параметри, адсорбційні та каталітичні властивості»

Науковий керівник – к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.

 

Провідний фахівець навчально-наукового Центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

МИСЛІН Мар’яна Вікторівна

 

Тема дисертації: «Вплив ізовалентного та гетеровалентного заміщення на структуру та фізико-хімічні властивості дисперсних оксидів на основіAl2O3»

Науковий керівник – к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.

 

Інженер І категорії кафедри хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника