Атестація (бакалавр)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН завершення підготовки бакалаврських робіт студентами спеціальності 102 «Хімія» 2023 рік

П Р О Г Р А М А атестаційного екзамену з хімії для здобуття освітнього рівня бакалавра за спеціальністю 102 «ХІМІЯ»

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 102 Хімія (2022 року випуску)

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 102 Хімія (2021 року випуску)

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 102 Хімія (2019 року випуску)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Правила оформлення списку використаних джерел

Структура дипломної роботи (порядок зшивання):

  1. Титулка.
  2. Завдання.
  3. Зміст.
  4. Перелік умовних позначень
  5. Вступ.
  6. Основна частина.
  7. Висновки.
  8. Список використаних джерел.
  9. Додатки.

Перелік документації, необхідної для захисту дипломної роботи:

–         друкований варіант кваліфікаційної (дипломної) роботи (1екз.)

–         електронний варіант кваліфікаційної (дипломної) роботи (CD або DVD);

–         письмовий відгук наукового керівника;

–         рецензії (внутрішня або зовнішня) на дипломну роботу;

–         довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи (за наявності);

–         подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту випускних робіт з висновком кафедри. (Взірець)

Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат