Атестація

Рецензенти магістерських робіт студентів спеціальності 102 Хімія (2020 року випуску)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН завершення підготовки магістерських робіт студентами спеціальності 102 Хімія (2020 року випуску)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Структура магістерської роботи (порядок зшивання):

  1. Титулка.      (Взірець)
  2. Анотація.
  3. Завдання.  (Взірець)
  4. Зміст.
  5. Перелік умовних позначень
  6. Вступ.
  7. Основна частина.
  8. Висновки.
  9. Список використаних джерел.
  10. Додатки.

Перелік документації, необхідної для захисту магістерської роботи:

–         друкований варіант кваліфікаційної (дипломної) роботи (1екз.)

–         електронний варіант кваліфікаційної (дипломної) роботи (CD або DVD);

–         письмовий відгук наукового керівника;

–         рецензії (внутрішня або зовнішня) на дипломну роботу;

–         довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи (за наявності);

–         копії публікацій за темою дипломної роботи;

–         подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту випускних робіт з висновком кафедри. (Взірець)

Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат