Курта Сергій Андрійович

Академік АТН України, доктор технічних наук,  професор кафедри хімії

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Курта Сергій Андрійович народився 11 серпня 1955 року в місті Калуш, Івано-Франківської області. Батько, Курта А.І. – інженер-хімік-технолог, будував і працював на КХМК (Калуський хіміко-металургійний комбінат). Мати, Логойда Ганна Олексіївна – вчитель української мови і літератури. На даний час батьки померли.

В 1962-1972 роках Курта С.А. навчався в середній школі №5 м.Калуша, яку закінчив на відмінно. Активно займався спортом, чемпіон області та призер  першості України, серед школярів в 1972 році,  за що  отримав звання кандидата в майстри спорту СРСР по вільній боротьбі.

В 1977 році закінчив факультет технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту та одержав диплом інженера хіміка-технолога, №В-1608279 від 18.06.1977 по спеціальності Хімічна технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу.

В 1978-1982 роки, навчався в  аспірантурі інститутів фізичної хімії та хімії поверхні АН України в м.Києві. Тема дисертації “Взаємодія вінілхлориду з поверхнею дисперсних окислів ”, яку захистив 18.02.1988 р. в м. Москва в ІХФ АН СРСР за спеціальністю 02.00.16 -“Хімія і технологія полімерних композиційних матеріалів” на Спеціалізованій вченій раді Д.002.26.05 при Інституті хімічної фізики АН СРСР. Рішенням ВАК СРСР від 01.07.1988р. йому присвоєна наукова ступінь кандидата технічних наук, диплом ТН№.109440 від 18.02.1988 р. Науковим керівником по дисертації були—доктор хімічних наук, професор АН СРСР Новокшонова Л.А., та академік НАН України д.х.н. професор Чуйко О.О., консультант д.т.н. професор Хабер М.В. Курта С.А. в  1977-1988 роках працював інженером, старшим інженером технологічної науково-дослідної лабораторії високодисперсних окислів Калуського дослідного виробництва ІХП НАН України.

В 1986 році добровольцем брав участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, за що нагороджений пам’ятною медаллю. В 1990 році йому присвоєно звання заслуженого раціоналізатора і винахідника СРСР з врученням відповідної медалі.

В 1988-2003 роках Курта Сергій Андрійович провідний інженер, начальник сектору ВХ і ПВХ центральної лабораторії ВАТ «Оріана», м.Калуш. З 1996 по 2002 рік працював за сумісництвом на посаді доцента кафедри хімії Прикарпатського університету, З 2003 року  перейшов на роботу в Прикарпатський університет, де по  2008 рік працював доцентом кафедри органічної та аналітичної хімї, (атестат доцента ДЦ №006494, рішення Атестаційної колегії від 23.12.2002 р., протокол №5/2-Д від 23.12.2002).

З 21.01.2008 по 2009 рік, виконував обов’язки .а з 01.01.2010 по 01.01.2011 року був завідувачем  кафедри органічної та аналітичної хімії Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в м. Калуші. При переведенні кафедри в 2008-2010рр. з приміщення хіміко-технологічного технікуму в м. Калуші в приміщення Інституту природничих наук університету в м.Івано-Франківськ , працюючи на посаді завідувача кафедри ОАХ, проявив себе як талановитий керівник, швидко організував та наладив навчальний-освітній та науковий процес в Івано-Франківську, з введенням в роботу 3-х нових навчальних та наукової хімічних лабораторій університету, забезпечених відповідним обладнанням, хімічними реактивами та персоналом.

В 2008 році за особистий вклад в розвиток наукового напрямку високі технології йому присвоєно почесне звання з врученням диплому академіка дійсного члена академії  технологічних наук АТН України № 155 від 11.04.2008р.

Курта С.А. має опубліковано у своєму списку більше 260 публікацій наукових та навчально-методичних праць і  статей. За останні 20 років (2004-2024рр.) роботи в університеті на основній посаді доцента і професора  опублікував 31 статтю у фахових наукових виданнях України, Росії та Польщі, США та інших країн, Ідекс Хірша на:  Scopus h-індекс =5,  Web of science : h-індекс =5. В тому числі:

3-монографії, захищені авторським правом на твір;

-10-навчально-методичних посібників, підручників захищених грифом МОН;

-31- стаття в наук. метричних  базах Scopus і Veb of Science з імпакт-фактором;

-58-статтей в науково-технічних  часописах України;

– 39-охоронних документів, в.т.ч.14-Авт.Свід.СРСР,18-Патентів України;10-Свід.Авт. права на твір;

– 123 –тезисів виступів на міжнародних н\т конференціях та симпозіумах.

В період 2011-2012 року виграв конкурс на виконання міжнародного н/д гранту з Китайською народною республікою, через МОН України, по темі « Стимулюючі полімерні плівко утворюючі композиції для агрохімічної технології передпосівної обробки насіння», з загальною сумою фінансування 100 тис. гривен, який було успішно виконано на кафедрі органічної та аналітичної хімії Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 2014—організатор (спів.голова оргкомітету) Polsko-Ukraińskiej VIII Międzynarodowej Konferencji “Polimery specjalnych zastosowań “, з 01-04.10.2014— на гірсько-лижному курорті «Буковель», в Івано-Франківській обл. України.

Виграв конкурс на стипендію та пройшов з 06.02.2017 до 06.04.2017- міжнародне науково – педагогічне стажування на факультеті промислової технології університету імені Олександр Дубчак в Тренчині в рамках конкурсного відбору Національної стипендіальної програми Словацької Народної Республіки SAIA  для підтримки мобільності викладачів університетів і науковців

Під керівництвом Курти С.А., як наукового керівника успішно захистилось 3 кандидати наук, (к.т.н.Микитин І.М. ─ 2009р., к.т.н.Закржевський О.Ю. ─ 2012р., Рібун В.С.-2020р.), які були його аспірантами на кафедрі хімії, а  к.т.н. Микитин І.М. успішно працює доцентом на кафедрі хімії університету.

За період роботи в університеті Курта С.А. підготував та захистив  в 2015 році докторську дисертацію по темі «Удосконалення технології синтезу1,2-дихлоретану і вінілхлориду з утилізацією хлорорганічних відходів» на спеціалізованій вченій раді 05.17.04–технологія продуктів органічного синтезу в університеті «Львівська політехніка», де був обраний членом цієї наукової ради по захисту дисертацій з 2016 до 2023р.  На сьогоднішній день працює, на посаді професора кафедри хімії.

В період 2013-2015 року керівник міжнародного європейського гранту HUSCROUA, CLAMROUA 1102/127: «Контроль та аналіз чистоти  повітря в Транскордонному регіоні Україна-Румунія» на суму в 40 тис. Євро

С.А,Курта  в 2018 році отримав вчене звання професора кафедри хімії, атестат професора АП №000679 від 18.12.2018 року.

 

В  2018 р.- Курта С.А, став переможцем  обласного конкурсу стартапів в м. Івано-франківську за темою «Жуйка на основі меду, воску та прополісу для профілактики і лікування гінгівіту, пародонтиту і пародонтозу з фінансуванням 100 тис. Грн.

Відео про жуйку тут.

В 2023 році з 23.02.2023 до 01.08.2023р. за договором №1/23 про співпрацю  з  міжнародною компанією: Sharkproject International Швейцарія   виконував міжнародний проект в галузі хімії і технології природних біополімерів та біологічно активних речовин, сквалену  і сквалану.

З  01.11.2023 р.  до– 31.10.2026 року, разом з доцентами кафедри хімії Хацевич О.М.,Микитин І.М., Федорченко С.А, виграв конкурс і став  виконавцем проекту на суму 30 тис.ЄВРО: «Моніторинг об’єктів навколишнього середовища в контексті Європейської інтеграції» 101127251 — MEOEU — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH в рамках напряму Жана Моне програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом на виконання зобов’язань Грантової угоди з Європейським виконавчим агентством з питань освіти та культури (EACEA) № 101127251 — ES PRSE EU від 01 листопада 2023 року.

1.Монографії

 1. Курта С.А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук. Монографія. Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Підп. до друку 30.12.2008., опуб. 12.03.2009 р.,-264 с. тираж 300, 76000,  м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30576 від 08.10.2009, Міністерсво освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної властності.
 2. Angela M. Michnea, Kurta Sergiy. Calitatea aerului in regiunea transfrontaliera Romania- Ukraina. M // Raport .“Managementul pentru un aer in regiunea transfrontaliera Romania-Ukraina (CLAMROUA)-HUSKROUA 1101|127”. Монографія. “Якість повітря у румунсько-українському транкордонному регіоні. Звіт. “Менеджент чистого повітря у румунсько-українському транскордонному регіоні”.Baia Mare Romania, http:apmmm.anpm.ro. ДВНЗ ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “ м. Івано-Франківськ Україна. 2015.-98 р.
 3. Sergiy Kurta and Khatsevich Olga. Improving the Technology of Synthesis Absolutized Bioethanol.// Chapter on book:» Analytical Chemistry – Advancement, Perspectives and Applications», p.1-15, Submitted: December 14th 2019.Reviewed: March 31st 2020.1. Published: May 22nd 2020DOI: 10.5772/intechopen.92332. https://www. Intechopen .com/online-first/improving-the-technology-of-synthesis-absolutized-bioethanol

 

2.Навчально-методичні  публікації

 1. Курта С.А., Курганський В.С. Хімія та технологія високомолекулярних речовин, навчально-методичний посібник, м.Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,2006 р.,-132 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 25394 від 20.08.2008р. Міністерсво освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної властності.
 2. Курта С.А. Будова речовини, навчально-методичний посібник, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника м.Івано-Франківськ-Калуш,.2007 р.,162 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.. № 25395,від 20.08.2008р. Міністерсво освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної власності.
 3. Курта С.А. Наповнювачі-синтез властивості та використання. // Навчальний посібник. ISBN 947-966-640-337-0, вид-во. Прикарпат. нац. у-ту. ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ, 2012р.-296с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 52698 від 19.02.2013 р. Міністерсво освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної властності.
 4. Федорченко С.В., Курта С.А. Хроматографічні методи аналізу // Навчальний посібник. УДК 543.544, ББК24.471, вид-во. Прикарпат. нац. у-ту. ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ, 2012р.-146с.
 5. Курта С.А.,Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. Хімія органічних сполук. Підручник для вищих навчальних закладів. м. Івано-Франківськ: Прикарпат.нац.ун-т ім. В.Стефаника, 2013. – 599 с. вид-во. Прикарпат. нац. у-ту. Авторські права захищені свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 52578 від 13.12.2013 р. державним департаментом інтелектуальної власності МОН України.
 6. Курта С.А. Природні вуглеводи і полісахариди. Навчальний посібник.ISBN 978-966-8969-84-3. Видав: Супрун В.П.76025, Івано-Франківськ, вул. В.Великого,12,аХ Тел.: (0342) 71-04-40,e-mail:printsv@ukr.net, Свід. про внесення до Держреєстру від 17.10.2015р. Серія IФ №25. – 100с.
 7. Стельмах Г.І., Микитин І.М., Курта С.А., Лясковська М.Р., Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з курсу «Хімія ВМС». МОН ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,Івано-Франківськ 2019, 92 с.
 8. Серняк І.М., Микитин І.М., Курта С.А., Лясковська М.Р., Методичні вказівки до лабораторних робіт з Органічної хімії(ароматичні вуглеводні). МОН ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,Івано-Франківськ 2019, 119 с.
 9. Курта С.А. Основи нафтохімії. Навчальний посібник. Друк: Голіней О.М..76008, Івано-Франківськ, вул. Галицька 128 Тел.: (0342) 58-04-32(+380505403064 – 193 с.( друк. арк. 11,62) Рішення Вченої Ради Факультету природничих наук  ПНУ, протокол №3  від «12» грудня 2019 року. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.№95904  від 10..02.2020р. ст.1.Рішення  Мінекономіки торг. Та сільс. Госп.. України.м. Київ. 01008 вул. Грушевського 12\2. https://kc.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/11/2021/02/Funda mentals -of-petrochemistry.pdf
 10. Курта С.А. , Хацевич О.М. Основи квантової хімії. (навчально посібник) . Рішення Вченої Ради Факультету природничих наук ПНУ, протокол № 2  від «22» лютого 2018 року р.-235с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.№95470 від 21.01.2020р. ст.1.Рішення  Мінекономіки. України м. Київ, 01008 вул. Грушевського 12\2.

 

3.Наукові публікації, статті  в  наук.метр.базах  Scopus i Web of Science

 1. Kurta, S., Nemish, A., Fedorchenko, S., Khatsevich, O., Riy, V. (2023). Porous Surface Structure and Physico-Chemical Properties of the Urea–Formaldehyde Polyfoam. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications . Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY,volume 279). pp 623–635.  First Online: 28 March 2023,  Springer, Cham. March 2023 / Print ISBN, 978-3-031-18095-8. Online ISBN 978-3-031-18096-5 // https://doi.org/10.1007/978-3-031-18096-5_3828https://link.springer. com/chapter /10.1007/978-3-031-18096-5_38#chapter-info . https://scholar. google.com.ua /cita tions?view_op=view_citation&hl=uk&user=b-x1wwoAAAAJ&cstart =20& pagesize=80 &citation_for_view=b-x1wwoAAAAJ:k_IJM867U9cC
 2. Kurta, S., Shevchenko А. O. . . ., Khatsevich , O. . . ., Fedorchenko, S. ., Riy, V. ., & Givel, S. . . (2023). Influence of flame-retardant additives based on Sb2O3 on PVC flammability: . Polimery,68(№4) . http://www.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/2265. https:// doi. org /10.14314/polimery.2023.4.5
 3. O.V. Shevchenkoa, K.V. Burenkovab, S.A. Kurta. INFLUENCE OF DMF ON THE IMMOBILIZATION OF COBALT(II) β-DIKETONATES ON A POLYSTYRENE MATRIX AND THEIR ABILITY TO MACROINITIATION. aI. Mechnikov Odesa National University. 2 Dvorianska St, Odesa, 65082, Ukraine. E-mail: УДК 541.6+ 541.49+547.024.// Theoretical and Experimental Chemistry. Electronic ISSN1573-935X

Print ISSN 0040-5760. Kyiv, Ukraine. P. 1-7. Volume 59, issue 4, p.1-7. https://link. springer. com/article/10.1007/s11237-023-09775-4

 1. Serhiy Kurta , Volodymyr Riy , Volodymyr Gunka , Olga Shevchenko , Nikita Lykhoma-nov . COPOLYMERIZATION OF INDUSTRIAL ORGANOCHLORINE WASTE WITH WOOD PYROLYSIS PRODUCTS FOR BITUMEN COMPOSITIONS.// Chemistry & Chemical Technology. Lviv, Ukraine. 17, No. 3, 2023. https://doi.org/10.23939/chcht 17.03
 2. Sergiy Kurta, Mаria Yakubiak , Olga Khatsevych . Improvement of the technology roasting and extracting coffee for the save flavors and aromas //  French-Ukrainian Journal of Chemistry 9 No. 1 (2021-07-01) p.31-43/https://doi.org/10.17721/fujcV9I1P31-43 ( Web of Science,) http://kyivtoulouse.univ.kiev.ua/journal / index. php/fruajc/ article/ view/ 376
 3. Sergiy Kurta , Olgа Khatsevych, Solonitskaya Irina, Natalia Povarova.. DISSOLUTION OF CRYSTALLIZED BEE HONEY AND STABILIZATION OF LIQUID DURING LONG-TERM STORAGE // Food Science and Technology. 14(4) 2020. Odessa national academy of food technologies, Odessa.Ukraine.. https://journals.onaft.edu.ua/ index.php /foodtech/ article/ view/1900/2106. 01. 2021 №4 р.105-114. (Web of Science)
 4. Volodymyr Starchevskyy, Mykola Shparij, Yurii Hrynchuk, Volodymyr Reutskyy, Sergiy Kurta, Olga Hatsevych MODIFICATION OF THE CATALYTIC SYSTEM OR THE INDUSTRIAL CHLORINE PROCESSING OF ETHYLENE IN 1,2-DICHLOROETHANE // Chemistry & chemical technology. Publisher. Nat . Univ “Lviv Polytechnic” str. Lviv, Ukraine. Chem. Chem. Technol., 2020, Chemical Vol. 14, No. 3, pp. 394–402. (IF=0,292) (Scopus) /( Web ofScience,) http://science2016.lp.edu.ua/chcht/modification-catalytic-system-industrial-chlorine-processing-ethylene-12-dichloroethane
 5. А.Кurta, О.М. Khatsevich, М. R.Tsap, D. Ondrušová, T.M.Gromovy, N.V.Boyko., // BIOPOLIMERIC NANO STRUCTURAL COMPOSITIONS BASED ON CARAMELI-ZED HONEY. // PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 20, №4 (2019) С.445-452 : http://journals.pu.  if.ua/index.php/pcss/index. (Web of Science )
 6. Sergiy Kurta, Victoria Ribun, Olga Khatsevich. Current state of synthesis and use of oxygen generating additives // Evolution in Polymer Technology Journal ISSN: 2642-0864  (2019) Mini-Review, Volume2;Issue 4. р. 1-7. https://chembiopublishers.com /EPTJ/EPTJ180023.pdf (Index Copernicus), December 24, 2019.
 7. Sergiy Kurta, Ihor Mykytyn, Alexandra Voronych and Viktoria Ribun. Monitoring Ambient Air Quality in the Carpathian Region of Ukraine// J. Chem. Chem. Eng. 12 (2018) p.31-37.doi: 10.17265/1934-7375.David published, USA.
 8. Volodymyr Starchevsky,Viktoriia Ribun, Sergii Kurta, Olga Khatsevich. PROPERTIES AND COMPOSITION OF ABSOLUTIZED BY CHEMICALLY ETHANOL AND THEIR EFFECT ON THE GASOLINE OCTANE NUMBER // Chemistry & chemical technology. Publisher. Nat . Univ “Lviv Polytechnic” str. Lviv, Ukraine. -2018. – Vol. 8, No.3, -р.346-354.
 9. A. Kurta ,I. M. Mykytyn, O. M. Khatsevich, V. S. Ribun. MECHANISM OF CATALYTIC ADDITIVE CHLORINATIONOF ETHYLENE TO 1,2-DICHLOROET-HAN \\ Theoretical and Experimental Chemistry, Vol. 54, No. 4,September, 2018 (Russian Original Vol. 54, No. 4, July-August, 2018) p.283-291. https://link.springer. com/article/10.1007%2Fs11237-018-9574-6.
 10. Sergiy Kurta, Ihor Mykytyn, Victoria Ribun, Olga Khatsevich. Features of the structure active centers of industrial catalysts for the oxidative chlorination of ethylene // Inter-national Journal of Engineering & Technology, 7 (2.23) (2018) 307-316. https://www. com/index.php/ijet/issue/view/326
 11. Kurtа S., Ribun V. The properties of diesel fuel with additives based on vegetable oils //Open Access Рeer Journal, Science Review, vol.7. December 2017 p.4-8. Scientific Educational Center Warsaw,
 12. Kurta S.A., Ribun V.S.,Fedorchenko S.V. DEWAXING OF MOTOR FUELS IS THE COMPLEX METHOD OF INCREASING THE OCTANE AND CETANE NUMBERS OF GASOLINE AND DIESEL // Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald, N 3/2017-23, р. 76-92.athttp://dnb.de .Germany.
 13. Oleksandra Voronych, Sergiy Kurta, Sofiya Fedorchenko. Technology of recycling, properties and use of polyvinylchloride-coated paper waste // Сhemistry & chemical technology. Vol. 10, No. 2, 2016 .р.219-226. https://www.researchgate.net/publication /305710278
 14. Igor M. Mykytyn , Sergiy A. Kurtа. The massspectrometric analysis of the active phase catalysts of  Oxidative Chlorination of Ethylene to 1,2-Dichlorethane. // Zbiór artykulow naukowych, inżynieria i technologia, współczesny  tendencji  w nauce i edukacji. 30-31.01.2016. Krakow Polska, p.43-44.
 15. Angela M. Michnea, Kurta Sergiy. Calitatea aerului in regiunea transfrontaliera Romania- Ukraina. Monografie. // Raport .“Managementul pentru un aer in regiunea transfron-taliera Romania-Ukraina (CLAMROUA)-HUSKROUA 1101|127”. ”.Baia Mare Romania, http:apmmm.anpm.ro. 2015.-98 р.
 16. Sergiy A Kurta, Igor M. Mykytyn, Tetiana R Tatarchuk. Structure and the catalysis mechanism of oxidative chlorination in nanostructural layers of a surface of alumina // Springer Journal:  Nanoscale Research Letters 15.06.2014, №9\1,-Р.357 http://www. com/content.
 17. Olena Struminska, Sergey Kurta, Lilia Shevchuk, Stanislaw Ivanyshyn. Biopolymers for Presowing Treatment of Seed // Chemistry & chemical technology. Publisher. Nat . Univ “Lviv Polytechnic” str. Lviv, Ukraine. —2014. — Vol. 8, No.1, —P.81-88.
 18. Kurta, I. Mykytyn . Green technology recycling highly toxic industrial waste /| Audit of  technological and production reserves . – 2014. – № 1(3). – С. 31-33. : http://nbuv.gov. ua/j-pdf/Tatrv_ 2014_1.3_14.  Pdf.
 19. Sergei A. Kurta, , Alex A. Volinsky , Mykola S. Kurta. Environmentally-friendly organochlorine waste processing and recycling // Journal of Cleaner Production, №54 (2013) р.150-156.,
 20. Sergey Kurta . Catalysis of ethylene oxyclorination into 1,2-diclorethane in the presence of CuCl2/CuCl active  centres  on the  surface of γ-Al2O3  // CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY / Видав. Нац. Ун-ту “Львівська політехніка”, Львів, Україна Vol. 6, No.1, 2012.p.1-8 .ISSN: 1996-4196.
 21. Investigating active centers of industrial catalysts for the oxidative chlorination of ethylene on a γ-Al2O3 surface/ Kurta, S.A.Catalysis in Industrythis link is disabled, 2011, 3(2), pp. 136–143
 22. S.Kurta., A.Zakrhevsky, M.Kurta . Utilization of chloroorganic waste by their catalytic copolymtrization. // Polimery ISSN0032-2725// Polska, 2007, tom.52, № 1, р.51-55.
 23. Kurta., A.Zakrhevsky, M.Chaber . Utilization of chloroorganic waste by method their catalytic copolymtrization. //  Polymers of special applications // Radom university of technology, Radom ,Polska.2007,monografe ISSN 1642-5278, р.100-107.
 24. Influence of regeneration conditions on the activity of the catalyst for oxidative chlorination of ethylene. Author(s): Kurta, S.A., Mykytyn, I.M. , Khaber, M.V. Publication year:2005. Russian Journal of Applied Chemistry..Т.76.Вып.7.с1110-1113.
 25. Investigation of the stability of the modified urea-formaldehyde resin. Author(s): Kurta, A., Fedorchenko, S.V., Chaber, M.V. Publication year: 2004. Journal / Book title. Polimery/Polymers. 2004, 49. – № 1. – P.53-55.
 26. MAGNETIC REGULARITIES OF GAS-PHASE POLYMERIZATION OF VINYL CHLORIDE ON THE SURFACE OF AEROSILS. Author(s): Kurta, S.A., Chuiko, A.A., Makarov, O.A., Khaber, N.V. Publication year: 1985. Journal / Book title: Soviet progress in chemistry.
 27. The synthesis and properties of filled polyvinyl chloride. Author(s): Kurta, S.A., Chuiko, A.A., Khaber, N.V., Novokshonova, L.A. Publication year: 1985. Journal / Book title: Polymer Science U.S.S.R.
 28. EFFECT OF AEROSIL ON POLYMERIZATION OF VINYL CHLORIDE AND PROPERTIES OF THE OBTAINED POLYMER. Author(s): Kurta, S.A., Chuiko, A.A., Khaber, N.V. Publication year: 1983.Journal / Book title: Soviet Progress in Chemistry (English translation of Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal).

 

 1. Статті в українських наукових часописах (фахові виданнях України)
 2. Курта С.А., Чуйко А.А., Хабер Н.В. Влияние аэросила на полимеризацию винилхлорида и свойства полученного полимера. – Укр.хим. жур.,1983, т. 49,№8, с. 874-877.
 3. Курта С.А., Хома М.И., Хабер Н.В. Модификация аеросила путем газофазной полимеризации на его поверхносты винилхлорида. – В сб.: Наполнители полимерных метериалов. М. Знание,1984г.с. 100-109.
 4. Курта С.А. Чуйко А.А., Хабер Н.В.Новокшонова Л.А. Получение и свойства наполненного поливинилхлорида. – Высокомолекул. Соединения, 1985, с.А., т 22, №6, с. 1262-1268.
 5. Курта С.А. Чуйко А.А., Хабер Н.В. Макаров С.А. Кинетические закономерности газофазной полимеризации винилхлорида на поверхности аэросилов., Укр. Хим. журн. 1985, №12, с. 1302-1306.
 6. Кайдарова Р.В.,Артемова Т.А.,Сурнин Е.Г., Пономарева Е.А., Воробьева И.М., Тарасов В.А., Курта С.А. Влияние модификации диоксида кремнезема на горючесть, термо-стабильность и дымообразование поливинилхлорида..Авиационные материалы, 1988, г.Москва,с. 89-92
 7. Курта С.А.,Мельник Т., Корнага Я., “Дослідження якісних характеристик полівінілхлоридних пінопленів”. “Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. Хімія”, 1999р., випуск 2, ст. 127-135.
 8. Курта С.А., Чухрій М., “Вивчення впливу інгібуючих добавок бензолу та гексахлорбензолу на піроліз 1,2-дихлоретану”. “Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. Хімія”, 1999р., випуск 3, ст. 157.
 9. Курта С.А., Хабер М.В.,”Дослідження ініціюючого впливу хлору на процес піролізу 1,2-дихлоретану”. “Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. Хімія”, 1999р., випуск 4, ст. 148-152.
 10. Курта С.А., Хабер М.В.,Дослідження ініціюючого впливу хлору на процес піролізу 1,2-дихлоретану.//Хімічна промисловість України”, 2001 р., №6 (47), ст. 20-23.
 11. Курта С.А., Хабер М.В., Федорченко С.В., “Синтез карбамідо-формальдегідних смол на основі форконденсату”. “Хімічна промисловість України”, 2001 р., №6 (47), ст.40-44.
 12. Курта С.А., Хабер М.В., Федорченко С.В., “Дослідження технологічного процесу одержання карбамідоформальдегідних смол”. “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2002р., випуск 1, ст. 57-61.
 13. Курти С.А., Хабера М.В., Федорченко С.В. “Дослідження процесу утилізації відходів виробництва карбамідоформальдегідних смол”. Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції “Хімія і хімічна технологія -2002”, Україна, м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2002 р., ст. 100-101.
 14. Курта С.А., Федорченко С.В., Хабер М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. “Питання хімії та хімічної технології”, 2002 р., №3, ст. 77-80.
 15. Федорченко С.В., Курта С.А., Хабер М.В. Дослідження процесу утилізації відходів виробництва карбамідоформальдегідних смол // Питання хімії та хімічної технології. – 2002 . –  № 6. – С. 179-183.
 16. Курта С.А.. Хабер М.В., Микитин І.М. Вивченя впливу інгібуючих добавок бензолу та гексахлорбензолу на піроліз 1,2-дихлоретану // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2002р., випуск Ι Ι, ст. 49-55.
 17. Курта С.А., Хабер М.В., Закржевський О. Дослідженя способу утилізації хлорорганічних відходів виробництва  1,2-дихлоретану // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2002р., випуск Ι Ι Ι, ст. 29–34.
 18. .Курта С.А.. Хабер М.В., Микитин І.М. Дослідження роботи промислового каталізатора оксіхлоруваня етилену // Хімічна промисловість України”, 2003 р., №2 (55), ст. 9-14.
 19. .Курта С.А.. Хабер М.В., Микитин І.М. Розчиність промислового каталізатора процесу прямого хлоруваня етилену та вплив його вмісту на якість 1,2-дихлоретану // Хімічна промисловість України”, 2003 р., №6 (59), -с. 33-38.
 20. Федорченко С.В., Курта С.А.. Хабер Н.В Изучение особенностей получения карбамидоформальдегидних смол на основе форконденсата // „ Вопросы химии и химической технологии”,№6, 2003г.-с.106-111.
 21. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Исследование условий регенерации катализатора окислительного хлорирования етилена. // „ Вопросы химии и химической технологии”,№6, 2003г.-с.106-111.
 22. Закржевський О., Курта С.А Вивченя властивостей хлорорганічних відходів з виробництва 1,2-дихлоретану // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2004р., випуск  ΙV,- ст. 47-49.
 23. Микитин І.М., Курта С.А.. Хабер М. В дослідженя процесу каталітичного хлоруваня етилену // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2004р., випуск ΙV, -ст. 23-28.
 24. Курта С.А..Закржевський О.,Хабер М.В. Утилізація хлорорганічних відходів виробництва 1,2-дихлоретану лужним гідролізом // Хімічна промисловість України”, 2004 р., №6, -с. 38-40.
 25. Курта С.А.,Луців В. Визначеня ініціюючого впливу хлору на процес пролізу 1,2-дихлоретану // “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2004р.,  випуск  ΙV, -ст. 29-49.
 26. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Дослідження впливу Fe=3 на процес отруєння каталізатора CuCl2.нанесенного на γ-Al2O3 .// Фізика і хімія твердого тіла // 2004 р.,т.5,№4, с.804-808.
 27. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Гранулометричні дослідження каталізатора оксіхорування етилену // Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // 2005 р.,т.6, №3, с.476-480.
 28. Закржевський О., Курта С.А, Хабер М.В. Дослідження умов хлорування відходів виробництва вінілхлориду.Вісник національного університету «Львівська політехніка», №536,с.129-133.Львів ,2005 р.
 29. Курта С.А..Закржевський А.Ю.Изучение совмесной утилизации серосодержащих и хлорорганических отходов..// „ Вопросы химии и химической технологии”,№2, 2006г., с.158-160.
 30. Курта О.С.,Луців В.С., Тарас Г.В.,Курта С.А Моделювання синтезу високодисперсних кремнеземів на стендовій лабораторній установці // Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // 2006 р.,т.7, №2, с.321-325.
 31. Курта С.А..Закржевський О.Ю., Курта О.С. Вивчення дегідрохлорування хлорорганічних відходів на границі розділу фаз// Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // т.7,№ 3(2006) р.с523-526.
 32. Закржевський О., Курта С.А. Дослідження процесу ректифікації хлорорганічних відходів виробництва 1,2-дихлоретану і вінілхлориду.//Восточно-европейский журнал передовых технологий.// №6/3(24) 2006 р,.с.41-45.
 33. .Курта О.С., Луців В.С., Курта С.А. Кількісне визначення метильних СН3-груп на поверхні модифікованих кремнеземів методом ІЧ-спектроскопії.// Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // 2007 р.,т.8, №1, с.619-623
 34. Курта С.А., Закржевський О.Ю, Хабер М.В., Курта О.С. Хлорорганічні відходи .синтез та властивості сірковмісних полімерів на їхній основі // Хімічна промисловість України”, 2007 р., №1(78), с. 49-55..
 35. Закржевський О.Ю., Курта С.А. Дослідження тіоколовмісних полімерів методом ДТА // Східно-Європейський журнал передових технологій, 3/4, 2007, С. 69-72.
 36. .Курта С.А.,Микитин І.М.,Курта О.С. Характеристика та активність каталізаторів окислювального хлорування етилену різного походження. //Фізика і хімія твердого тіла.-Івано-Франківськ,-2008, №1, т.9 с. 143-148.
 37. .О.С.Курта, В.С.Луців, С.А.Курта, І.І.Керестій. Визначення концентрації гідроксильних груп на поверхні високодисперсних кремнеземів. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,серія Хімія, випуск V.2008 р.с.24-27.
 38. Курта С.А., Микитин І.М., Курта О.С. Будова активних центрів каталізаторів CuCl2/γ-Al2O3. // Фізика і хімія твердого тіла. Івано-Франківськ,-2008, №3, т.9 с. 577-582.
 39. Курта С.А.,Закржевський О.Ю., Курта О.С. , Методи утилізації хлорорганічних та сульфідовмісних відходів //Экология и промышленность, №1, 2009р., с.64-68.
 40. І.Ф.Миронюк, С.А. Курта, Т.В. Гергель, Є.П. Воронін, В.Л. Челядин, О.С. Курта Хемосорбція олігомерного полідиметилсилоксану на поверхні пірогенного кремнезему // Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428 // 2009р.,т.10№1, с.767-774.
 41. С.В. Федорченко, С.А. Курта, M. Горланова, М.С. Курта //Дослідження синтезу форконденсату для карбамідоформальдегідних смол. Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, серія Хімія, «Гостинець» м.Івано-Франківськ,   випуск VІІІ, 2009 р.с.13-18.
 42. Курта С.А. Екологічні ресурсозберігаючі  технології  утилізації хлорорганічних відходів. Вісник НІАЦ НАТО  Прикарпатського нац. У-ту. Ім. В.Стефаника МОН України, №3 с.94-101, видав. “Симфонія форте” м. Івано-Франківськ 2009 р.
 43. Курта С.А., Курганський В.С., Курта М.С., Воронич О.Л., Неспляк Н.І. Властивості полімерних композицій на основі емульсійного полівінілхлориду. МОН України, Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, серія Хімія, випуск №VI,2009 р.с.46-50.”Плай”м.Івано-Франківськ-2010 р.
 44. С.В. Федорченко, С.А. Курта, M. Горланова, М.С. Курта .Дослідження синтезу форконденсату для карбамідоформальдегідних смол. МОН України, Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, серія Хімія, випуск №VII, 2009 р. с.13-18.»Плай»м.Івано-Франківськ-2010 р.
 45. Воронич О.Л., Курта С.А. // Очистка та освітлення промислових стічних вод методом коагуляціїї та окислення гіпохлоритом натрію. «Экология ипроышленность». №4 (25) , 2010 р. с. 63-68 ,м. Харков, Украина.
 46. О.С.Курта, В.Л.Старчевський , В.М.Кисленко , І.Ф.Миронюк, С.А.Курта . Деполімеризації лінійних полідиметилсилоксанів та гідрофобізація ними базальтового волокна // Восточно-европейский журнал передовых технологий.(технология органических и неорганических вещест), №3/6(51) 2011 р. с. 54-58, Харьков ,Украина.
 47. Воронич О.Л., Курта С.А., Струмінська О.О., Курта М.С. Переробка та утилізація відходів рулонів шпалер з полімерним покриттям. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, серія Хімія – Випуск XIII, 2011 – C. 130-133
 48. М.В. Панчук, Л.С. Шлапак, С.А. Курта., Струмінська О.О. Виробництво та використання біополімерів − шлях до покращення екології довкілля. // Науковий  Вісник національного технічного університету  нафти і газу. №4(30) 2011р.,с.92-101.
 49. Курта С.А., Струмінська О.О. Природні полімерні плівкоутворювачі для передпосівної обробки насіння. Вісник Прикарпатського національного  університету імені В. Стефаника. Серія Хімія. – Випуск XIII, 2011. – C. 122-129.
 50. Федорченко С.В., Курта С.А. Синтез низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол з використанням доконденсації. – Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія Хімія. – Випуск XIII, 2011. – C. 134-1
 51. С.А.Курта, Т.Р.Татарчук, І.М.Микитин. Кристалоквазіхімічний механізм каталізу окисного хлорування етилену //.Український хімічний журнал, . ISSN 0041-6045,вид. ІЗНХ НАН України м. Київ,  т.79, № 6, 2013 р. с.101-106.
 52. Струмінська О.О., Курта С.А., Куцела О.Я. Використання біополімерних композицій для агрохімічної технології передпосівної обробки насіння // Агроекологічний журнал. Київ, № 4 2014 р.с.74-78.
 53. Струмінська О.О., Байляк М.М., Курта С.А. Мікробіологічні властивості природних плівко утворювачів // Східно-європейский журнал передових технологій. м. Харків Україна, № 2/10(68) 2015 р., с.34-40.
 54. В.С.Рібун, С.В.Федорченко, С.А.Курта. Властивості моторного палива з активаторами згорання // Вісник Прикар.нац.ун-ту ім. В.Стефаника , серія Хімія. Випуск ХІХ(2015), с.93-99.
 55. Х.В. Буждиган, С.А. Курта. Виділення ароматних речовин з кави методом відгонки Вісник ПНУ сер. Хімія. №ХХ (2016) с.44-51.
 56. Курта С.А.,  Микитин І.М., Хацевич О.М., Рібун В.С. «Механизм  каталитического  процесса адитивного хлорирования этилена в 1,2- дихлорэтан». // «Теоретич. И эксперим. химия». Київ, ІФХ НАН України. 2018. T/34 , N4., P.258-264. www.inphyschem -nas.kiev.ua/ua/TECh// http://www.springer. com/chemistry/ journal/11237
 57. С. А. Курта, В. С. Рібун, Хацевич О.М. Сучасний стан  синтезу та використання оксиген генеруючих присадок. // Вісник Хімія. ДВНЗ ПНУ. №23 2019р.ст.280-285.
 58. Курта Сергій Андрійович. Профілактично-лікувальна жуйка медівник . \\ Інтилек-туальний продукт вчених і винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття 2020-2-21 р. Щорічний каталог винахідів, користних моделей, промислових зразків , Галицькиї кмітливців. Облрада ГО  спілки наукових і інженерних обєднань України. 2021.УДК 659ю182(477). Івано-Франківськ 190ст, с.97-99 .
 59. Сергій Курта , Анна Рега, Лілія Яремчук, Анастасія Алієва. Дослідження властивостей ПВХ  композицій та механізму дії в них промислових антипіренів на основі Sb2O3.// Праці Наукового Товариства  ім. Т.Г. Шевченко. https://doi.org /10.37827/ntsh.chem. 2022.70. 177 Хімічні науки 2022. LXX C.177-187, ISSN: 2708-2350 Proc. Shevchenko Sci. Soc. Київ. https://ntsh-chem.github.io/ua/journals/Volume_ LXX_2022/ articles/ article18_2022.html  індексується в наукометричній базі даних Index Copernicus International Journals Master List. З 29 червня 2021 року серія “Хімічні науки” входить до переліку фахових видань України категорії «Б».

 

 1. Авторські свідоцтва CРСР на винаходи та патенти України
 • А.с. 98131 (СССР) . Способ получения модифицированного полимером наполнителя. /Чуйко А.А., Курта С.А. , Павлов М.И. и др. – Опубл. В Б.И.,1982, №47.
 • А.с. 1181290 (СССР). Способ получения модифицированного наполнителя /Ениколопов Н.С.,Курта С.А.,Чуйко А.А. и др. – 1983, не подлежит опубликованию.
 • А.с. 1192331 (СССР). Способ получения композиций на основе ПВХ. /Хома М.И., Чуйко А.А., Курта С.А. и др. – 1983, не подлежит опубликованию.
 • Заявка №4135521/05. Способ получения органоминеральных сопоимеров. /Курта С.А.. Чуйко А.А., Хома М.И. – 1986, не подлежит публикованию, положит. решение   04.87.
 • А.с. 1227640 (СССР) Отделочный лак для матирования искуственой кожи. /Чуйко А.А, Хома М.И., Сушко Р.В. Курта С.А. и др. – Опубл. В Б. И.№16, 30.04.86.
 • Заявка №3973948/23-05 Композиция для покрытия кожи. /Курта С.А., Чуйко А.А, Хома М.И., Сушко Р.В. и др. – 1985, не подлежит публикованию, положит. решение от 29.09.86.
 • Авт. св.№ 1330073 “Спосіб одержання фосфоровмісного кремнезему” авт. Богатирьов В.м., Чуйко А.А., Сушко В.В., Курта С.А., заяв. 09.12.1985р., опубл. 15.04.1987р. кл. С ОІ В 33/18.
 • Авт. св.№ 1396532 “Спосіб одержання привитих органомінеральних сополімерів” авт. Курта С.А.,Чуйко А.А., Хома М.І., Сушко В.В., Хабер М.В., заяв. 15.10.1986 р., опубл. 15.01.1988р.,кл. С 08 Р 29/00, 2/44.
 • Авт. св. №273146 “Спосіб дезактивації техніки і дезактивуючий розчин” авт. Миронюк І.Ф., Чуйко А.А., Огенко В.М., Курта С.А., Морєв А.В., Пикалов В.К., Кунцевич А.А., Климкуш О.Д., Лахно Ю.А., Гамоцький Р.П., Гуняєв А.А., заяв. 29.07.1987р., опубл. 01.04.1988р.
 • Авт. св. №281935 “Захисний полімерний розчин” авт. Курта С.А., Чуйко А.А., Огенко В.М., Миронюк І.Ф., Пикалов В.К., Кунцевич А.А., Климкуш О.Д., Лахно Ю.А., Гамоцький Р.П., Гуняєв А.А., заяв. 06.11.1987 р., опубл. 01.09.1988р.
 • Авт. св. №1631983 “Спосіб одержання пастоутворюючого ПВХ” авт. Курта С.А., Хабер М.В., Курганський В.С., Волос м.М., Скакун П.Т., заявл. 09.01.1989 р., опубл. 01.11.0990р., Патент України №2781 від 15.04.1994р., кл. С 08 Р 2/44.
 • Авт. св. №1641368 “Огнетушащий порошковый состав” авт. Курта С.А. і ін., заявл. 08.06.1988 р., опубл. 15.12.1990р. Б.И. №14 15.04.1991 р., кл. А 62 Д 1/00.
 • Авт. Св. СРСР. №164022 “Суміш для гасіння пожеж” авт. Курта С.А. і ін., заявл. 17.10.1988 р., опубл. 22.12.1990 р. Б.И. №15, 23.04.191 р., кл. А 62 Д 1/00.
 • Авт. св.СРСР №1710505 “Спосіб одержання модифікованого органокремнезему”авт. Курта С.А. і ін., заявл 06.12.1989р., опубл. 08.10.1991р. Б. №5, 07.02.1992р., кл. С 01 В 33/155, С 07 Г 7/02.
 • С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер, П.Т. Скакун. Патент України на винахід №88262 «Спосіб одержання каталізатора окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан » // заявка № а2005 11892 від 12.12.2005 р.,опубл.12.10.2009, Бюл.№19. Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
 • Курта С.А., Закржевський О.Ю Спосіб утилізації хлорорганічних відходів».: заявка на патент України №а2006 09335 від 28.08. 2006.
 • Патент України на корисну модель «Спосіб переробки хлорорганічних відходів шляхом співполімеризації продуктів їх дегідрохлорування з ненасиченими  мономерами в присутності каталізаторів.» №24612  Курта С.А., Закржевський О.Ю., Скакун П.Т., Курта О.С. МПК С08G 11/02. опуб. 10.07.2007 р. Бюл.№10,2007 р.
 • . Патент на корисну модель 200700022 Україна, МПК (2006) В01J 10/00, C07C 17/08 (2007.01). Дослідно-лабораторна установка для моделювання промислового процесу окислювального хлорування етилену в  1,2-дихлоретан / Курта С. А., Микитин І. М., Проник О. Д. ; заявник і патентоволодар Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № 24933 ; заявл.  01.2007 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11..
 • .Курта С.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.Навчально-методичний посібник „Хімія і технологія високомолекулярних сполук”. № 25394 від 20.08.2008р.
 • .Курта С.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.Навчально-методичний посібник „Будова речовини”. № 25395,від 20.08.2008р.
 • . Курта О.С, Миронюк І.Ф., Старчевський В.Л., Кисленко В.М., Курта С.А ,Луців В.С. Композиція для гідрофобізації. Патент України на корисну модель №32273, № заявки u 2008 06831, подано19.05.2008, опубл.25.11.2008 р. Бюл. №22. власник Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.
 • .Федорченко С.В., Курта С.А, Курта О.С. Спосіб одержання низькотоксичної карбамідоформальдегної смоли . Патент на корисну модель №37272, № заявки u 2008 06828,від 19.05.2008,авторське право з 25.11.2008,Опубл. Бюл.№22,від 25.11.2008 р., власник Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.
 • .Курта С.А., Закржевський О.Ю., Хабер М.В., Курта М.С. Патент України на винахід №85565 «Спосіб виділення вінілхлориду та вініліденхлориду з хлорорганічних відходів лужним дегідрохлоруванням», заявка №  а 2006  03302 від 27.03.2006.,опубл.10.02.2009 р., Бюл.№3, власник  Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.
 • .С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер, П.Т. Скакун. Патент України на винахід №86214 «Спосіб одержання 1,2-дихлоретану окислювальним хлоруванням етилену» // заявка № а2006 06592 від 13.06. 2006 р.,опубл.10.04.2009 р. Бюл.№ 7, власник Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.
 • . Курта С.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні.Монографія. Хімія і технологія хлорорганічних сполук. № 30576 від 08.10.2009 р.
 • Курта С.А., Миронюк І.Ф., Куцела О.Я., Федорченко С.В., Курта М.С. Полімерна композиція для передпосівної обробки насіння . Заявка: u 2009 04832 від 18.05.2009. Патент України на корисну модель № 45057 від 26.10.2009 опубліковано 26.10.2009, Бюл. № 20.
 • Курта С.А. , Воронич О.Л., Миронюк І.Ф., Курта М.С. «Спосіб утилізації та переробки целюлозовмісних, паперових відходів з лакофарбовим покриттям» , МКИ D21B1/32; D21B1/00; D21B1/02; D21C5/02; B07B1/28, УДК 676.157 676.038.22 Патент  на корисну модель №68408, заявлено  2011 року, заявн. Прикарпатський нац. У-тет ім. В.Стефаника, м Івано-Франківськ Україна.
 • Патент України № 100848. Курта С.А, Миронюк І.Ф., Федорченко С.В., Старчевський В.Л., Кисленко В.М., Курта О.С. Спосіб деполімеризації поліорганосилоксанів.,заявка а200901535 , подано 25.08.2010р., опуб.11.02. 2013 р. Бюл. №3,МПК С08J11/28, C08F8/50, завн. і патент.власник Прикарпатський нац. університет ім.. В.Стефаника.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні № 52578 від 13.12.2013 р. на підручник для вищих навчальних закладів. Курта С.А.,Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. « Хімія органічних сполук». Івано-Франківськ:, 2013. – 599 с. вид-во. Прикарпат.нац.ун-т ім. В.Стефаника, 400 прим. ISBN 978-966-640-357-8.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні від № 52698 від 19.12.2013 р. на навчальний посібник Курта С.А. «Наповнювачі-синтез, властивості та використання», Івано-Франківськ:, 2012. – 296 с. вид-во. Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 300 прим. ISBN 978-966-640-337-0.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні від № 52697 від 19.12.2013 р. на навчальний посібник Федорченко С.В.,Курта С.А. « Хроматографічні методи аналізу» :, 2012. – 146 с. вид-во. Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника,100 прим.
 • Курта С.А., Воронич О.Л.,Матківський М.П.Патент України  на користну модель № 90469 // Спосіб одержання стабілізованого розчину колоїдного срібла.  Заявка № u2014 00082 від 08.01.2014р. опуб.26.05.2014р. Бюл. №10.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.№95470 від 21.01.2020р. ст.1Хацевич О.М., Курта .С.А. «Основи квантової хімії». Навчальний посібник //.Рішення Мінекономіки. України м. Київ, 01008 вул. Грушевського 12\2.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.№95904 від 10..02.2020р. ст.1Курта С.А. «Основи сучасної нафтохімії». Навчальний посібник.// Навчальний посібник //.Рішення  Мінекономіки торг. Та сільс. Госп.. України.м. Київ. 01008 вул. Грушевського 12\2.
 • Патент на корисну модель №141101 від 14.01.2020 року. Каталізатор процесу прямого хлорування етилену при одержанні 1,2-дихлоретану.  Старчевський Володимир Людвікович, Афтаназів Іван Семенович, Атаманюк Володимир Михайлович, Шпарій Микола Володимирович, Болецький Олександр Ярославович, Курта Сергій Андрійович. Заявка на  корисну модель патенту №201908365 від 16.07.2019.. B01J 23/70 (2006.01), B01J 27/10 (2006.01), B01J 37/00, C07C 17/00, C07C 19/00, C07C 21/00. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВ-СЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, (UA https://base.uipv.org/searchINV/search.php? action= search
 • Патент на промисловий зразок № 42574 від 12.10.2020 р. ЕТИКЕТКА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ЖУВАЛЬНОЇ ГУМКИ «МЕДІВНИК-HONEYCOMB».Заявка на промисловий зразок № s202001178 від 10.08.2020. Автори : Курта Сергій Андрійович (UA), Курта Надія Семенівна (UA), Курта Микола Сергійович (UA), Курта Олександр Сергійович https://base.uipv.org/searchBul/search.php?action= viewdetails&dbname =pp&IdClaim=59480
 • Патент на корисну модель України №147093 ,. Спосіб отримання карамелізованого меду. Заявка на корисну модель. u202007935 від 11.12.2020 . Зареєстровано в Держреєстрі України : 07.4.2021.https://sis.ukrpatent.org147093. Автори : Курта Сергій Андрійович (UA), Курта Надія Семенівна (UA), Курта Микола Сергійович (UA), Курта Олександр Сергійович
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95904.Навчальний посібник «Основи нафтохімії». Автор: Курта С.А., дата реєстрації заявки № 97146 21.01.2020. Дата видачі 10.02.2020р. Публікація 21.01.2021и р. Рішення МІНЕКОН-ОМРОЗВИТКУ України. .https://sis.ukrpatent.org.
 • Патент України на винахід № 126728. ПРОФІЛАК ТИЧНА ЖУЙКА НА ОСНОВІ БДЖОЛИНИХ АПІПРОДУКТІВ:  Зареєстровано в Державному реєстрі України винаходів 11.01.2023. Бюл.№ 2. Дата та час одержання пріорітету  06.2021 12:03:41 Номер заявки a202103054 . Заявник Курта Сергій Андрійович, Курта Надія Семенівна, Курта Микола Сергійович, Курта Олександр Сергійович . від.  25.10.2022 № 19062/ЗА/22. Стосується заявки № a 2021 03054

 

Тезиси виступів на науково-технічних конференціях

 1. Хабер Н.В., Хома М.И., Курта С.А. Функцыональные органокремнеземы, их получение и применение. – Тез. докл. 9 обл. Научн. Техн. Конф. „Внедрение научно-технического прогреса в химическую промышленность в 11 пятилетке”, Калуш, 29.10.1981, с.39-40.
 2. Курта С.А. Исследование полимеризации ВХ на поверхности органокремнеземов. – Доклад на республиканском семинаре, „Химия поверхности, технология и области практического применения” модифицированных твердых тел», Шифр 10, 81-231, Калуш ,11.11.1981, с.5.
 3. Курта С.А., Хабер Н.В. Синтез и исследование полимеризационного наполненного поливинилхлорида. Всесоюзная научно-техническая конференция «Высоконаполненные полимерные композиционные материалы, развитие их производства и применение в народном хозяйстве». – тез. докл., Москва 1981, с.41-42.
 4. Курта С.А., Хабер Н.В.,Хома М.И. Изучение возможности ассортимента продукции, производимой на основе винилхлорида. – Тез. Докл. Всесоюзная науч. Техн. Конф. «Основные направления развития хлорной промышленности в соответствии с потребностями народного хозяйства», Калуш 21.09.81, с.50-60, Изд: Черкассы 1983.
 5. Курта С.А., Хабер Н.В. Исследование взаимодействия хлористого винила с поверхностью высокодисперсной  двуокиси кремния-аэросила. – Тезисы докл.     11   Всесоюзн  конференции молодых ученых по физхимии., 1983, с.36.
 6. Курта С.А. Тонкодисперсный высоконаполненный кремнеземом поливинилхлорид, его получение и применение в народном хозяйстве. – Областная научно-техническая конференция по химии и химической технологии, 1984, с.2
 7. Курта С.А. Чуйко А.А., Хабер Н.В. Макаров С.А. Производство и применение аеросилов модифицированных поливинилхлоридом. – 2 Всесоюзная науч. техн. Конф. «Высоконаполненные полимерные композиционные материалы, развитие их производства и применение их в народном хозяйстве»., ноябрь, 1984., Москва, с. 10.
 8. Курта С.А., Хабер Н.В.,Хома М.И. Газофазная полимеризация винилхлорида на кремнеземах – перспективная технология получения новых полимеризационных материалов. – Тез. Докл. Всесоюзная конференция Состояние и перспективы развития технологических процессов хлорной промыщленности»., Сумгаит, 1986, с. 9.
 9. Курта С.А., Хабер М.В., Хома М.І. “Модифікація кремнеземів полівінілхлоридом – перспективна технологія одержання нових композиційних матеріалів”. Збірка тез доповідей І всесоюзної школи-семінара по хімії поверхні дисперсних тіл, Славськ, 1987р., ст. 9.
 10. Курта С.А. “Синтез і властивості полівінілхлориду на поверхні кремнезему”. Збірка тез доповідей ІІІ міжнародного симпозіуму по макромолекулах “Полівінілхлорид”, Чехословакія, Прага, 18-21 липня 1988р., ст. Р.62-І.
 11. Курта С.А. “Синтез і властивості полівінілхлориду на поверхні кремнезему”. Збірка тез доповідей ІІ всесоюзної школи-семінара по хімії поверхні дисперсних тіл, смт. Славськ, Львівська обл., 6-9 березня 1988 р., ст. 87
 12. Курта С.А. “Кінетика і термодинаміка процесу емульсійної і газофазної полімеризації вінілхлориду на поверхні кремнезему”. Збірка тез доповідей І міжнародного мікросимпозіуму “Радикальна полімеризація в гетерогенних системах”, Чехословакія, с. Смоленіце, 10-14 квітня 1989р., Р6 ст. 447.
 13. Курта С.А. “Модифікація полівінілхлориду на кремнеземній поверхні”. Збірка тез доповідей IX наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с. Поляніца Здрой, 25-30 вересня 1989 р., ст. 38, д. СН – 1.22.
 14. Курта С.А., Курганський В.С. “Аналіз ПВХ методом хроматографії і ДТА”. Збірка тез доповідей ІІІ міжнародного симпозіуму по аналізу полімерів і їх характеристиках, Чехословакія, м. Брно, 22-27 липня 1990 р., ст. Р-В-50.
 15. Курта С.А., Курганський В.С., Хабер М.В., Токарєв В.С., Папірянський В.Л. “Взаємодія в полівінілхлоридній емульсії на границі розділу фаз і властивості водних розчинів функціональних поліпероксидів”. Збірка тез доповідей 8 Братіславської міжнародної конференції по полімерах “Властивості розчинів модифікованих полімерів”, Чехословакія, Стара Лечна, Високі Татри, 11-14 червня 1991 р., ст. 82.
 16. Курта С.А., Хабер М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. Збірка тез доповідей XI міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с. Душніки Здрой, 26-30 вересня 1993 р., ст. 241.
 17. Тези доповіді Курти С.А., Хабера М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол латексом ПВХ”. Збірка тез доповідей XIІ міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с. Кудова, 11-15 вересня 1995 р., ст. 156.
 18. Курта С.А., Хабер М.В. “Синтез, структура і властивості поліакриламілу”. Збірка тез доповідей міжнародного симпозіуму по макромолекулах. Чехія, Прага, 15-18 липня 1996 р., ст. 14-15.
 19. Курта С.А., Хабер М.В. “Плівкоутворюючі властивості модифікованого ПВХ латексу “. Збірка тез доповідей XIІI міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”. Польща, с. Кудова, 11-19 вересня 1997 р., ст. 18.
 20. Курта С.А., Хабер М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. Збірка тез доповідей української конференції “Полімерні плівкоутворювачі”, Харків, 10-15 вересня 1997 р., ст. 45.
 21. Курта С.А.”Синтез і модифікація низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол”. Збірка тез доповідей звітної наукової конференції кафедр Прикарпатського університету за 1997р., Івано-Франківск, 7-8 квітня 1998 р., ст. 6.
 22. Курта С.А., Хабер М.В. “Аналіз полівінілхлориду методом хроматографії”. Збірка тез доповідей 28 міжнародної конференції по вакуумній мікробалансовій технології, Київ, ІХП АН України, 23-25 травня 1999 р., ст. 23.
 23. Курта С.А., Хабер М.В. “Аналіз ПВХ методом ДТА”. Збірка тез доповідей XIV міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с. Кудова Здрой, 26-30 вересня 1999 р., ст. 5.
 24. Курти С.А., Хабера М.В., Федорченко С.В. “Синтез карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату”. Збірка тез доповідей XV міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с.Свірадов Здрой, 19-21 вересня 2001 р., ст. 314-318.
 25. Курти С.А., Хабера М.В., Федорченко С.В. “Дослідження процесу утилізації відходів виробництва карбамідоформальдегідних смол”. Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції “Хімія і хімічна технологія -2002”, Україна, м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2002 р., ст. 100-101.
 26. Курти С.А., Федорченко С.В., Хабера М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. Збірка тез доповідей ІІ Українсько-польської наукової конференції “Полімери спеціального призначення”, Україна, м. Дніпропетровськ, 27-31 травня 2002 р., ст. 19.
 27. Курта С.А., Федорченко С.В., Хабер М.В. Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації // Праці ІІ Українсько-польської наукової конференції “Полімери спеціального призначення”, Україна, м. Дніпропетровськ, 27-31 травня 2002.- С. 19
 28. .Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Вивченя характеристик промислового каталізатора оксіхлоруваня етилену в процесі експлуатації // Тези доповідей Ι Міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів „хімія і сучасні технології”, м.Дніпропетровськ, 26-28 травня 2003 р. –с.162-163.
 29. Курта С.А., Закржевський О. Експериментальне дослідженя методу переробки хлорорганічних відходів виробнитцтва 1,2-дихлоретану // Тези доповідей Ι Міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів „хімія і сучасні технології”, м.Дніпропетровськ, 26-28 травня 2003 р.-с. 163.
 30. Федорченко С.В., Курта С.А.. Хабер М.В. Дослідження технологічних особливостей одержання низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату // Праці V Української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук , Київ, 20-21 травня 2003. – С.104.
 31. Курта С.А..Микитин І.М.Вивчення ефективності використаня етилену в процесі оксихлоруваня етилену в 1,2-дихлоретан // Збірник тез доповідей ΙΙΙ науково-технічної конференції ”Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості ”,Украіна,м.Львів,14-16 вересня 2004 р –с.316-317.
 32. Курта С.А..Закржевський О. Утилізація хлорорганічних відходів з виробництва вінілхлориду // Збірник тез доповідей 111 науково-технічної конференції ”Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості ”,Украіна,м.Львів,14-16 вересня 2004 р –с.322.
 33. Kurta S., Zakrzhevsky A. / Utilization of the chlororganic waste by the method polymerization of there // III Polish-Ukrainian Conference “Polymers of special applications”, Radom, Poland, 2004, р. 9.
 34. Закржевський О., Курта С.А, Хабер М.В. Ефективність роботи ректифікаційних колон виробництва 1,2-дихлоретану. Матеріали 8-міжнародної наук.практ конференції:»Наука і освіта -2005»,Україна, м.Дніпропетровськ ,7-21 лютого 2005р.сер.:Хімія,том.70 с.13-14.
 35. Курта С.А., Микитин І.М., Хабер М.В. Гранулометричний склад каталізатора процесу оксіхлорування  етилену // Матеріали 8-міжнародної наук.практ конференції:»Наука і освіта -2005»,Україна, м.Дніпропетровськ ,7-21 лютого 2005р.сер.:Хімія,том.70 с.63.
 36. Микитин І.М., Курта С.А.. Хабер М.В. Дослідженя хімії поверхні та  складу каталізатора окислювального хлорування етилену. // Матеріали 1V-міжн. наук.практ конф.:»динаміка наукових досліджень 2005»,Україна, м.Дніпропетровськ ,20-30 червня 2005р.сер.:Хімія,том.65 с.48-49.
 37. Kurta1, V. Lutsiv2, Taras3, S. Kurta2 . SYNTHESIS OF SUPERFINE SILICA IN   LABORATORY CONDITIONS \\ Book of abstract internation conferece  “Nanomaterials in chemistry.biology and medicine”,Kyiv. Ukraine,14-17 september.2005,PPG Ind. U.S.A..Science and technology center  in Ukraine.
 38. Микитин І.М., Курта С.А., Курта О.С. Носій і каталізатор окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан на основі високодисперсного кремнезему і хлориду міді.//Материал ХХІІ научной конференции стран СНГ „Дисперсные системы”.-Одесса, 18-22 сентября, 2006 р.
 39. Курта С.А..Закржевський О.Ю., Курта О.С. Екологічна ресурсосберігаюча технологія сумісної утилізації хлорорганічних та сульфідовмісних відходів //Матеріали наук.практ конференції:»Екологічні проблеми промислових підприємств і перспективи їх вирішення в рамках співробітництва з Євросоюзом», Україна, м.Поляна Закарпатської обл., 19-23 лютого 2007 року, Київ, тов.»Знання» с.70-71.
 40. Микитин І.М., Курта С.А.. Будова реакційних центрів на поверхні дисперсного γ-Аl2Oз нанесеними хлоридами міді. // Матеріали  ХІ міжнародної  наукової конференції: »Фізика і технологія тонких плівок та наносистем», Україна, м.Івано-Франківськ , 7-12 травня 2007 р.с.91-92.
 41. Закржевський О., Курта С.А. Вивчення будови тіоколових полімерів методами ДТА та ІЧ-спектроскопії.// Матеріали ХІ міжнародної  наукової конференції: »Фізика і технологія тонких плівок та наносистем», Україна, м.Івано-Франківськ , 7-12 травня 2007 р.с.130.
 42. Бойчук Є.Я., Курта О.С.,Курта С.А. Вивчення властивостей тонких плівок латексу полівінілхлориду.// Матеріали ХІ міжнародної  наукової конференції: «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем», Україна, м.Івано-Франківськ , 7-12 травня 2007 р.с.55.
 43. Закржевський О.Ю., Курта С.А. Переробка хлорорганічних відходів промислового виробництва 1,2-дихлоретану і вінілхлориду //  Екологічна безпека:проблеми і шляхи вирішення.  Збірник наукових статей ІІІ міжнародної наук. конференції:,Алушта АР Крим, 10-14 вересня 2007 р.,том.ІІ с.24-27.Харків,2007.
 44. Курта С.А. , к.т.н. Федорченко С.В., Романко О.Б. Екологічна оцінка та утилізація відходів виробництва карбамідо-формальдегідних смол. // Матеріали міжнародної наук.практ конференції:»Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очищення природних і стічних вод», Україна, м.Миргород, 14-18 квітня 2008 року, Київ, тов.»Знання» с.70-71.
 45. Курта С.А., Микитин І.М. Активні центри каталізатора CuCl2 на поверхні γ-Al2O3 та механізм реакції оксіхлорування етилену в 1,2-дихлоретан. Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Хімія,фізика та технологія поверхні наноматеріалів» .ІХП ім.О.О.Чуйка НАН України ,Киів, 28-30 травня, 2008 р.
 46. Курта С.А., Федорченко С.В. Очищення питтєвої води від нафтопродуктів //Екологічна безпека:проблеми і шляхи вирішення.  Збірник наукових статей ІІІ міжнародної наук. конференції:, Алушта АР Крим, 8-12 вересня 2008 р.,том.ІІ с.24-27.Харків,2008.
 47. КуртаС.А., Федорченко,С.В., Курта М.С. Екологічна безпека в агрохімії при використанні полімерних плівкоутворювачів для передпосівної обробки насіння сількогосподарських культур. Збірник наукових статей міжнародної наук. конференції обекологічної безпеки довкілля та життєдіяльності людини”.,.«Квітка Полонини»,тов„Сузір’я”,Cвалявський р-н, с. Солочин 24.02-28.02.2009 р.Тов.»Знання»» м.Київ с.12.
 48. Курта С.А., Воронич О.Л., Михайлович М.М. Вплив коагулянтів та флокулянтів на ефективність очистки промислових стоків виробництва емульсійного полівінілхлориду. Праці міжнародної конференції «Сучасні проблеми довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очищення природних і стічних вод»,м. Миргород, Україна,06-10.04.2009р. “Знання “, Київ 2009 с.51-53.
 49. Курта С.А., Воронич О.Л., Курта М.С. //Екологічні ресурсозберігаючі технології в агрохімії при використанні полімерних плівкоутворювачівмдля передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». 7-11 вересня 2009 р. м.Алушта АР Крим, Україна. с. 324-328.
 50. Курта С.А., Федорченко С. В., Бащук М. // «Синтез та властивості каталізатора для процесу каталітичного окиснення метанолу у формальдегід» Матеріали ХII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та  молодих вчених «Технологія-2009»  з міжнародною участю,  Сєвєродонецьк, 16-17 квітня 2009р. – Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В. Даля. – ч. 1, с32-34.
 51. Kurta S. Research of complexes tetra- and dichlorine copper in The Catalyst CuCl2/Al2O3 depend оn hybridization  of the electronic orbitations.//Electronic processes in organic and inorganic materials. 98-th international conference, Synyogora residence Ivano-Frankivsk  region, Ukraine, may 17-22, 2010.
 52. Курта С.А. Механізм окислювального хлорування етилену на поверхні каталізаторів // Матеріали I Української конференції “Реакції окислення. Наука і технологія”. 6–9.09. 2010 р.м. Рубіжне  Україна. 75-77.
 53. Воронич О.Л.,Курта С.А. Використання процесу коагуляції та флокуляції в умовах очистки промислових стічних вод. // Матеріали всеукраїнської конференції «Сучасні проблеми довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очищення природних і стічних вод», м. Миргород, Україна, 13-17.04.2010 р. “Знання “, Київ. 2010  с.32-35.
 54. Воронич О.Л., Курта С.А. Розробка технології очистки стічних вод з промисловими дисперсіями. // Материали ХХІV научной конференции стран СНГ « Дисперсные  системы», 20-24.09.2010, г.Одесса,Украина, с. 71-72.Видав.м.Одеса «Астропринт» 2010 р.
 55. Воронич О.Л., Курта С.А. Очистка та освітлення стічних вод за допомогою коагуляції та окиснення гіпохлоритом натрію. // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і вирішення», 6-10.09.2010, м. Алушта, АР Крим, Україна с.287-290. Видав.Харків УНДІЕП 2010 р.
 56. Воронич О.Л., Курта С.А. Очистка висококонцентрованих стічних вод з рекуперацією води і утилізацією осаду. // Матеріали VІІІ  міжнародної  конференції «Сотрудничество для решения проблемы отходов»,23-24.02.2011,м.Харков Украина, с.106-107. Вид. Екоинформ.Харьков.2011 г.
 57. Voronych O.L., Kurta S.A. Chemical method of preparing silver liquid compo-zition.// Material XIII international conference “ Physics and technology of thin films and nanosystems” , 16-21 may 2011 , Ivano-Frankivsk Ukraine, p.292.. Publisher Carpathian University, 2011, 312 p.
 58. Струмінська О.О., Курта С., Куцела О.Я., Козак Т.І. —м.Івано-Франківськ Україна, Baoku Zhou, PhD Xingzhu , Yordan Dimitrov Tsvetkov— г.Харбін КНР. // Агроекологічні аспекти технології передпосівної обробки насіння. Матер. між нар. наук. практ. інтерн. конфер. «Хімія, екологія та освіта»,25-26.03.2013 р.м. Полтава, с.121-124.
 59. Kurta S.A.,Tatarchuk T.R., Mykytyn I.M. Crystalquasichemical Mechanism of Catalysis in the Surface Layer of Nanostructures СuCln/Al2O3.. ХІV international      conference on physics and technology of thin films and nanosystems. 20-25.05.2013 ., Ivanо-Frankivsk,. Ukraine,  p.­­
 60. Курта С.А.,Микитин І.М., Федорченко С.В. Екологічні ресурсозберігаючі технології синтезу органічних продуктів з рециклінгом відходів виробництва // Zbior raportow naukowych conferencji “Wplyw badan naukowych” 28-30.04.2013, Bydgoszcz, Polska p.99-100.
 61. Kurta S.A. The mechanism of catalysis of oxidative chlorination of ethylene in nanostruc-tural surface layer CuCln/Al2O. // The International research and practice Conference “Na-notechnology and nanomaterials (NANO-2013)”, 08 – 01.09. 2013, Radison Blu Re-sort Hotel Bukovel,Ukraine,  p.­­315-316.
 62. Микитин І.М., Федорченко С.В., Курта С.А.Практичні наукові дослідження по очищенню питтєвої води // Zbior raportow naukowych conferencji “Teoria I praktyrf-znaczcenie badan naukowych”, 29-31.07.2013, Lublin, Polska, czesc 8, p.45-51.
 63. Курта С.А., Микитин І.М. Екологічні технології рециклінгу високотоксичних промислових відходів // Технологический аудит и резервы производства. Матеріали міжн. наук.практ. конф. «Якість технологій-якість життя», Перемишль Польша 22-27.02.2014. Издательство: Технологический центр (Харьков) ISSN: 2226-3780. – 2014. – №3 (15). – С. 31-33 р.
 64. Olena Struminska, Sergey Kurta, Maria Baіlіak, Oksana Kutsela. Microbiological properties of biopolymer compositions // Abstracts of reports VIIІ UKRAINIAN-POLISH CONFERENCE. October 01-04 2014, Mountain ski resort Bukovel village Palianytsia, Yaremcha district, Ivano-Frankivsk region Ukraine, p.121.
 65. Струмінська О.О.,  Курта С.А., Байляк М.М. Куцела О.Я.,Фізичні та мікробіологічні властивості біополімерних композицій для обробки насіння // Abstracts of reports  the Europefn  scientific  and practical congress “Global scientific unity “. Prague/ Chech Rpublic / 26-27 september 2014 , p.263-266.
 66. Курта С.А., Матківський М.П., Воронич О.Л., Федорченко С.В. Контроль за чистотою повітря у транскордонному регіоні Україна-Румунія // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації».15-16 грудня 2014 р. Дніпропетровськ. Україна. c.3-4.
 67. Kurta Sergey . Environmental protection issues in the County of Ivano-Frankivsk, Ukraine // The Conference of the project: „Clean Air Management in the Romania-Ukraine Transboundary Area (CLAMROUA)” – HUSKROUA 1101/127. 19-20/11/2014. Hotel Rivulus in Baia Mare. http://firtka.if.ua/?action=show&id=63539
 68. Kurta Sergey . Environmental protection issues in the County of Ivano-Frankivsk, Ukraine // The Conference of the project: „Clean Air Management in the Romania-Ukraine Transboundary Area (CLAMROUA)” – HUSKROUA 1101/127.10-11 квітня 2014 р.м. Івано-Франківськ .Україна. http://www. pu.if.ua/uk/novyny/875-prezentatsiia-mizhnarodnoho -proektu-kontrol-za-chystotoiu-povitria-u-transkordon-nomu-rehioni-ukraina-rumuniia/
 69. Курта С.А., Матківський М.П., Воронич О.Л., Федорченко С.В. Контроль за чистотою повітря у транскордонному регіоні Україна-Румунія // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації».15-16 грудня 2014 р. Дніпропетровськ  НГУ МОН Україна, -2015. c.87-88..
 70. Sergei Kurta, Alexandra Voronych, Sofia Fedorchenko. Environmental technologies  deactivation, utilization and recycling of solid and liquid waste production wallpapers // VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla doktorantów, studentów i młodych naukowców Uczelni Rolniczych pt. „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” Bydgoszcz – Ciechocinek Polska., 17–19 września 2015 r. 81-82 .
 71. O. Strumіnska, Kurta, Е. Lobko, V. Bortnitsky, O. Kutsela, Т. Kozak, М. Baуlіak. Biop-olymer compositions – one of the ways to improve crop yields // V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Матеріали конференції (23-26 вересня 2015). – Вінниця: – p.118.
 72. Курта С.А., Воронич О.Л. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ – ПОЛІМЕР ВМІСНОЇ МАКУЛАТУРИ, ШПАЛЕР З РЕЦИКЛІНГОМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ – ЦЕЛЮЛОЗИ І ПОЛІМЕРІВ // Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS-2)» (5-7 11. 2015). – Львів: – 2015.-с.89.
 73. Олена Струмінська, Сергій Курта, Марія Байляк, Євгенія Лобко,Володимир Бортницький. БІОПОЛІМЕРИ – ОСНОВА КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ. // Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS-2)» (5-7 листопада 2015). – Львів: – 2015.-с.63.
 74. Kurta S.A., Voronych O.L., Matkivskyi M.P. Dzhura U.Ya. Monitoring at the Ukraine-Romania Cross-Border Region in Teaching Methods of Environmental Sciences. Fhysics and technology of the films and nanosystems . XV International conference. May 11-16, 2015– Івано-Ivano-Frankivsk, Ukraine.– 384.
 75. Курта С.А., Воронич О.Л. EЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ – ПОЛІМЕРВМІСНОЇ МАКУЛАТУРИ ТА ШПАЛЕР З РЕЦИКЛІНГОМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ – ЦЕЛЮЛОЗИ І ПОЛІМЕРІВ //Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». 10-11.листопада 2015 р.Київ, Збірка матеріалів.-с.64-65.
 76. Kurta Sergey . Results of quality  the Air in the Ukraine-Romania transboundary area, Ivano-Frankivsk County, Ukraine in 2014-2015 // The Conference of the project: „Clean Air Management in the Romania-Ukraine Transboundary Area (CLAMROUA)” – HUSKROUA 1101/127. 16-17/06/2015. Ivano-Frankivsk. http://www.pu.if.ua /uk/novyny/3363-vidbulosia-zakliuchne-zasidannia-mizhnarodnoi-ukrainsko-rumunskoi-konferentsii-clamroua-kontrol-za-chystotoiu-povitria-v-transkordonnomu-rehioni-ukraina-rumuniia.
 77. Kurta Sergey . Environmental protection issues in the County of Ivano-Frankivsk, Ukraine // The Conference of the project: „Clean Air Management in the Romania-Ukraine Transboundary Area (CLAMROUA)” – HUSKROUA 1101/127. 03-05/06/2015. Hotel Rivulus in Baia Mare. http://www.pu.if.ua/uk/konkursy-i-hranty/2064-mizhnarodnyi-proekt-menedzhment-chystoho-povitria-u-rumunsko-ukrainskomu-transkordonnomu-rehioni-clamroua
 78. Igor M. Mykytyn , Sergiy A. Kurtа. The massspectrometric analysis of the active phase catalysts of  Oxidative Chlorination of Ethylene to 1,2-Dichlorethane. // Zbiór artykulow naukowych, inżynieria i technologia, współczesny  tendencji  w nauce i edukacji. 30-31.01.2016. Krakow Polska, p.43-44.
 79. Курта С.А., Воронич О.Л.,. Матківський М.П.,Джура У.Я., Курта Н.С. Моніторінг чистоти повітря в транскарпатському регіоні Івано-Франківської області в 2013-2015..Українсько-Польський Семінар «Проблеми забруднення та очистки повітря:
  контроль, моніторинг, каталітичні, фотокаталітичні та сорбційні методи очистки» 6-8. 11. 2016. – Київ, Україна, ІФ Х ім. Л.В. Писаржевського НАН України, с.49-50.
 80. Sergey Kurta, Olexandra Voronych, Igor Mykytyn , Andrea Feriancová. PROPERTIES OF THE PVC POLYMER COMPOSITIONS,WITH WASTE OF CELLULOSE CONTAINING POLYMER// Zbiór abstrakty XVI Konferencję Naukowo-Techniczną „Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne”, 09-12.05.2017   Kompleks Zagroń Istebna, Polska, p.21 , // www. kompozyty. polsl. pl.
 81. Kurta Sergey, Mykytyn Igor. Nanostuktura of the surface of the catalyst CuCl(1,2) on γ-Al2O3.// Abstract book International research and practice conference NANO-2017, 23-26 august 2017, Chernivtsi Ukraine, p.424-425.
 82. A. Kurta, I.M. Mykytyn, S.V. Fedorchenko, O.M. Khatsevych// Features of the nanocatalysts structure the oxidative chlorination of ethylene. Theses of II Simposium “Modern problems of nanocatalysis NANO CAT 2017” 25-29.09.2017. Kiev. p. 23.
 83. Рібун В.С., Курта С.А., Федорченко С.В. Депарафінізація моторних палив, як один зі способів підвищення октанового числа бензину та метанового числа дизелю // IV наукова практична конференція з міжнародною участю 18-21 травня 2017, Чернівці, вид. БДМУ,  с.142.
 84. Sergiy Kurta, Ihor Mykytyn, Victoria Ribun, Olga Khatsevich. Features of the structure active centers of industrial catalysts for the oxidative chlorination of ethylene // Virtual International Conference on Recent Research in Materials and Engineering (I.C.R.R.M.E 2018) is being organized on 27-28, March 2018 by Knewton Institute, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India.p.1-17.
 85. Victoria Ribun, Sergiy Kurta .SYNTHESIS AND PROPERTIES OF THE MOTOR FUELS COMBUSTION ACTIVATORS // XI International Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11). May 21 – 25, 2018 , Ivano-Frankivsk, Ukraine. P.
 86. Sergiy Kurta, Martha Zap. Kompozycje biopolimerowe na bazie miodu, wosku i propolisu do profilaktycznej gumy do żucia// 17th Scientific and Technical Conference “Engineering Polymers and Composites , 8-11 maja 2018 Szczyrk, Polska.р.35-36, icepc.com.pl.
 87. Viktoriia Ribun, Sergey Kurta, Taras Gromovy. THE IMPROVEMENT OF SYNTHESIS TECHNOLOGY OF OXYGEN-GENERATING ADDITIVES TO DIESEL FUEL// Conference Faculty of Energy and Fuels (AGH UST in Krakow,19-21.09.2018.
 88. Sergey Kurta, Nadiya Boyko, Marta Tsap: Chewing gum based on natural honey, wax and bee-glue for the prevention and treatment of periodontal diseases// International “INNOVATION – 2018” Forum on August 27-29, 09.2018. Start-ups competition, Kyiv, Ukraine.
 89. Tsap M.R,Kurta S.A., Khatsevich O.M : Chewing gum based on natural honey, wax and bee-glue for the prevention and treatment of periodontal diseases// International XXVII International Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN ,May 20-25 2019,Ivano-Frankivsk, Ukraine. p.70-71.
 90. Рібун В.С., Пенгрин М.Р., Курта С.А. Особливості синтезу та властивості оксиген вмісних присадок згоряння моторних палив // Тези докладу XVII ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії // Дніпро 20-23 травня 2019 р. ст.80-82
 91. Марта Цап, Сергій Курта . Біополімерні композиції на основі меду, воску і прополісу.\\ Тези докладу Всеукраїнськj] науковj] конференції «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ХІМІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ  ТАСХ-2019», 10 квітня 2019 року  Дніпро. с.59-71. Україна.
 92. Viktoriia Ribun , Sergiy Kurta , Mariia Penhryn. Properties Of Gasoline With Additives Of Combustion Activators \\ Theses 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING” , June 24-28, 2019, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, p.277.
 93. Sergiy Kurta. Clean Air Management in the Romania-Ukraine Transboundary Area (CLAMROUA) HUSKROUA/1101/127 \\ CLOSING CONFERENCE Hungary–Slovakia–Romania–Ukraine ENPI CBC Programme 2007-2013, 21st of March, 2019 Derenivska Kupil Resort, Nyzhnje Solotvyno, Ukraine, p.39-40.
 94. Марта Цап., Сергій Курта. БІОПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ МЕДУ, ВОСКУ І ПРОПОЛІСУ .Тези конференції «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ХІМІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ ТАСХ-2019», 10 КВІТНЯ 2019 РОКУ . МОН ДДАЕУ http://www.dsau.dp.ua. с.69 .
 95. Хацевич О.М.,Федорченко С.В.,Ляшок Т.В.,Курта С.А.,Нетикша В.В. Синтез та властивості карбамідо-формальдегілного пінопласту.// Тези ХХ міжнародної конференції студентів та аспірантів, 15-17 травня 2019 року, Київський університет імені Т. Шевченка.с.195. м. Київ. http://conference.chem.univ.kiev.ua/index.php?id=9
 96. Sergii Kurta. DEVELOPMENT OF THE ENVIROMENTAL FRIENDLY AND FUNCTIONAL COMPOSITE POLYMER PRODUCTS(功能复合高分子产品的开发和无害化处理)//22-27 .09.2019: 2nd G60 Scitech innovation valley talent Summit in Jiaksing Zhejiang prov.China.p.12-14.
 97. Сергій Курта, Надія Бойко, Олена Негря, Ольга Хацевич, Марта Цап \\ БІОПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ МЕДУ, ВОСКУ І ПРОПОЛІСУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГІНГІВІТУ, ПАРОДОНТИТУ І ПАРОДОНТОЗУ\\ Тези Наукова конференція “Бабенківські читання” (МОЗ ІФНМУ № 361 від 31 січня 2019 р. Реєстру з΄їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій) відбудеться 24-25 жовтня 2019 р.«Арніка» м. Яремче. Івано-Франківськ Україна.с.66-67.
 98. Kurta S. A, Khatsevich O.M1., Kurotchin M.R.1, Buzdigan C.V. Nanostructural properties of extracts of the flavors and aromas substances natural coffee.// Аbstract book 7th International research and practice Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” NANO-2019.27 – 30 August 2019 in Lviv Polytechnic National University / Lviv, Ukraine.
 99. Sergiy Kurta ., Olga Khatsevich ., Mariia Yakubiak. Nanostrukturalne właściwości ekstraktów substancji aromatycznych naturalnej kawy // Abstracty. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechno-logia wobec oczekiwań XXI w. Lublin, 13 grudnia 2019 r. Wydawnictwa Naukowego TYGIEL (www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl).,  р.19.
 100. Kurta S. A., Khatsevich O.M., Yakubiak M.R. Composition and molecular weight distribution of substances from natural coffee extracts ,//Thesses international 12-th International Conference Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-12), June 1-5,2020, Kamianets-Podіlskyi, Ukraine/(s6-084) https://online.icepom.in.ua/abstract/s6/ s6-084
 101. S. Fedorishin1, S.A. Kurtа. Nostructural properties of latexes for the synthesis of polyvinylchloride // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2020). Abstract Book of participants of the International.Research and practice conference, 26 – 29 August 2020, Lviv. Edited by Dr. Olena Fesenko. Kyiv: LLC «Computer-publishing, information center», 2020, 552р…, P._274-275
 102. Курта С.А.., Хацевич О.М.., Якубяк М. Р. Удосконалення технології та властивостей обсмажування та екстрагування кави зі збереженням букету ароматів// Міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів», 22–25 вересня 2020 р. в ОНАХТ  м. Одеса. Ст.3-4_.
 103. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОІЗОЛУ.

Неміш Андрій, Курта Сергій Андрійович, Болехан Василь. Матеріали  VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 1 липня 2020 року) СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ІАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ВИРОБНИЦТВА:с.164-169 https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/07/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_07_01_tezy.pdf

 1. Курта С.А.,Хацевич О.М, Композиції воску, меду, пилку і прополісу, як основа для

жувальної гумки. Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції.”Applied scientific  and technical research”, 1-3 квітня 2020 м. Івано-Франківськ. С.3-4. http://ukrtsa.org.ua/media/theses/4-prykladni-naukovo-tekhnichni-doslidzhennia/ATSU2020 T1_P3.pdf

 1. Professor Doc. Sergey Kurta, Ph.D. Olga Khatsevych, master Vasyl Bolekhan, schoolboy Nemіsh Andriy . IMPROVING THE TECHNOLOGY OF SY NTHESIS AND ADVANCE PROPERTIES OF UREA-FORMALDEHYDE POLYFOAM. // Theses of the reports. X Ukrainian-Polish Scientific conference  “Polymers of special applications” Lviv, September 21-24, 2020 ,р.71-72.
 2. Sergij Кurta, Olga Khatsevich, Nadia Kurta. NANO STRUKTURALNE KOMPOZYCJE  NA  BAZIE  KARMELIZOWANEGO  MIODU// Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii” (online) 27 listopada 2020 roku. р. 26-27 http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/77D3B81A-79AB-B876-9401-FC4C48AE43B7
 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОПЛАСТІВ. Неміш А.Р.,член гуртка кафедри хімії, учень 9-Б класу Івано-Франківської ЗОСШ 11. Науковий керівник – Курта С.А., доктор технічних наук, професор.с.316-317. ЕВРИКА – ХХІ. ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.Ів-Франківськ 2020р.333стр.
 4. Андрій Неміш, Сергій Курта. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОІЗОЛУ. Матеріали міжнародної конференції: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ Міжнародна студентська наукова конференція • 18.12.2020 • Ужгород, UKR. https://doi.org/10.36074/18.12.2020.v3.03. Дата публікації: грудень 22, 2020. С.44-46. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/7381/7361
 5. Андрій Неміш, Сергій Курта. Улучшение технологии синтеза и свойств пеноизола. Доклад победителя  ХИМ009, 2 место на Молодежный конкурс научно-технических проектов РОСТ 2020. Суперфинал: 18—24 января 2021. ХИМ009 – Немиш Андрей Романович. https://drive.google.com/file/d/1_7B1rCKDGlyODvBOcNjABhhC–yJXBjw/view
 6. Рій В.Р., Курта С.А.Дослідження сополімеризації хлорорганічних відходів для бітумних композицій. Матеріали 1 міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми хімії,матеріалознавства та екології» м. Луцьк 12-14 .05.2021. Видав. Луцького націон. У-ту -314с. ISBN 978-966-600-733-2 с.51-52. https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/i-mizhnarodna-naukova-konferenciya-aktualni-problemi-khimii-materialoznavstva-ta
 7. Гайналь М. Курта С.А. Синтез рекційно здатних поліорганосилоксанів шляхом деполімеризації. Матеріали 1 міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми хімії,матеріалознавства та екології» м. Луцьк 12-14 .05.2021. Видав. Луцького націон. У-ту -314с. ISBN 978-966-600-733-2 с.55-56.. https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/i-mizhnarodna-naukova-konferenciya-aktualni-problemi-khimii-materialoznavstva-ta
 8. Sergiy Kurta, Oleksandra Voronych, Mychajło Ilnicki, Smolianin Oleg. TECHNOLOGIA SEPARACJI I RECYKLINGU POLIMERU ZAWARTYCH ODPADÓW MAKULATURA DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH. Тези докладу на конференції: IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego”.Lodz Polska 10.06.2021, р. 11-15. http://www.ibwch.lodz.pl/ innowacyjne-oblicza-przemyslu-wlokienniczego,43
 9. . Nemish A.R., prof. Kurta S.A. Porous surface structure and physicochemical properties of urea-formaldehyde foam. Abstact.«Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2021), 25 – 28 August 2021 Lviv, Ukraine.  321-322. http://nano-conference.iop.kiev.ua/en/
 10. Проф.д.т.н. Курта С.А. ,доц.к.т.н. Хацевич О.М,а, доц.к.т.н. Федорченко С.В. // УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОСМАЖУВАННЯ ТА ЕКСТРАГУВАННЯ НАТУРА-ЛЬНОЇ КАВИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ СМАКІВ ТА АРОМАТІВ. Тези всеукраїнської конференції наукових дослідників, Львів -20-25,09.2021.Записки української науково-дослідної асоціації. УДК(001)+ (54+61) +53. ISBN 978-617-10-0671-3.Львів, ЛНУ ім. І. Франка с.38. https://drive.google.com/file/d/1 PkP84cU z40CKb5 -6GTGcDFRK4JHnv5LG/view 2021
 11. Сергій Курта, Ольга Хацевич. ПРОФІЛАКТИЧНА ЖУЙКА НА ОСНОВІ ПРИРОДНОГО МЕДУ ВОСУ І ПРОПОЛІСУ.Тези II CISP Conference «MODERN SCIENCE: CONCEPTS, THEORIES AND METHODS OF BASIC AND APPLIED RESEARCH».Міжнародна науково-практична конференція 24.12.2021 • Вінниця, UKR – Відень, AUT. c.155-156.ISBN: 978-1-68564-133-7 | Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, OUCI | © CC BY 4.0. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.12.2021.029.Опубліковано: 11.01.2022р. INTERNA-TIONAL SCIENTIFIC JOURNAL GRAIL OF SCIENCENo11 byNGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine)LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria)Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»No 11. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/24.12.2021/713
 12. Kurta S.A., Khatsevich O.M., Fedorchenko S.V., Tagir M. Decrystallization and stabilization of liquid bee honey during storage // INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” (The NANO-2022 Conference is dedicated to the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development) 25-27 of August 2022 Lviv, UKRAINE Abstract book С.289-290(349-350).
 13. Kurta Sergiy , Rega Anna , Yaremchuk Lilya. INVESTIGATION OF COMPOSITION AND NANOSTRUCTURAL PROPERTIES OF INDUSTRIAL COMMERCIAL ANTI-PYRENES Sb2O3 .с.10-12. 2 nd INTERNATIONAL RESEARCH and PRACTICE CONFERENCE «NANOOBJECTS & NANOSTRUCTURING» (N&N‒2022) September 26‒28, 2022 Lviv, Ukraine.
 14. Курта С., Гивель С., Рій В. Підвищення міцності та зниження токсичності карбамідо-формальдегідного теплоізоляйного пінопласту.// Тези ХV Українська конференція з високомолекулярних сполук з міжнародною участю «ВМС-2022» (25-27 жовтня 2022 року). Матеріали конференції. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 300 с.ISBN 978-617-520-374-3  с. 91.
 15. Sergiy Kurta, Olga Shevchenko, Olga Khatsevich, Sofia Fedorchenko, Volodymyr Riy, Solomia Givel. MECHANISM OF ACTION OF THE FIRE RETARDANT AND HCL ACCEPTOR COM-PLEX FOR PVC PRODUCTS.  Program konferencji XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECH-NICZNA  POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE . KOMPO-ZYTY 2022. 25 – 28 październik 2022. USTROŃ Polska,  Р.37 HTTP://WWW.ICEPC. COM. PL/INDEX.  PHP?ID=PU.
 16. Сергій Курта. Profilaktyczna guma do żucia na bazie miodu pszczelego, wosku i propolisu do profilaktyki i leczenia chorób przyzębia. Programa International Scientific Conference “Security in crisis situations in the border regions of Poland and Ukraine”: 17-18 November 2022. Event Address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Racławickie 14 .20-950 Lubli.
 17. Курта С. А., Воронич О., Ільницький М Технологія і обладнання подрібнення паперово-полімерної упаковки, сепарації та рециклінгу целюлози і полімерів для теплоізоляції. Тези. Ст.113-116. Дорожня карта реалізації Закону України «Про управління відходами»: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Київ, 24–25 листопада 2023 р.). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2023. Всього– 248 с.
 18. Sergiy Kurta , Chrystyna Kushmelyuk .» Nanostructural and biochemical properties of natural isoprene hexaoligomer from amaranth oil». Department of Chemistry of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University “, Ivano-Frankivsk. Ukraine. Abstract Book 11 anternational research”Nanotechnologies and Nanomaterials” NANO-2023  Ukraine , Bukovel, 16-19August 2023 р. р.298-300.  https://nano-conference.iop.kiev.ua/en/participants.html
 19. A. Kurta, I.F. Myroniuk. Catalytic methods of decontamination and protection of the surface of different materials from contamination with radioactive dust..  International Conference «Current Problems in Catalysis»CPC-2023 National Academy of Sciences of Ukraine L.V. Pysarzhevskii Institute of Physical Chemistry of NAS of Ukraine Kyiv, Ukraine September 25-29,10. 2023 12.45-13.00 .S-35 .S-35 t с. 150 -151.   http://nanocatalysis.kiev.ua/CPC-2023_Abstracts.pdf

Ідекс Хірша на:  Scopus h-індекс =5,  Web of science : h-індекс =5

Всього публікацій: 261, в т.ч.:

3-монографії

                             10-навчально-методичних посібників, підручників;

                             31- статті в наук. метр. базі Scopus і Veb of Science

                             58-статті в н\т часописах України;

                             39-охоронних документів, в.т.ч.14-А.Свід.18-Патент України;10-Св.Ав. пр на твір

                            123 –виступи на міжнародних н\т конференціях та симпозіумах.

2010-2011  рр. — керівник проекту на виконання міжнародного н/д проекту з Китайською народною республікою, через МОН України, по темі « Стимулюючі полімерні плівкоутворюючі  композиції для агрохімічної технології передпосівної обробки насіння», з загальною сумою фінансування на університет 10 тис. USD.

2013-2015 р. — керівник проекту спільного з Румунією міжнародного проекту  співробітництва HUCKROUA, CLAMROUA №1101/127  : «Контроль та аналіз чистоти  повітря в Транскарпатському регіоні» від ПНУ на суму в 38 тис. євро.

06.02.2017 до 06.04.2017- науково – педагогічне стажування на факультеті промислової технології університету імені Олександр Дубчака в м. Тренчин в рамках конкурсного відбору Національної стипендіальної програми Словацької Народної Республіки SAIA  для підтримки мобільності викладачів університетів і науковців .

2018 р.- переможець  обласного конкурсу стартапів в м. Івано-франківську за темою «Жуйка на основі меду, воску та прополісу для профілактики і лікування гінгівіту, пародонтиту і пародонтозу з фінансуванням  100 тис. Грн.

2017-2023рр. Дійсний  член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.07  за спеціальністю 05.17.04–технологія продуктів органічного синтезу в університеті «Львівська політехніка» м. Львів.

З  01.11.2023 р.  до– 31.10.2026 року, разом з доцентами кафедри хімії Хацевич О.М.,Микитин І.М., Федорченко С.А, виграв конкурс і став  виконавцем проекту на суму 30 тис.ЄВРО: «Моніторинг об’єктів навколишнього середовища в контексті Європейської інтеграції» 101127251 — MEOEU — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH в рамках напряму Жана Моне програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом на виконання зобов’язань Грантової угоди з Європейським виконавчим агентством з питань освіти та культури (EACEA) № 101127251 — ES PRSE EU від 01 листопада 2023 року.

ПРЕДМЕТИ, НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАННЯ

 1. Будова речовини
 2. Органічна хімія
 3. Хімія і технологія високомолекулярних   сполук.
 4. Хімія і технологія хлорорганічних   сполук
 5. Наповнювачі і пігменти.
 6. Амінопласти.
 7. Хімія природних вуглеводів  і  полісахаридів .
 8. Біотехнології харчових продуктів
 9. Хімія і технологія апіпродуктів

10.Термокаталітичні процеси в органічному синтезі.

11.Координаційна хімія.

 1. Біонеорганічна хімія.
 2. Processes of Organic Synthesis.
 3. Криміналістична хімічна експертиза.

15.Квантова хімія.

 1. Основи нафтохімії.

ЗВАННЯ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО

1988 —    Заслужений   винахідник  СРСР  ( 18 авторських свідоцтв  СРСР,  10 патентів  України  ( почесна  медаль).

1986 -1987     Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській Атомній станції в 1986 році  (почесна медаль).

19869—2003 — голова  міськрайонної  організації  (м. Калуш)  Спілки «Чорнобиль» України.

2005-2006  —   Учасник  і  домінант  конкурсу Американської  асоціації  «Хто  є хто в науці і  інженерії», сертифікат.

2005 – 2008 —     Член-кореспондент  АТН  України  м.Київ,  диплом.

2008 -2023р. Академік АТН України  м. Київ (диплом № 155 від 11.04.2008р.), в області  нанотехнологій., голова Івано-Франківського  відділення АТН України

Напрямки та галузі наукових інтересів:

 1. Полімеризація ВХ на поверхні дисперсних окислів з отриманням високонаповнених ПВХ композицій..
 2. Удосконалення технології синтезу ДХЕ і ВХ з утилізацією хлорорганічних відходів.
 3. Біохімічні полімерні композиції для агрохімічної технології передпосіної обробки насіння сільськогосподарських культур з мінімальним використанням мінеральних добрив.
 4. Екологічні чисті технології та обладнання для сепарації та рециклінгу паперових відходів-макулатури  із вмістом полімерів.
 5. Улосконалення технології виробництва поро- та пінопластів на основі карбамідо-формальдегідних смол.
 6. Удосконалення технології обсмажування та екстрації пахучих речовин з кави та їх вплив на метаболізм алкоголю.
 7. Жуйка на основі меду , воску і прополісу для лікування та профілактики пародонтозу та інших стоматогічних захворювань.
 8. Гідрофобізація поверхні твердих тіл деполімеризатами поліорганосилоксанів.
 9. Декристалізація та стабілізація рідкого агрегатного стану меду при довготривалому зберіганні.
 10. Удосконалення технології виробництва абсолютизованого біоетанолу і біодизелю з природних олій і жирів, як спеціальних оксигенгенеруючих присадок для моторних палив.
 11. Утилізація відходів виробництва деревного вугілля та хлоророганічних сполук в складі бітумно-асфальтових композицій.
 12. Удосконалення методів екстракції біологічно активних речовин сквалену і сквалану з амарантової олії.