Вибіркові дисципліни (бакалавр) для студентів 2017 року вступу

ВК 9-Метрологічні основи хімічного аналізу

ВК 10-Основи хімічної безпеки

ВК 46-Екохімія

ВК 47-Хімія і технологія мінеральних добрив

ВК 48-Лабораторний практикум з неорганічного синтезу

ВК 49-Лабораторний практикум з органічного синтезу

ВК 50- Процеси і апарати хімічних виробництв

ВК 51-Біоорганічна хімія

ВК 52-Лакофарбові матеріали та антикорозійний захист

ВК 53-Хімія води

ВК 54-Хімія і технологія наповнювачів та пігментів

ВК 55-Хімія лікарських препаратів

ВК 56-Хімія неорганічних продуктів

ВК 57-Методи органічного синтезу

ВК 58-Хімія проміжних продуктів і синтетичних барвників

ВК 59-Хімічна експертиза

ВК 60-Хімічна технологія харчових продуктів

ВК 61-Хімія та аналіз продуктів харчування

ВК 62-Хімічна технологія модифікації поверхні твердих тіл

ВК 63-Хімія гетероциклічних сполук

ВК 64-Сучасні електрохімічні процеси

ВК 65-Хімія криміналістична

ВК 66-Хімічна технологія переробки полімерів

ВК 67-Хімія атмосфери