Обовязкові дисципліни бакалавр Освітні компоненти ОП 2017

ОК 1-Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2-Історія України

ОК 3-Історія української культури

ОК 4-Філософія

ОК 5-Фізична культура

ОК 6-Політологія

ОК 7-Безпека життєдіяльності

ОК 8-Екологія

ОК 11-Вища математика

ОК 12-Фізика

ОК 13-Іноземна мова (перша)

ОК 14-Сучасні інформаційні технології (за професійним спрямуванням)

ОК 15-Фізичні методи дослідження речовин

ОК 16-Техногенні системи та екологічні ризики

ОК 17-Загальна хімія

ОК 18-Історія хімії

ОК 19-Неорганічна хімія

ОК 20-Аналітична хімія

ОК 21-Основи хемоінформатики

ОК 22-Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу

ОК 23-Основи квантової хімії

ОК 24-Органічна хімія

ОК 25-Кристалохімія

ОК 26-Фізична хімія

ОК 27-Хімія високомолекулярних сполук

ОК 28-Колоїдна хімія

ОК 29-Екохімічні технології

ОК 30-Основи хімічної технології

ОК 31-Іноземна мова (англійська)

ОК 32-Хімія природних сполук

ОК 33-Навчальна практика

ОК 34-Дипломна робота

ОК 35-Курсова робота

ОК 36-Виробнича практика

ОК 37-Атестація

ОК 38-Курсова робота

ОК 39-Відходи виробництва та їх утилізація

ОК 40-Радіохімія та радіоекологія

ОК 41-Координаційна хімія

ОК 42-Токсикологічна хімія

ОК 43-Механізми органічних реакцій

ОК 44-Стандартизація і сертифікація

ОК 45-Статистичні методи в хімії та екології