Теми дисертацій

Перелік здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) кафедри хімії (ОНП Хімія) та теми їх дисертаційних досліджень  

 

Теми дисертаційних досліджень, які пропонуються для виконання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня на ОНП Хімія

Дисертаційні дослідження під керівництвом проф. Миронюка І.Ф.: 

 1. Механізм адсорбції іонів важких металів композиційними сорбентами на основі діоксиду титану
 2. Гетеронаноструктури на основі діоксиду титану як фотокаталізатори видимого діапазону.
 3. Цеолітні нанопористі матеріали як багатофункціональні сорбенти і носії.
 4. Темплатний синтез допованого діоксиду титану.
 5. Кінетика фотокаталітичного окислення органічних сполук за участю пероксиду водню.
 6. Комбіновані фотокаталітично-адсорбційні методи очищення поверхневих та стічних вод.

 

Дисертаційні дослідження під керівництвом доц. Татарчук Т.Р.: 

 1. Синтез, структура та властивості нанорозмірних катіонзаміщених магнітних систем на основі оксидних сполук шпінельної струткури.
 2. Нанокомпозити ядро-оболонка як морфологічна основа розділення фотогенерованих зарядів.
 3. Методи «зеленої» хімії у синтезі каталізаторів гідроксорадикальної дезінфекції води.
 4. Фотокаталітична активність анодованого титану у видимій ділянці спектру.
 5. Магнітні нанокомпозити з функцією регульованої каталітичної активності.
 6. Отримання нанотрубок галоїзиту шляхом збагачення природних мінералів.

 

Дисертаційні дослідження під керівництвом проф. Шийчука О.В.: 

 1. Розробка протічного фотореактора для м’якого окислення органічних сполук.
 2. Методи онлайн-вимірювання концентрації пероксиду водню.
 3. Розробка і валідація методу фотометричного титрування для визначення карагену.
 4. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин методом колоїдного титрування.
 5. Твердофазні перетворення і зміни каталітичної активності в системі магнетит-маггеміт.
 6. Пероксидазна каталітична активність оксидів елементів IVB i VB груп.

 

Дисертаційні дослідження під керівництвом проф. Курти С.А.: 

 1. Полімеризація ВХ на поверхні дисперсних оксидів з отриманням високонаповнених ПВХ композицій.
 2. Удосконалення технології синтезу дихлорет ану і вінілхлориду з утилізацією хлорорганічних відходів.
 3. Біохімічні полімерні композиції для агрохімічної технології передпосіної обробки насіння. сільськогосподарських культур з мінімальним використанням мінеральних добрив.
 4. Екологічні чисті технології сепарації та рециклінгу паперових відходів із вмістом полімерів.
 5. Синтез спеціальних оксиген генеруючих присадок для покращення моторних палив, біоетанолу і біодизелю.
 6. Улосконалення технології виробництва поро- та пінопластів на основі карбамідо-формальдегідних смол.
 7. Удосконалення технології обсмажування та екстрації пахучих речовин з кави та їх вплив на метаболізм алкоголю.
 8. Карамелізація меду з виділенням біологічно активних речовин для лікування та профілактики пародонтозу та інших стоматогічних захворювань.
 9. Гідрофобізація поверхні твердих тіл деполімеризатами поліорганосилоксанів.
 10. Декристалізація та стабілізація рідкого агрегатного стану меду при довготривалому зберіганні.
 11. Утилізація відходів виробництва деревного вугілля та хлоророганічних сполук в складі бітумно-асфальтових композицій.