Рецензії на ОП 102 Хімія (аспірантура)

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОНП 102 Хімія:

  1. Рецензія д.б.н., професора Ерстенюк Г. М., завідувача кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії Івано-Франківського національного медичного університету.
  2. Рецензія д.х.н., професора Гунька В.М., завідувача відділу аморфних та структурно впорядкованих оксидів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
  3. Рецензія д.х.н., провідного наукового співробітника Куцевол Н. В., заступника декана з наукової роботи хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка