Вибіркові дисципліни (бакалавр) для студентів 2018 року вступу

ВК 9-Біонеорганічна хімія

ВК 10-Хімія та аналіз продуктів харчування

ВК 11-Процеси і апарати хімічних виробництв

ВК 12-Лакофарбові матеріали

ВК 41-Хімія неорганічних продуктів

ВК 42-Корозія та антикорозійний захист

ВК 43-Лабораторний практикум з неорганічного синтезу

ВК 44-Методи дослідження неорганічних матеріалів

ВК 45-Хімія наповнювачів та пігментів

ВК 46-Основи сучасної нафтохімії

ВК 47-Неорганічне матеріалознавство

ВК 48-Хімія сорбентів та фотокаталізаторів

ВК 49-Хімія косметичних засобів

ВК 50-Хімія амінопластів

ВК 51-«Зелена» хімія

ВК 52-Хімія силікатних та керамічних матеріалів

ВК 53-Хімія неорганічних волокон

ВК 54-Нові полімери та композиційні матеріали

ВК 55-Електрохімічні процеси

ВК 56-Хімія та біохімія води

ВК 57-Хімія і технологія поверхнево-активних речовин

ВК 58-ІЧ-спектроскопія в аналізі харчових продуктів

ВК 59-Хімічні технології переробки полімерів

ВК 60-Полімеризаційні процеси

ВК 61-Методи синтезу органічних сполук

ВК 62-Хімія мінеральних добрив