Теми дипломних робіт

Тематика магістерських робіт на 2023/2024 н.р.

для студентів І курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 11 від 19 жовтня 2023 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради
Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 26 жовтня 2023 р

денна форма навчання

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Луканюк Любомир Володимирович Микитин І.М. Порівняння адсорбційної активності ентеросорбентів на основі активованого вугілля і діоксиду кремнію
2 Максимів Володимир Васильович Микитин І.М. Хімічний склад води Сенівського та Домбровського озер
3 Рега Анна Володимирівна Курта С.А. Дослідження хімічного складу і властивостей кавових екстрактів

Research of the chemical composition and properties of coffee extracts

4 Федоришин Марія Михайлівна Федорченко С.В. Методи очищення грунтів біля підприємств з обробки шкіри
5 Бондар Юлія Андріївна Шийчук О.В. Залежність оптичних властивостей квантових точок бінарних напівпровідників від типу органічного модифікатора

 

2022/2023

Витяг

з протоколу № 9 засідання

кафедри хімії

Факультету природничих наук

Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника

від ”18” жовтня 2022 р.

 

Присутні:

Викладацький склад – 7

Інженерно-лаборантський склад – 5

Аспіранти – 4

 

СЛУХАЛИ: про затвердження тематики та наукових керівників дипломних та магістерських робіт (денна і заочна форма навчання) на 2022-2023 н.р.

УХВАЛИЛИ: затвердити тематику та наукових керівників дипломних та магістерських робіт (денна і заочна форма навчання) на 2022-2023 н.р.:

 

Тематика магістерських робіт на 2022/2023 н.р.

для студентів І курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

денна форма навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Бедрій Мар`яна Василівна Микитин І.М. Адсорбція лікарських препаратів на діоксиді титану
2 Вілянд Олександра Олегівна Складанюк М.Б. Фізико-хімічні методи датування артефактів
3 Могаммад Тагір Курта С.А. Декристалізація та стабілізація рідкого бджолиного меду при зберіганні
4 Переклита Надія Михайлівна Хацевич О.М. Сучасні підходи до процесу пастеризації молока та оцінки якості молочних продуктів
5 Підгірна Марія Ярославівна Микитин І.М. Адсорбція пептидів і білків на TiO2
6 Попович Віталій Володимирович Микитин І.М. Дослідження адсорбції органічних барвників на діоксиді титану
7 Рошко Юлія Миколаївна Миронюк І.Ф. Структурно-морфологічні та адсорбційні властивості TiO2 допованого F
8 Смолянін Олег Миколайович Курта С.А. Отримання та вивчення характеристик целюлозних волокон з відходів
9 Цінурчин Володимир Ігорович Федорченко С.В. Використання карбамідоформальдегідних полімерів для видалення важких металів зі стічних вод

2020/2021 на вибір

проф. Миронюк І.Ф.

 1. Структурно-морфологічні властивості діоксиду титану, допованого атомами Феруму.
 2. Фотокаталітична активність діоксиду титану, допованого Sn.
 3. Золь-метод одержання наночастинок діоксиду титану.

проф. Курта С.А.

 1. Вивчення методів очищення та хімічного аналізу інуліну з топінамбуру.
 2. Дослідження сополімеризації хлорорганічних та ненасичених відходів для бітумних композицій.
 3. Удосконалення хімічної технології переестерефікації олій та вивчення властивостей біодизельного палива.

проф. Шийчук О.В.

 1. Спектрофотометричне визначення поліфенолів.
 2. Кількісне визначення аніонактивних поверхнево-активних речовин.
 3. Визначення оптичної густини розчинів за допомогою смартфону.

доц. Татарчук Т.Р.

 1. Фотокаталітична декструкція аніонних барвників.
 2. Синтез магнетиту з використанням природних відновників.
 3. Фотокаталітична деструкція коротколанцюгових карбонових кислот.

доц. Хацевич О.М.

 1. Гідрохімічний аналіз басейну великих рік нашого регіону.
 2. Моніторинг показників якості поверхневих вод Івано-Франківської області.
 3. Оптичні методи дослідження лікарських засобів у фармацевтичному аналізі.

проф. Сіренко Г.О.

 1. Теоретичні основи моделювання експериментів в хімії і хімічній технології.
 2. Застосування дисперсійної аналізи в хімії та хімічній технології.
 3. Застосування кореляційної аналізи в хімії та хімічній технології.
 4. Застосування регресійної аналізи в хімії та хімічній технології.
 5. Теоретичні основи планування експерименту лінійними моделями.
 6. Теоретичні основи планування експерименту моделями другого порядку.
 7. Теоретичні основи математичних методів пошуку оптимальних рішень в хімії і хімічній технології.
 8. Теоретичні основи і методи дослідження теплоємності в термодинамічних системах.
 9. Теоретичні основи і методи дослідження теплопровідності в термодинамічних системах.
 10. Методи і процедури застосування в математичних методів досліджень в медичній хімії.
 11. Дослідження і математична обробка результатів експерименту механо-фізико-хімічного контакту пар полімерний композит – метал.
 12. Виявлення грубих помилок та фальшувань результатів експерименту при дослідженнях в хімії та хімічній технології.

Доц. Микитин І.М.

 1. Сорбенти на основі глини для очищення стічних вод.
 2. Модифікація допованого діоксиду титану сухим методом.
 3. Темплатний синтез мезопористого вуглецю.
 4. Рідкофазний синтез діоксиду титану допованого В.

 

Витяг

з протоколу № 2 засідання

кафедри хімії

Факультету природничих наук

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

від ”13” жовтня 2020 р.

Присутні:

Викладацький склад – 8

Інженерно-лаборантський склад – 4

СЛУХАЛИ: про затвердження тематики та наукових керівників дипломних та магістерських робіт (денна і заочна форма навчання) на 2020-2021 н.р.

УХВАЛИЛИ: затвердити тематику та наукових керівників дипломних та магістерських робіт (денна і заочна форма навчання) на 2020-2021 н.р.:

Тематика магістерських робіт на 2020/2021 н.р.

для студентів І курсу

за спеціальністю 102 «хімія»

денна форма навчання 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Вінтоняк Володимир Васильович Курта С.А. Вивчення методів очищення та  хімічного аналізу інуліну з топінамбуру
2 Гордіца Руслана Русланівна Хацевич О.М. Фізико-хімічні методи визначення основних показників біохімічного аналізу крові
3 Ліщинська Марія-Софія Ігорівна Татарчук Т.Р. Синтез магнетиту з використанням природних відновників
4 Мицак Мар`яна Іванівна Микитин І.М. Рідкофазний синтез діоксиду титану допованого В
5 Петренко Тетяна Сергіївна Микитин І.М. Темплатний синтез мезопористого вуглецю
6 Пилипів Віта Василівна Татарчук Т.Р. Фотокаталітична деструкція аніонних барвників
7 Рій Володимир Романович Курта С.А. Дослідження сополімеризації хлорорганічних та ненасичених відходів для бітумних композицій
8 Гайналь Марія Юріївна Курта С.А. Синтез та деполімеризація  поліорганосилоксанів
9 Котлярчук Сиверин Миронович Курта С.А. Удосконалення хімічної технології переестерефікації  олій та вивчення властивостей біодизельного  палива

 

2019/2020

 Затверджено на засіданні кафедри (Протокол № 2 від 1 жовтня 2019 р.)

Затверджено на засіданні Вченої ради Факультету природничих наук (Протокол № 2 від 17 жовтня 2019 р.) 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Якуб’як Марія Русланівна Курта С.А. Удосконалення технології обсмажування та екстрагування натуральної кави
2 Болехан Василь Іванович Курта С.А. Пінопласти з полівінілхлориду та матеріали на їх основі
3 Перекліта Юлія Олегівна Миронюк І.Ф. Одержання титан оксиду анатазної модифікації
4 Гринюк Оксана Іванівна Миронюк І.Ф. Одержання титан оксиду рутильної модифікації
5 Серняк Ірина Михайлівна Микитин І.М. Утилізація металізованих плат
6 Вінтонів Марія Володимирівна Микитин І.М. Удосконалення рецептур шампунів та оцінка їх якості
7 Федоришин Наталія Степанівна Курта С.А. Властивості та дегазація латексів емульсійного полівінілхлориду
8 Возняк Катерина Михайлівна Шийчук О.В. Аналіз вмісту кальцію і фосфору у молочних продуктах
9 Кухтин Вікторія Ігорівна Шийчук О.В. Адаптація методик біохімічного аналізу до вимірів сенсорами RGB
10 Сокирко Марія Юріївна Складанюк М.Б. Дослідження рослинних олій медичного призначення фізико-хімічними методами аналізу
11 Данилюк Назарій Володимирович Татарчук Т.Р. SMART-аналіз як експрес-контроль якості води
12 Лопачук Людмила Володимирівна Татарчук Т.Р. Вплив методу синтезу на колірний тон кобальтового алюмінату
13 Івасюк Христина Василівна Татарчук Т.Р. Хімічний аналіз у криміналістичній експертизі
14 Фурманюк Ірина Анатоліївна Татарчук Т.Р. Хімічний аналіз природних токсинів у продуктах харчування

 

2018/2019

Затверджено на засіданні кафедри (Протокол № 2 від 13 вересня 2018 р.)

Затверджено на засіданні Вченої ради Факультету природничих наук (Протокол № 2 від 18 жовтня 2018 р.) 

денна форма навчання 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Гаврилів Уляна Володимирівна Курта С.А. Каталітичне окислення метанолу до формальдегіду
2 Кийлюк Марина Василівна Татарчук Т.Р. Синтез та властивості магнітних сорбентів на основі феритів та TiO2
3 Шевчук Віталія Іванівна Миронюк І.Ф. Вплив хімічного модифікування TiO2 на його адсорбційні властивості
4 Поленюк Євген Анатолійович Микитин І.М. Удосконалення рецептури ПВХ композицій
5 Цап Марта Романівна Курта С.А. Хімія і технологія карамелізації меду
6 Мердух Надія Ярославівна Микитин І.М. Підвищення ефективності окиснювального хлорування етилену
7 Григорчук Святослав Васильович Курта С.А. Утилізація та переробка високотоксичних хлорорганічних відходів
8 Струтинська Вікторія Валентинівна Микитин І.М. Синтез хімічночистого карбіду кремнію

заочна форма навчання

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1 Цимбаліста Інна Зіновіївна Курта С.А. Хімія і технологія очистки сірковмісних стічних вод
2 Васютин Лєна Вікторівна Курта С.А. Утилізація стічних вод виробництва шпалер
3 Хащинська Уляна Вікторівна Хацевич О.М.. Моніторинг хімічного складу грунтів
4 Грейда Надія Василівна Татарчук Т.Р. Адсорбційні властивості ферит-алюмінатів магнію
5 Корнага Лев Павло Львович Курта С.А. Особливості синтезу діоктилтерафталату