для студентів 2023 року вступу

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1      Методологія та організація наукових досліджень

ОК2       Токсикологія харчових продуктів

ОК3       Хімія вітамінів і харчових добавок

ОК4     Математичне моделювання та аналіз експерименту

ОК5       Аналіз ґрунту і води

ОК6       Моніторинг хімічних параметрів атмосфери

ОК7       Аналітична хімія харчових продуктів

ОК8       Практикум спектрофотометричного аналізу

ОК9     Прикладні аспекти електрохімії

ОК10    Ргосеssеs оf Оrgаnіс Sуnthеsіs

ОК11     Виробнича практика

ОК12     Науково-дослідна практика

ОК19     Атестація

Вибіркові компоненти ОП

ВК13        Хімія і технологія переробки апіпродуктів

ВК13        Емульгатори у харчовій промисловості

ВК13        Тепломасообмінні процеси в хімічній технології

ВК14       Хімія вуглеводів і полісахаридів

ВК14      Адсорбенти та адсорбційні процеси

ВК14       Хімічне матеріалознавство і нанотехнології

ВК15        Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів

ВК15        Кристалохімічний дизайн магнітокерованих матеріалів

ВК15       Молекулярні механізми здорового харчування

ВК16        Аналіз косметичних засобів

ВК16        Аналіз полімерів

ВК16        Аналіз фармацевтичних препаратів

ВК17      Криміналістична експертиза

ВК17      Галургія

ВК17      Термотривкі полімери

ВК18      Біотехнології харчових продуктів

ВК18      Термокаталітичні процеси в органічному синтезі

ВК18      Хімія і технологія хлорорганічних сполук і полімерів

Смарт-фотометричні методики аналізу води

Хімічна технологія модифікації поверхні твердих тіл

Моделювання органічних молекул

Хімія спецій і прянощів