Наукові гуртки, проблемні групи

Інформація про роботу наукових гуртків кафедри хімії в 2022-2023 н.р.

  1. «Х-променева спектроскопія в аналізі матеріалів» – науковий керівник доцент, кандидат технічних наук Федорченко С.В. Кільсть студентів – 4

 

  1. «Аналітика навколишнього середовища» – науковий керівник доцент, кандидат технічних наук Хацевич О.М. Кільсть студентів – 4

 

  1. «Хімія – предмет пізнання світу» – науковий керівник професор, доктор технічних наук Курта С.А. Кільсть студентів – 6

 

Студентська проблемна група «Хімія неорганічних металоксидних наноматеріалів» (керівник – к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.)

Наукова тематика – синтез металоксидних шпінельних наноматеріалів, їх структурно-морфологічна характеристика та застосування (адсорбенти, пігменти, каталізатори, фотокаталізатори); використання смарт-методик для аналізу води, харчових продуктів та реєстрації кінетики фотокаталітичних реакцій.

Напрямки досліджень:

  • вплив методу синтезу на колірний тон кобальтового алюмінату;
  • синтез алюмінату кобальту з використанням поверхнево-активних речовин;
  • «зелений» синтез магнітних наночастинок;
  • адсорбційні властивості магній-цинкових феритів;
  • адсорбція дихромат-іонів на поверхні магній алюмінату;
  • синтез та властивості магнітних нікель–кобальтових наноферитів;
  • SMART-аналіз як експрес-контроль якості води.