Наукова робота студентів

НАУКОВІ ПРОЕКТИ ТА СТИПЕНДІЇ:

 2019

 Данилюк Назарій (студент 4 курсу) – стипендіат Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень (Республіка Польща) – 1 000 USD.

Данилюк Назарій (студент 4 курсу) – переможець конкурсу інвестиційних проектів стартапів міської влади м. Івано-Франківськ (стартап «Смарт-аналіз»)

2018

Цап Марта (студентка 4 курсу) – переможець конкурсу інвестиційних проектів  стартапів міської влади м. Івано-Франківськ роботи «Жуйка на основі карамелізованого меду, воску та прополісу для профілактики та лікування пародонтиту і пародонтозу та інших стоматологічних захворювань».

 

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ ЗА УЧАСТІ СТУДЕНТІВ :

 2021

 1. T. Tatarchuk, M. Myslin, I. Lapchuk, A. Shyichuk, A. Prasad Murthy, R. Gargula, P. Kurzydło, B. F. Bogacz, A. T. Pędziwiatr, Magnesium-zinc ferrites as magnetic adsorbents for Cr(VI) and Ni(II) ions removal: Cation distribution and antistructure modeling, Chemosphere, Volume 270, 2021, 129414, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129414 (SCOPUS; IF = 5.778; Q1)

 

 2020 

 1. Nazarii Danyliuk, Jolanta Tomaszewska, Tetiana Tatarchuk, Halloysite nanotubes and halloysite-based composites for environmental and biomedical applications, Journal of Molecular Liquids, Volume 309, 2020, 113077, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113077 . (SCOPUS; IF = 4.561; Q1)
 2. M. Soltys, I.F. Mironyuk, T.R. Tatarchuk, V.I. Tsinurchyn, Zeolite-based Composites as Slow Release Fertilizers (Review), Physics and Chemistry of Solid State, Volume 21, Issue 1, 2020, Pages 89-104, https://doi.org/10.15330/pcss.21.1.89-104 (SCOPUS)
 3. N. Danyliuk, T. Tatarchuk, A. Shyichuk, Batch Microreactor for Photocatalytic Reactions Monitoring, Physics and Chemistry of Solid State, V. 21, №2 (2020), https://doi.org/10.15330/pcss.21.2.338-346 (SCOPUS)
 4. Mironyuk, I., Soltys, L., Tatarchuk , T., & Tsinurchyn , V. (2020). Ways to Improve the Efficiency of ТіО2-based Photocatalysts (Review). Physics and Chemistry of Solid State, 21(2), 300-311. https://doi.org/10.15330/pcss.21.2.300-311

  2019 

 1. H. Vasylyeva, I. Mironyuk, I. Mykytyn, N. Danyliuk, Adsorption of Barium and Zinc Ions by Mesoporous TiO 2 with Chemosorbed Carbonate Groups, 3 (2019) 282–290. https://doi.org/10.15330/pcss.20.3.282-290.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 1. Данилюк Назарій, Ліщинська Софія. “ЗЕЛЕНИЙ” СИНТЕЗ ОКСИДНИХ НАНОЧАСТИНОК // Еврика – ХX. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019, с.184.
 2. Сокирко Марія. ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ СМОЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФОТОКАТАЛІЗАТОРА // Еврика – ХX. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019, с.188-189.
 3. Цап Марта.. ХІМІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ КАРАМЕЛІЗАЦІЇ МЕДУ // Еврика – ХX. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019, с.191-192.
 4. Шевчук Віталія. ВПЛИВ ХІМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ ТіO2 НА ЙОГО АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ // Еврика – ХX. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019, с.193-194.
 5. Марта Цап, Сергій Курта . Біополімерні композиції на основі меду, воску і прополісу. // Тези докладу Всеукраїнськjй науковій конференції «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ХІМІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ ТАСХ-2019», 10 квітня 2019 року Дніпро. с.59-71. Україна.
 6. Хацевич О.М,., Федорченко С.В., Ляшок Т.В., Курта С.А., Нетикша В.В. Cинтез та властивості карбамідо-формальдегідного пінопласту типу «Екоізол» // XX International Conference for Students and PhD Students «Modern chemistry problems» Kiev, 15-17.05.2019.- С.195.
 7. Рібун В.С., Пенгрин М.Р., Курта С.А. Особливості синтезу та властивості оксиген вмісних присадок згоряння моторних палив // Тези докладу XVII ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії // Дніпро 20-23 травня 2019 р. ст.80-82
 8. Mironyuk I., Vasylyeva H., Tatarchuk T., Mykytyn I., Danyliuk N. Adsorption of Ba(II) and Zn(II) cations by mesoporous TiO2// XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems, ICPTTFN-XVIІ 2019, May, 20-25 – Ivano-Frankivsk. – 2019. – 59 р.
 9. Tsap M.R., Kurta S.A., Khatsevich O.M. Biopolimeric Nano Structural Compositions Based on Caramelized Honey // XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Abstract book. / Ed. By Prof. V.V. Prokopiv. Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 20-25.05.2019. – Р
 10. Myslin M.V., Tatarchuk T.R., Mironyuk I.F., Hreida N.V. The Effect of Al3+ on the Structural and Adsorption Properties of Magnesium Ferrite-Aluminates // XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems, ICPTTFN-XVIІ 2019, May, 20-25 – Ivano-Frankivsk. – 2019. – 320-321 р.
 11. Viktoriia Ribun, Sergiy Kurta, Mariia Penhryn. Properties Of Gasoline With Additives Of Combustion Activators \\ Theses 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING” , June 24-28, 2019, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, p.277.
 12. Kurta S.A., Khatsevich O.M., Kurotchin M.R., Buzdigan Cl.V. Nanostructural properties of extracts of the flavors and aromas substances natural coffee // The International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials » (NANO-2019). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 27-30.08.2019, Lviv. – С.353-354.
 13. Курта С., Бойко Н., Негря О., Хацевич О., Цап М. Біополімерні композиції на основі меду воску і прополісу для профілактики та лікування гінгівіту, парадонтиту і пародонтозу // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання»; Івано-Франківськ, 24-25.10.2019 р. – С.66.
 14. Хащинська У., Хацевич О. Аналіз проб грунту міста Івано-Франківськ // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2019. ‒ Вип. 52. ‒ С. 387-389.
 15. Кийлюк М.В. Структурні та адсорбційні властивості нанокомпозиту CoFe2O4@TiO2 / Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2019» (4 жовтня 2019 р., м. Київ) / за ред. Яцишин А.В. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2019, с. 28 – 29. – https://lib.iitta.gov.ua.
 16. Данилюк Назарій, Ліщинська Софія. “Зелений” синтез оксидних наночастинок // Збірник студентських наукових праць «Еврика ХVІІІ». – Івано-Франківськ: Вид. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. – С.198.
 17. Погрибенник Христина. Вплив методу синтезу на властивості кобальтового фериту // Збірник студентських наукових праць «Еврика ХVІІІ». – Івано-Франківськ: Вид. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. – С.201.
 18. Sergey Kurta, Nadiya Boyko, Marta Tsap: Chewing gum based on natural honey, wax and bee-glue for the prevention and treatment of periodontal diseases// International “INNOVATION – 2018” Forum on August 27-29, 09.2018. Start-ups competition, Kyiv, Ukraine. P.25.
 19. Рібун В.С., Курта С.А., Пенгрин М.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ПРИРОДНИХ ОЛИВ І МАСЕЛ В БІОДИЗЕЛЬ  //  Тези докладу Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», Київ 22-23.11.2018 р. С.130-131.
 20. Sergiy Kurta, Martha Zap. Kompozycje biopolimerowe na bazie miodu, wosku i propolisu do profilaktycznej gumy do żucia// 17th Scientific and Technical Conference “Engineering Polymers and Composites , 8-11 maja 2018 Szczyrk, Polska.р.35-36, www.icepc.com.pl.
 21.  Палійчук Н.Д., Погрибенник Х.Д., Татарчук Т.Р. Активні центри адсорбції на поверхні кобальт-цинкових феритів // XX Наукова молодіжна конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ХІМІЇ» (Одеса, 27-28 вересня 2018 р.) / ред. Фадєєв Є. М. – Одеса, Бондаренко М. О., 2018. – C.83.