Наукові проекти

«Нові фотокаталітичні системи на основі гетеронаноструктурованого діоксиду титану» (2020-2022)

Керівник проекту – професор Миронюк І.Ф.

Міністерство освіти і науки України, № 0120U102035

                   “Фотокаталітичні гібридні системи для очищення води”

(2020-2021)

Керівник проекту – доцент Татарчук Т.Р.

Українсько-польський двосторонній проект, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)+ Міністерство освіти і науки України

«Композиційні будівельні матеріали на основі цементу та золи виносу теплових електростанцій» (2018-2020)

 Керівник проекту- професор Миронюк І.Ф.

госпдоговірна науково-дослідна робота
із ПрАТ «Івано-Франківськцемент», № 0119U100713

 

«Магнітокеровані металоксидні наноструктури для екологічних та біомедичних застосувань» (2018-2020)

Керівник проекту – професор Шийчук О.В.

Міністерство освіти і науки України, № 0118U000254

 

«Створення сорбентів нового покоління для вилучення важких металів та стронцію із водного середовища» (2017-2019)

Керівник проекту – професор Миронюк І.Ф.

Міністерство  освіти і науки України, № 0117U002408