Теми дипломних робіт

Тематика робіт на 2023-2024н.р

Тематика робіт на 2022-2023н.р

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 13 жовтня 2020 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 19 листопада 2020 р

Тематика дипломних робіт на 2020/2021 н.р.

для студентів ІV курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

 денна форма навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Галькевич Христина Василівна Татарчук Т.Р. Адсорбційне та фотокаталітичне очищення води від токсичних речовин
2 Гринів Євген Ярославович Шийчук О.В. Синтез і властивості неорганічних пігментів
3 Демидюк Денис Тарасович Складанюк М.Б. Дослідження питної води на вміст металів
4 Дячишин Ігор Андрійович Хацевич О.М. Перспективи виробництва калійних добрив в Україні
5 Калинчук Віра Михайлівна Складанюк М.Б. Моніторинг якості питної води с. Микуличин
6 Лапчук Іванна Василівна Татарчук Т.Р. Адсорбційні властивості магній-цинкових феритів
7 Нетикша Вероніка Вадимівна Татарчук Т.Р. Вплив поверхнево-активних речовин на структуру та морфологію алюмінату кобальт
8 Пенгрин Марія Миколаївна Миронюк І.Ф. Розклад пероксиду водню каталізаторами на основі діоксиду титану
9 Смолянін Олег Миколайович Курта С.А. Отримання та вивчення хімічних характеристик теплоізоляціних матеріалів
10 Червонецька Вікторія Сергіївна Хацевич О.М. Протимікробний та противірусний засіб на основі прополісу
11 Бедрій Мар’яна Василівна Микитин І.М. Очищення стічних вод від важких металів сорбентами
12 Підгірна Марія Ярославівна Микитин І.М. Визначення домішок у молоці різних торгових марок

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 1 жовтня 2019 р.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 17 жовтня 2019 р

 

Тематика дипломних робіт на 2019/2020 н.р.

для студентів ІV курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

денна форма навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Бортейчук Лідія Михайлівна

 

Хацевич О.М. Потенціометричне визначення хлоридів, йодидів та бромідів у розчинах при їх спільній присутності
2 Бурка Марія Ігорівна Шийчук О.В. Визначення фосфатів у харчових продуктах
3 Вінтоняк Володимир Васильович Курта С.А. Вивчення методів очищення та  хімічного аналізу інуліну
4 Говдяк Іванна Василівна Сіренко Г.О. Теорія та практичне застосування дисперсійної аналізи в хімічній технології
5 Гордіца Руслана Русланівна Хацевич О.М. Визначення складу та показників якості косметичних кремів
6 Дзявроник Марія Василівна Шийчук О.В. Визначення поліфенолів у харчових продуктах
7 Євчук Галина Степанівна Курта С.А. Синтез та властивості каталізаторів естерефікації
8 Карпович Діана Володимирівна Шийчук О.В. Визначення кальцію у харчових продуктах
9 Ковальська Юліана Ігорівна Хацевич О.М. Прикладні аспекти аналізу ґрунтів
10 Костюк Тетяна Василівна Татарчук Т.Р. Синтез та адсорбційні властивості  магній-цинкових феритів
11 Котлярчук Северин Миронович Курта С.А. Удосконалення технології переестерефікації природних олій до біодизеля
12 Ліщинська Софія Ігорівна Татарчук Т.Р. «Зелений» синтез наночастинок магнетиту та маггеміту
13 Мицак Маряна Іванівна Микитин І.М. Модифікація золи виносу та її сорбційні властивості
14 Петренко Тетяна Сергіївна Микитин І.М. Одержання високопористих вуглецевих матеріалів
15 Рій Володимир Романович Курта С.А. Дослідження сополімеризації хлорорганічних та ненасичених відходів
16 Юрів Віта Василівна Татарчук Т.Р. Синтез та властивості магнітних кобальт-нікелевих наноферитів

 

Тематика дипломних робіт на 2019/2020 н.р.

для студентів ІV курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

 

заочна форма навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Бойчук (Гайнюк) Галина Василівна Татарчук Т.Р. Теоретичні та прикладні аспекти токсикології продуктів харчування
2 Бойчук (Сенчак) Мар’яна Василівна Татарчук Т.Р. Теоретичні та прикладні аспекти хімічного аналізу харчових продуктів
3 Смеречук (Заєць) Тетяна Василівна Курта С.А. Синтез та властивості біополімерних плівкоутворюючих композицій
4 Павловська (Афанасьєва) Тетяна Василівна Хацевич О.М. Аналіз води та сольових розчинів на хлориди, сульфати, фосфати
5 Павлюк Тетяна Василівна Складанюк М.Б. Теоретичні та прикладні аспекти неізотермічної кінетики в термічному аналізі
6 Красіцька Віола Романівна Хацевич О.М. Утилізація хлоридмагнієвих розчинів калійного виробництва з отриманням магнезіальних в’яжучих

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 3 жовтня 2017 р.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 30 жовтня 2017 р.

 

Тематика бакалаврських робіт на 2017/2018 н.р.

для студентів ІV курсу

за спеціальністю «хімія»

 

денна форма навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Бабука Наталія Шийчук О.В. Прикладні аспекти фізичної хімії: хімічна кінетика
2 Борисюк Марина Курта С.А. Методи синтезу реакційно здатних олігомерних силоксанів
3 Волошин Марія Миронюк І.Ф. Матричний синтез карбіду кремнію
4 Грейда Надія Татарчук Т.Р. Вплив катіонного заміщення на адсорбційні властивості магнієвого фериту
5 Григорчук Святослав Курта С.А. Виділення ароматичних речовин з кави та дослідження їх властивостей в напоях
6 Джус Романна Хацевич О.М. Калійні добрива: сучасні тенденції застосування та виробництва
7 Дзепчук Богдана Хацевич О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Харчова хімія»
8 Кийлюк Марина Кузишин О.В. Показники якості косметичних засобів догляду за порожниною рота
9 Котілок Т.М. Курта С.А. Визначення вмісту формальдегіду в КФ пінопластах
10 Мартинюк Яна Тарас Т.М. Синтез гетероциклічних похідних триазинів на основі 9,10-антахінону
11 Мердух Надія Микитин І.М. Одержання майонезі та дослідження їх якості
12 Ольхова Уляна Татарчук Т.Р. Синтез магній алюмінату та його адсорбційні властивості
13 Осташ Іванна Мідак Л.Я. Прикладні аспекти токсикологічної хімії: нітрогеновмісні токсичні речовини у продуктах харчування
14 Поленюк Євген Мідак Л.Я. Склад та властивості композиційних полімерних матеріалів на основі полівінілхлориду
15 Павлюк Галина Мідак Л.Я. Прикладні аспекти токсикологічної хімії: токсичні речовини у какао-порошку та шоколаді
16 Рак Оксана Хацевич О.М. Аналіз йонного складу природних вод і розсолів
17 Сараєва Анастасія Шийчук О.В. Показники якості та методи аналізу молока питного
18 Стефанець Ольга Кузишин О.В. Показник якості питної води
19 Струтинська Вікторія Тарас Т.М. Синтез триазенових похідних на основі бромамінової кислоти
20 Федорівська Тетяна Кузишин О.В. Прикладні аспекти фармацевтичної хімії. Хімія анальгетиків як лікарських засобів
21 Цап Марта Курта С.А. Карамелізація меду та вивчення його біологічно-активних властивостей
22 Цимбаліста Інна Курта С.А. Вивчення процесу очистки сірковмісних стічних вод
23 Шевчук Віталія Миронюк І.Ф. Синтез TiO2 донованого рідкоземельними елементами

 

 Тематика бакалаврських робіт на 2017/2018 н.р.

для студентів ІV курсу

за спеціальністю «хімія»

 заочна форма навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Лукасевич (Грицюк) Мирослава Микитин І.М. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт по курсу «Електрохімічні процеси»
2 Гаврилів Іляна Курта С.А. Властивості каталізатора окислення метанолу до формальдегіду
3 Шарабура Василина Курта С.А. Синтез та властивості де – полімеризатів поліорганосилоксанів
4 Кочерова Іванна Курта С.А. Властивості лако-фарбових покрить на основі полівінілхлориду
5 Руснак Іванна Федорченко С.В. Дослідження умов каталітичної гідратації акрилонітрилу в акриламід
6 Кисляк Тетяна Микитин І.М. Удосконалення заходів техніки безпеки при роботі в лабораторії
7 Чубан Ганна Курта С.А. Виготовлення та властивості пінопластів на основі полівініхлориду
8 Кунта Маряна Мідак Л.Я. Прикладні аспекти техніки демонстраційного експерименту: шкільний кабінет хімії
9 Хортів Яна Матківський М.П. Методи аналізу якості кисломолочних продуктів, морозива та вершкового масла
10 Янко Марія Матківський М.П. Хемофобія як психологічний і фізіологічний страх та шляхи боротьби з нею
11 Григоришин Тетяна Кузишин О.В. Гравіметричний (ваговий) аналіз
12 Козоріз Павло Кузишин О.В. Прикладна хімія в стоматології
13 Дика Мар’яна Кузишин О.В. Прикладні аспекти фармацевтичної хімії. Антисептики
14 Васьків Василь Лучкевич Є.Р. Органічні кислоти
15 Долотко Христина Лучкевич Є.Р. Теоретичні і прикладні аспекти аналізу хімічних сполук. Визначення гідроксильної групи спиртів
16 Жолоб’юк Галина Лучкевич Є.Р. Теоретичні і прикладні аспекти аналізу хімічних сполук. Визначення гідроксильної групи спиртів
17 Мідак Богдана Лучкевич Є.Р. Домашній хімічний експеримент під час вивчення хімії у загальноосвітній школі
18 Костів Любов Мідак Л.Я. Навчально-методичні матеріали для організації навчання за дистанційними технологіями (курс «Хімія неорганічний волокон»)
19 Бруховська Мар’яна Мідак Л.Я. Інформаційні комп’ютерні технології: в загальноосвітній школі
20 Лучкевич Іван Мідак Л.Я. Механізм реакції електрофільного ароматичного заміщення
21 Мойсєєва Уляна Мідак Л.Я. Комплексні сполуки в біологічних рідинах
22 Василюк Галина виключена
23 Пагулич Марія виключена
24 Швед Ірина виключена