Вийшла з друку монографія, присвячена синтезу, властивостям та застосуванню титан діоксиду

Вийшла з друку монографія «Титан діоксид: структура, методи синтезу,
властивості та застосування», авторами якої є завідувач кафедри хімії,
професор Іван МИРОНЮК, завідувач навчальними лабораторіями кафедри
хімії, к.х.н. Любов СОЛТИС та доцент кафедри хімії Тетяна ТАТАРЧУК. У
монографії наведено фізико-хімічні властивості титан діоксиду, нові методи
його синтезу, описано вплив поверхневого модифікування кислотними групами
на адсорбційні властивості ТіО 2 . Приділено увагу новим підходам до керування
перебігом структуроутворюючих процесів під час рідкофазного синтезу
титаноксидних сорбентів. Монографія включає як доробок авторів, так і огляд
сучасних наукових досліджень.
Монографія опублікована в рамках наукового проекту «Нові фотокаталітичні
системи на основі гетеронаноструктурованого діоксиду титану» (МОН України,
№ 0120U102035, керівник проекту Іван Миронюк).
Актуальна в даний час та інформативна монографія призначена для науковців,
викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та буде корисною під
час планування наукових досліджень. Із монографією можна ознайомитися на
кафедрі хімії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.