Результати громадського обговорення ОП 102 Хімія магістр (2022/2023)

19 квітня 2022 року на засіданні кафедри відбулось обговорення ОП 102 Хімія магістр (2022/2023) з участю студентів магістрів та 3-4 курсу бакалаврів.

Було запропоновано і прийнято:

Ввести зміни у викладанні навчальних дисциплін циклу професійної
підготовки:
Молекулярні механізми здорового харчування (замінити 30 год.
лекційних занять на 20 год. лекційних та 10 год. практичних занять);
Хімія вітамінів і харчових добавок (замінити 30 год. лекційних занять на
20 год. лекційних та 10 год. практичних занять);
Математичне планування та аналіз експерименту (замінити 10 год.
лекційних і 20 год. семінарських на 20 год. лекційних занять та 10 год.
практичних занять).
Перенести навчальну дисципліну «Моніторинг хімічних параметрів
атмосфери» з другого навчального року у перший (з 3 семестру у 2).