2020/2021

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів  на ОП 102 Хімія (2020/2021):

  1. Аніськовцев О.В. – директор ТОВ «Інноваційне товариство «ІНВЕП»
  2. Засідко М. – начальник лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів.
  3. Гринькевич П.П. – директор ДВНЗ «Калуський політехнічний коледж».