Микитин Ігор Михайлович

Доцент, кандидат технічних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчив з відзнакою Калуський хіміко-технологічний технікум у 1999 р. за спеціальністю 8.091601 «Хімічна технологія органічних речовин» з присвоєнням кваліфікації технолог. Після закінчення технікуму поступив у Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, який також закінчив з відзнакою у 2003 р. і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобув кваліфікацію хіміка, викладача.

У 2003-2006 рр. навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

3 липня 2009 року успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(I)(II)/γ-Al2O3» на спеціалізованій вченій раді Д 35.052.07 при Національному університеті “Львівська політехніка” та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу.

З 2007 р. по 2011 р. працював на ТОВ «Карпатнафтохім» у цеху по виробництву хлорвінілу, спочатку апаратником окислювального хлорування етилену шостого розряду, потім апаратником газорозділення шостого розряду і в кінці старшим майстром зміни цеху по виробництву хлорвінілу.

З 2011 працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» викладачем на кафедрі хімії. З 2018 – доцент кафедри хімії.

Участь у вебінарах, конференціях, семінарах:

Certificate of Reviewing: PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE

СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації: Ключові елементи формування проєктної заявки

Сертифікат: ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сертифікат: Research Smarter: Визначення експертів за допомогою даних Web of Science

Сертифікат: 20 років Будапештській ініціативі відкритого доступу: як змінився публікаційний ландшафт

Сертифікат: Можливості референс-менеджера EndNote для роботи з біографією

Сертифікат: 2020 – вебінар «Strengthening your Research Impact in a digital analytics era – Discover the Difference with ScienceDirect» (Elsevier) 

2020 – Very Verified. Онлайн-курс з медіаграмотності (EdEra)

Сертифікат: Very Verified_ онлайн-курс з медіаграмотності;

Сертифікат: 1 та 2 сесія онлайн-навчання з інфомедійної грамотності.

Сертифікат: Using Stories to Build an English-Speaking Environment

Сертифікат: Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science

Сертифікат: Journal Citation Reports

Сертифікат: Новий інтерфейс Web of Science

Сертифікат: Робота у у новій Web of Science Core Collection

Сертифікат: Світ наукових видань

 1. Кристалоквазіхімічні розрахунки та прогнозування властивостей сполук типу шпінелей / С.С. Лісняк, І.Й. Перкатюк, І.М. Микитин і ін. // Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. – 2001 – Випуск ІІ. – С. 114-120.
 2. Бітнєва А.В., Закржевський О.Ю., Микитин І.М. Кристалоквазіхімічні розрахунки та прогнозування властивостей сполук типу шпінелей // Збірка тез доповідей 2 Всеукраїнської конференції студентів і аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ, 17–18 трав., 2001 р.
 3. Курта С.А., Хабер М.В., Микитин І.М. Вивчення впливу інгібуючих добавок бензолу та гексахлорбензолу на піроліз 1,2-дихлоретану // Вісник Прикарпатського університету. Хімія. – 2002. – Випуск ІІ. – С. 49-55.
 4. Курта С.А, Микитин І.М., Хабер М.В. Дослідження особливостей реакції каталітичного оксіхлорування етилену // Звіт. наукова конференція кафедри хімії Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 15–23 квітня. 2003 р.  Івано-Франківськ,  2003. – С. 16.
 5. Микитин І.М. Дослідження особливостей реакції каталітичного оксіхлорування етилену // Збірник студентських наукових праць “Еврика ІV”. – Івано-Франківськ, 2003 р.
 6. Курта С.А. Дослідження роботи промислового каталізатора процесу оксіхлорування етилену / С.А. Курта, М. В. Хабер, І.М. Микитин // Хімічна промисловість України. – 2003. – № 2 (55). – С. 9-14.
 7. Курта С.А. Вивчення характеристик промислового каталізатора оксіхлорування етилену в процесі експлуатації / С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер // Тези доп. науково-технічної конференції студентів і аспірантів “Хімія та сучасні технології”, м. Дніпропетровськ, 26–28 травня 2003. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 162-163.
 8. Курта С.А. Розчинність промислового каталізатора процесу прямого хлорування етилену та вплив його вмісту на якість 1,2-дихлоретану / С.А. Курта, М.В. Хабер, І.М. Микитин // Хімічна промисловість України. – 2003. – № 6. – С. 33-38.
 9. Курта С.А. Дослідження умов регенерації каталізатора окислювального хлорування етилену / С.А. Курта, М.В. Хабер, І.М. Микитин // Вопросы химии и химической технологии. – 2003. – № 6. – С. 80-85.
 10. Курта С.А., Хабер М.В., Микитин І.М. Дослідження процесу каталітичного хлорування етилену // Вісник Прикарпатського університету. Хімія. – 2004. – Випуск ІV. – С. 49-55.
 11. Курта С.А. Вивчення ефективності використання етилену в процесі оксіхлорування етилену в 1,2-дихлоретан / С.А. Курта, І.М. Микитин // Тези доповідей науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості”, м. Львів, 14–16 вересня 2004 р. – Львів, 2004. – С. 316-317.
 12. Микитин І.М. Моделювання промислового процесу окислювального хлорування етилену на дослідно-лабораторній установці з використанням реальних технологічних газів і сировини / І.М. Микитин, С.А. Курта // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених з актуальних питань хімії, м. Дніпропетровськ, 7–12 червня 2004 р. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 42.
 13. Курта С.А. Дослідження впливу Fe+3 на процес отруєння каталізатора СuCl2, нанесеного на γ-Аl2О3 / С.А. Курта, М.В. Хабер, І.М. Микитин // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т. 5, № 4. – С. 804-809.
 14. Курта С.А. Исследование зависимости активности катализатора окислительного хлорирования этилена от условий регенерации / С.А. Курта, И.М. Мыкытын, М.В. Хабер // Журнал прикладной химии. – СПб., 2005. – Т. 78, № . 7. – С. 1110-1113.
 15. Курта С.А. Гранулометричні дослідження каталізатора оксіхлорування етилену / С.А. Курта, М.В. Хабер, І.М. Микитин // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т. 6, № 3. – С. 476-480.
 16. Микитин І.М. Вивчення отруєння каталізатора оксіхлорування етилену // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, м. Харків, 17–20 травня 2005 р. – Харків, 2005. – С. 54.
 17. Курта С.А. Гранулометричний склад каталізатора процесу оксіхлорування етилену / С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2005”, м. Дніпропетровськ, 7–21 лютого 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 63.
 18. Микитин І.М. Дослідження хімії поверхні та складу каталізатора окислювального хлорування етилену / І.М. Микитин, С.А. Курта, М.В. Хабер // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2005”, м. Дніпропетровськ, 20–30 червня 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 48-49.
 19. Спосіб одержання каталізатора окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан: Пат. 2005 11892 Україна / С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер, П.Т. Скакун (Україна).
 20. Микитин І.М. Дослідження зміни розприділення частинок каталізатора за розмірами в процесі окислювального хлорування етилену протягом довгого періоду часу / І.М. Микитин, С.А. Курта, М.В. Хабер // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу – 2005”, м. Дніпропетровськ, 19–30 вересня 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 74-75.
 21. Курта С.А., Сіренко Г.В., Шийчук А.В., Федорченко С.В., Микитин І.М.  Хімія. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності хімія і агрохімія та ґрунтознавство // Івано-Франківськ: видавництво «Плай», 2005. – 184 с.
 22. Микитин І.М. Носій і каталізатор окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан на основі високодисперсного кремнезему і хлориду міді / І.М. Микитин, С.А. Курта, О.С. Курта // Материалы ХХІІ научной конференции стран СНГ “Дисперсные системы”, г. Одесса, 18–22 сентября 2006 р. – Одеса, 2006. – С. 234-235.
 23. Спосіб одержання 1,2-дихлоретану окислювальним хлоруванням етилену: Пат. 2006 06592 Україна / С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер, П.Т. Скакун (Україна).
 24. Микитин І.М. Процес окислювального хлорування етилену на каталізаторі CuCl2/γ-Al2O3 / І.М. Микитин // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Черкаські хімічні читання – 2006”, м. Черкаси, 10–12 вересня 2006 р. – Черкаси, 2006. – С. 77.
 25. Микитин І.М. Будова реакційних центрів на поверхні дисперсного γ-Al2O3 з нанесеними хлоридами міді / І.М. Микитин, С.А. Курта // Матеріали ХІ Міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”, м. Івано-Франківськ, 7–12 травня 2007 р. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 91-92.
 26. Курта С. А., Микитин І.М., Проник О.Д. Дослідно-лабораторна установка для моделювання промислового процесу окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан. Патент на корисну модель 200700022 Україна, МПК (2006) В01J 10/00, C07C 17/08 (2007.01); заявник і патентоволодар Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № 24933 ; заявл.  02.01.2007 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. – 4 с.
 27. Микитин І.М. Характеристика та активність каталізаторів окислювального хлорування етилену різного походження / І.М. Микитин, С.А. Курта, О.С. Курта // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т. 9, № 1. – С. 143-148.
 28.  Курта С.А. Будова активних центрів на поверхні каталізаторів CuCl2/γAl2O3 / С.А. Курта, І.М. Микитин, О.С. Курта // Фізика і хімія твердого тіла. − 2008. − Т. 9, № 3. − С. 577-582.
 29. Курта С.А. Активні центри каталізатора CuCl2 на поверхні γ-Al2O3 та механізм реакції оксіхлорування етилену в 1,2-дихлоретан / С.А. Курта, І.М. Микитин // Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю Національної академії наук України “Хімія, фізика та технологія поверхні наноматеріалів”, м. Київ, 28–30 травня 2008 р. – К., 2008. – С. 91-92.
 30. Курта С.А. Екологічні ресурсозберігаючі технології синтезу органічних продуктів з рециклінгом відходів виробництва / С.А. Курта, І.М. Микитин, С.В. Федорченко // Сборник научных докладов научно-практической конференции «Влияние научных исследований». – Бы’дгощ, 28-30 квіт., 2013 р.
 31. Kurtа S.А. Crystalquasichemical mechanism of catalysis in the surface layer of nanostructures СuCln/Al2O3 / S.А. Kurtа, Т.R. Tatarchuk, І.М. Mykytyn  // Materials XIV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures (ICPTTFN-XIV). – May, 20-25, 2013 Ivano-Frankivsk, Ukraine.
 32. Курта С.А. Кристалоквазіхімічний механізм каталізу окисного хлорування етилену / С.А. Курта, Т.Р. Татарчук, І.М. Микитин // Український хімічний журнал. – 2013. – С. 101-106.
 33. Микитин І.М. Практичні наукові дослідження по очищенню питтєвої води від нафтопродуктів / І.М. Микитин, С.В. Федорченко, С.А. Курта // Сборник научных докладов научно-практической конференции «Теория и практика актуальных научных исследований». – Люблин, 29–31 липня, 2013 р.
 34. Kurta S.A., Mykytyn I.M., Tatarchuk T.R. Structure and the catalysis mechanism of oxidative chlorination in nanostructural layers of a surface of oxide of aluminum // Nanoscale Research Letters 2014, 9:357 (15 July 2014).
 35. Kurtа S.А., Mykytyn І.М. Green technology recycling highly toxic industrial waste // Technology audit and production reserves. – No 1/3 (15), 2014, pp. 31-34.
 36. Mykytyn І.М., Kurtа S.А. The mass spectrometric analysis of the active phase catalysts of oxidative chlorination of ethylene to 1,2-dichlorethane // Zbiór artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Inżynieriа i technologiа. Współczesne tendencje w nauce i edukacji». – Kraków, 30.01–31.01, 2016.
 37. Микитин І.М., Курта С.А. Масспектроскопія каталізаторів окисного хлорування етилену // Zbiór artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Inżynieriа i technologiа. Współczesne tendencje w nauce i edukacji». – Kraków, 30.01–31.01, 2016.
 38. Миронюк І.Ф., Микитин І.М. Електрохімія та її практичні аспекти: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 174 с.
 39. Федорченко С.В., Микитин І.М., Курта С.А. Методичні вказівки до самостійної роботи з органічної хімії. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 125 с.
 40. Kurta S., Voronich A., Mykytyn I., Feriancova A. Properties of the PVC polymer compositions, with waste of cellulose containing polymer // XVI konferencja Naukowo-Techniczna «Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Kompozyty 2017.». – Gliwice-Istebna, 09.05–12.05, 2017.
 41. Mykytyn І., Kurtа S., Ribun V. Nanostructured structural features of the surface of the catalyst СunClm on γ-Al2O3 // Materials XVI International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – May, 15–20, 2017 Ivano-Frankivsk, Ukraine.
 42. Kurtа S., Mykytyn І. Nanostructure of the catalyst surface CuCl(1,2) on γ-Al2O3 // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017). – Chernivtsi, Ukraine. 23–26 August 2017.
 43. Mandzyuk V.I., Myronyuk I.F., Sachko V.M., Mykytyn І.M. Template synthesis of mesoporous carbon material // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017). – Chernivtsi, Ukraine. 23–26 August 2017.
 44. Kurta S.A., Mykytyn I.M., Fedorchenko S.V., Khatsevych O.M. Features of the nanocatalysts structure the oxidative chlorination of ethylene // II Symposium «Modern problems of nanocatalysis» NANOCAT 2017. – Kyiv, Ukraine. 24–29 September 2017.
 45. Sigareva N.V., Mykytyn I.M., Myroniuk I.F., Gorelov B.M., Mishchenko V.M., Starokadomskiy D.L. Thermal stability of magnetic composites with polymer-encapsulated particles of fillers // Book of abstracts of III Ukrainian-Polish scientific conference “Membrane and sorption processes and technologies” – Kyiv, Ukraine. 12–14 December 2017.
 46. Kurta S., Mykytyn I., Ribun V., Khatsevich O. Features of the structure active centers of industrial catalysts for the oxidative chlorination of ethylene // International Conference on Recent Research in Materials and Engineering. – 27-28/03/2018.
 47. Kurta S., Mykytyn I., Ribun V., Khatsevich O. Features of the structure active centers of industrial catalysts for the oxidative chlorination of ethylene // International Journal of Engineering & Technology, 7 (2.23), 2018, pp. 307-316.
 48. Kurta S., Mykytyn I., Voronych A. Ribun V. Monitoring Ambient Air Quality in the Carpathian Region of Ukraine // J. Chem. Chem. Eng, 12, 2018, pp. 31-37.
 49. Mandzyuk, V.I.,  Myronyuk, I.F.,  Sachko, V.M.,  Rachiy, B.I.,  Kulyk, Y.,  Mykytyn, I.M.  Structure and electrochemical properties of Saccharide-derived Porous carbon materials.  Journal of Nano- and Electronic Physics, (2018) Volume 10, Issue 2, 02018 (7pp).
 50. Kurta S.A., Mykytyn I.M., Khatsevych O.M., Ribun V.S. Mechanism of catalytic additive chlorination of ethylene to 1,2-dichloroethane // Theoretical and experimental Chemistry, Vol. 54, No. 4, September, 2018 (Russian Original Vol. 54, No. 4, July-August, 2018), pp. 258-264.
 51. I.F.Myroniuk, T.R.Tatarchuk, H.V.Vasylyeva, I.P.Yaremiy, I.M. Mykytyn. Morphology, Phase Composition and Radiological properties of Fly Ash obtained from the Burshtyn Thermal Power Plant. PCSS, vol.19, №2 (2018) p.171-178
 52. Sigareva N.V., Mykytyn I.M., Myroniuk I.F., Abramov N.V., Gorelov B.M., Mishchenko V.M., Starokadomsky D.L. Magnetic and mechanical properties of epoxy magnetocomposites // Ukrainian Conference with International participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface”, 23–24 May 2018, Kyiv, Ukraine. P. 148.
 53. I. Mironyuk, T. Tatarchuk, Mu. Naushad, H. Vasylyeva, I. Mykytyn. Highly efficient adsorption of strontium ions by carbonated mesoporous TiO2, Journal of Molecular Liquids, 285 (2019) 742-753.
 54. Mironyuk, T. Tatarchuk, H. Vasylyeva, V. M. Gun’ko, I. Mykytyn, Effects of chemosorbed arsenate groups on the mesoporous titania morphology and enhanced adsorption properties towards Sr(II) cations, Journal of Molecular Liquids, 282 (2019) 587-597.
 55. Sigareva N.V., Mykytyn I.M., Myroniuk I.F., Gorelov N.V., Mishchenko V.M., Starokadomsky D.L. Thermodestruction of hybrid composites with microspheres coated with semiconductor and dielectric // 7th International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” NANO-2019. 27–30 August. 2019 Lviv Polytechnic National University.
 56. Mironyuk, I., Tatarchuk, T., Vasylyeva, H., Naushad, M., Mykytyn, I. Adsorption of Sr(II) cations onto phosphated mesoporous titanium dioxide: Mechanism, isotherm and kinetics studies // Journal of Environmental Chemical Engineering. 7 (2019)
 57. Стельмах Г.І., Микитин І.М., Курта С.А. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з курсу «Хімія ВМС» // Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2019. – 92 с.
 58. Стельмах М.І., Микитин І.М., Хацевич О.М. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з курсу «Хімічна технологія» // Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2019. – 109 с.
 59. Серняк І.М., Микитин І.М., Курта С.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з органічної хімії (Ароматичні вуглеводні) // Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2019. – 119 с.
 60. Ivan Mironyuk, Tetiana Tatarchuk, Natalia Paliychuk, Iryna Heviuk, Alexander Horpynko, Oleg Yarema, Ihor Mykytyn, Effect of surface-modified fly ash on compressive strength of cement mortar, Materials Today: Proceedings, 2019
 61.  V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn. Адсорбція катіонів Co2+ і радіоактивного 60Со мезопористим TiO2. Хімія, фізика та технологія поверхні, 2019, 10 (4), 446-457.
 62. H. V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn, N. Danylyuk. Адсорбція йонів барію та цинку мезопористим ТіО2 з хемосорбованими карбонатними групами. Фізика і хімія твердого тіла, Том 20, № 3 (2019), Р. 282-290. 
 63. Mironyuk I., Vasylyeva H., Tatarchuk T., Mykytyn I., Danyliuk N. Adsorption of Ba(II) and Zn(II) cations by mesoporous TiO2 // XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems, ICPTTFN-XVIІ 2019, May, 20–25 – Ivano-Frankivsk. – 2019. – 59 р.
 64. Vasylyeva H., Myroniuk I., Mykytyn I. Аdsorption of Co2+ cations and radioactive 60Со by mesoporous TiO2 //  Ukrainian Conference with International Participation CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine. – P. 199.
 65. Рібун В.С., Микитин І.М. Методичні вказівки до лабораторного практикуму «Аналіз нафти та нафтопродуктів» //  Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2019. – 57 с.
 66. Хацевич О.М., Микитин І.М., Бортейчук Л.М. Прикладні аспекти потенціометрії (навчально-методичний посібник) // Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2019. – 101 с.
 67. Mandzyuk V.I., Myronyuk I.F., Sachko V.M., Mykytyn I.M. Template Synthesis of Mesoporous Carbon Materials for Electrochemical Capacitors.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2020, 56(1), pp.93-99.
 68. Mironyuk I., et al. “Sodium-modified mesoporous TiO2: Sol-gel synthesis, characterization and adsorption activity toward heavy metal cations.” Journal of Molecular Liquids 316 (2020): 113840.
 69. Mironyuk, I.F., et al. “Structure, Morphology and Conductive Properties of Sn-doped TiO2.” Journal of Nano- and Electronic Physics 12(6) (2020).
 70. Mironyuk I.F., Mykytyn I.M., Kaglyan O.Ye, Gudkov D.I., Vasylyeva H.V. 90Sr adsorption from the aquatic environment of Chornobyl exclusion zone by chemically enhanced TiO2. Nucl. Phys. At. Energy 2020, volume 21, issue 4, pages 347-353.
 71. Vasylyeva H., Mironyuk I., Mykytyn I., Strilchuk M., Maliuk I., Tryshyn V., Savka Kh. Application of Titanium Dioxide for Zirconium Ions Adsorption and Separation from a Multicomponent Mixture Physics and Chemistry of Solid State. Physics and Chemistry of Solid State. 22, 3 (Aug. 2021), 460-469.

Всього публікацій: 68, з них 27 наукових статей, 29 тез, 3 патенти, 1 підручник, 7 навчально-методичних посібників.

Викладає навчальні дисципліни:

– “Загальна та хімічна екологія” для студентів І курсу

– “Комп’ютерні технології в хімії” для студентів І курсу

– “Лакофарбові матеріали” для студентів ІІ курсу

– “Екохімічні технології” для студентів IV курсу

– “Основи хімічної технології” для студентів IV курсу

– “Процеси і апарати хімічного виробництва” для студентів IV курсу

– “Сучасні електрохімічні процеси” для студентів IV курсу

– “Хімічна технологія харчових продуктів” для студентів IV курсу

– “Електрохімія” (2011-2018 рр.)

– “Технічний аналіз” (2012-2014 рр.)

– “Промислова екологія” (2015-2016 рр.)

– “Біотехнології харчових продуктів” (2019-2020 рр.)

– “Основи хімічної безпеки” (2020-2021 рр.)

Керує написанням курсових, дипломних магістерських робіт студентів, а також є керівником навчальної, науково-дослідної і виробничої практики студентів IV і V курсів від кафедри хімії.

Сфера наукових інтересів: дослідження процесу каталітичного окислювального хлорування етену, механізму реакції та каталізатора; одержання адсорбентів та фотокаталізаторів на основі титан (IV) оксиду.