Обовязкові дисципліни бакалавр Освітні компоненти ОП 2018

ОК 1-Укр. мова (за проф. спрямуванням)

ОК 2-Історія України

ОК 3-Історія української культури

ОК 4-Філософія

ОК 5-Фізична культура

ОК 6-Політологія

ОК 7-Безпека життєдіяльності та цивільний захист

ОК 8-Загальна та хімічна екологія

ОК 13-Вища математика

ОК 14-Фізика

ОК 15-Іноземна мова (перша)

ОК 16-Іноземна мова (англійська) мова за проф. спрямуванням (хімія)

ОК 17-Комп’ютерні технології в хімії

ОК 18-Загальна хімія

ОК 19-Неорганічна хімія

ОК 20-Кристалохімія

ОК 21-Аналітична хімія

ОК 22-Основи квантової хімії

ОК 23-Органічна хімія

ОК 24-Фізико-хімічні методи аналізу

ОК 25-Фізична хімія

ОК 26-Фізичні методи дослідження речовин

ОК 27-Хімія високомолекулярних сполук

ОК 28-Колоїдна хімія

ОК 29-Навчальна практика

ОК 30-Виробнича практика

ОК 31-Курсова робота

ОК 32-Атестація

ОК 33-Дипломна робота

ОК 34-Координаційна хімія

ОК 35-Будова речовини

ОК 36-Математичне моделювання в хімії

ОК 37-Основи хімічної технології

ОК 38-Статистичні методи в хімії

ОК 39-Хімія наноструктурованих матеріалів

ОК 40-Спектроскопія неорганічних токсикантів