Інформація для вступників

Інформація для вступників на перший курс (на основі ПЗСО)

Інформація для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста

Інформація для вступників у магістратуру

Інформація для вступників на другу вищу

Інструкції щодо створення електронних кабінетів